ΟΚΑΝΑ: Προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΟΚΑΝΑ: Προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών

Πώς μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση

Προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών ΤΕ πραγματοποιεί ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ως ακολούθως:

Νομός Αττικής
Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί) ΤΕ : 6 θέσεις
Νομός Θεσσαλονίκης
• Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί) ΤΕ : 2 θέσεις
Νομός Πιερίας – Κατερίνη
• Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί) ΤΕ : 1 θέση
Νομός Έβρου – Αλεξανδρούπολη
• Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί) ΤΕ : 1 θέση
Νομός Αιτωλοακαρνανίας – Αγρίνιο
• Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί) ΤΕ : 1 θέση
Νομός Αχαΐας – Πάτρα
• Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί) ΤΕ : 1 θέση

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ
Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα
Για την Προκήρυξη: (αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης και η ημερομηνία)

Πόλη: (αναγράφεται η πόλη για την οποία φορά η θέση)

Ειδικότητα: (αναγράφεται η ειδικότητα για την οποία αφορά η θέση)

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 22η/11/2022 ημέρα Τρίτη και λήγει την 11η/12/2022 ημέρα Κυριακή. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 22η/11/2022 ή που θα υποβληθούν μετά την 11η/12/2022, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης σε άλλο Νομό συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η αναλυτική προκήρυξη συνοδευόμενη από τη σχετική αίτηση είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του οργανισμού https://www.okana.gr/el/prokiryxeis

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr