ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Καταιγίδα προσλήψεων σε δήμους όλης της χώρας

Μπαράζ προσλήψεων σε διάφορους δήμους της χώρας πραγματοποιούνται το επόμενο διάστημα με πληθώρα ειδικοτήτων και προσόντων
Καταιγίδα προσλήψεων σε δήμους όλης της χώρας
Εγκρίθηκαν προσλήψεις σε διάφορους δήμους της χώρας σε πληθώρα ειδικοτήτων τόσο στην Αττική όσο και σε δήμους της περιφέρειας.

Συγκεκριμένα: 

Προσλήψεις 11 συμβασιούχων στο Δήμο Κηφισιάς

To Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «Δημήτριος Βικέλας» του Δήμου Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων καλλιτεχνικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας» με σκοπό την εκτέλεση των πολιτιστικών προγραμμάτων, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δήμο Ιωαννιτών

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του.

Προσλήψεις 32 ατόμων στο Δήμο Πατρέων

Η Πρόεδρος του ν.π.δ.δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα δύο (32) ατόμων στο Τμήμα Δημοτικού Ωδείου

α) μουσικών για την παροχή διδακτικού έργου και
β) Εικαστικών ζωγράφων, κεραμιστών, αγιογράφων & Ιστορίας της Τέχνης για την παροχή διδακτικού έργου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιων) με αντίτιμο για το διδακτικό έτος 2022-2023».

Προσλήψεις 12 ατόμων στο Δήμο Ωρωπού

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού, γνωστοποιεί την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση διάρκειας έως 9 μήνες.

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δημοτικό Ωδείο Λαμίας

Ο Δήμος Λαμίας ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης (ωρομίσθιοι) με αντίτιμο, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου.

Προσλήψεις 18 ατόμων στο Δήμο Πειραιά

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόµων στο ∆ήµο Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς.

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δήμο Νέας Ιωνίας

Γνωστοποιείται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου συνολικά οκτώ (08) ατόµων καλλιτεχνικού και αθλητικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας του Ν. Αττικής.

Προσλήψεις 7 ατόμων στο Δήμο Χαλανδρίου

Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως τέσσερις μήνες) για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δήμο Πετρούπολης

Ο Δήμος Πετρούπολης γνωστοποιεί τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου οχτώ (8) ατόµων στη ∆/νση Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νεολαίας του ∆ήµου Πετρούπολης, από έσοδα προερχόµενα από αντίτιµο υπό τη µορφή διδάκτρων από τους ωφελούµενους, µε αντικείµενο το έργο: «Λειτουργία τµηµάτωνΥποκριτική, Κινησιολογία, Χορός, Αγιογραφία, Φωτογραφία, Εικαστικά, Κεραµική, Χειροτεχνία, Θέατρο” συνολικής διάρκειας έως οχτώ (8) ή δέκα (10) µήνες, ανάλογα την ειδικότητα.

Προσλήψεις 13 ατόμων στο Δήμο Βοΐου

Ο Δήμος Βοΐου ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων στο Δημοτικό Ωδείο με σύμβαση ΙΔΟΧ.

Προσλήψεις 8 συμβασιούχων στο Δήμο Δράμας

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, Τ.Κ. 66133, Δράμα, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ‘Πρωτόκολλο’ και υπόψιν Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού (τηλ. Επικοινωνίας: 2521350615).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι (10) δέκα ημέρες (υπολογισμένες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης σε εφημερίδα ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δράμας.

75 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Βόλου

Ο Δήμος Βόλου προσλαμβάνει νέο προσωπικό υπαλλήλων για συνολικά 75 διαθέσιμες θέσεις εργασίας των υπηρεσιών του.

Οι προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αφορούν συνολικά 75 άτομα σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Βόλου που εδρεύει στο Βόλο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν οδηγούς απορριμματοφόρων αυτοκινήτων, χειριστές μηχανημάτων έργων και εργάτες καθαριότητας.

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Βόλου

ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (14 θέσεις)
ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέα – Φορτωτή Ομάδας Β΄ τάξης Γ΄ ή Ομάδας Α΄ ειδικότητας 1ης) (2 θέσεις)
ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέα – Φορτωτή Ομάδας Β’ τάξης Γ΄ ή Ομάδας Α΄ ειδικότητας 3ης) (1 θέση)
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας (συνοδός απορριματοφόρων) (58 θέσεις)

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΤΣΩΚΟΣ