ΑΣΕΠ: Ιδού οι 335 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο που έρχονται (προκηρύξεις)

Σε 335 ανέρχονται οι μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο που είτε είναι ανοιχτές είτε ανοίγουν.

Πρόκειται για:

-Τις 209 θέσεις ΥΕ στην προκήρυξη 6Κ/2020.

Tων εξής κλάδων/Ειδικοτήτων: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΥΡΩΡΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΗΤΗΡΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ,

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ,

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ,

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΥΝΤΩΝ –ΝΤΡΙΩΝ, ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ και ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ.

Για τις συγκεκριμένες θέσεις η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε την Τετάρτη 23/9  και λήγει στις 8/10  ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

-22 θέσεις στο Εθνικό Τυπογραφείο. Πρόκειται για την προκήρυξη 7Κ/2020.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής:

Aσχίζει στις 9 Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή και

*Λήγει στις 26 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Πρόκειται για θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), μία (1) θέση.

Κλάδου/Ειδικότητας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δώδεκα (12) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ –ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ) και ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ).

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εννέα (9) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ) και ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ).

35 θέσεις σε ΡΑΕ, Επιμελητήριο Μαγνησίας, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και ΔΕΔΗΕ.

Αναμένεται να είναι η επόμενη προκήρυξη (σ.σ. πιθανότατα η 8Κ/2020) που θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ εντός Οκτωβρίου.

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

*ΡΑΕ: 26 θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας.

*Επιμελητήριο Μαγνησίας: 3 θέσεις ΠΕ και ΔΕ κατηγορίας.

*Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά: 2 θέσεις ΠΕ κατηγορίας.

*Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών: 3 θέσεις ΠΕ κατηγορίας και

*ΔΕΔΔΗΕ: 1 θέση Ιατρού Εργασίας.

111 θέσεις προκηρύξεων του Νοεμβρίου σύμφωνα με την aftodioikisi.gr.

Πρόκειται για αιτήματα που έχει στείλει στην Ανεξάρτητη Αρχή η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και αφορούν:

-33 μόνιμες θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά».

-10 μόνιμες θέσεις ΕΕΠ στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ).

-27 μόνιμες θέσεις, επίσης, Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Αστεροσκοπείο.

-14 μόνιμες θέσεις ΕΕΠ στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

-27 μόνιμες θέσεις, επίσης, ΕΕΠ στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος».