Προκήρυξη 22 νέων θέσεων εργασίας στα Νοσοκομεία της Εύβοιας

Η Διεύθυνση του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας και ο Διοικητής κ. Ευάγγελος Χατζημαργαρίτης ανακοινώνουν την προκήρυξη για την πλήρωση είκοσι δύο κενών οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, για τα Νοσοκομεία της Εύβοιας.

Ακολουθούν οι ειδικότητες ανά Νοσοκομείο:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ -ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’- 2 θέσεις
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ – θέση 1
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ – θέση 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ – θέση 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄- θέσεις 2
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ – θέση 1
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ – θέση 1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ -ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄- θέση 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ – θέση 1
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ – θέση 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 12

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – θέση 1
ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄ – θέση 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄ – θέση 1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ – θέση 1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄- θέση 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ – θέση 1

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΜΗΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – θέση 1
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ – θέση 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄- θέση 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ – θέση 1

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 14/02/2020 ώρα 12.00 και λήγει στις 28/02/2020 ώρα 12.00.