Ένα μεγάλο μπράβο στους εργαζόμενους της εταιρίας Τσόκος εμπόριο φρούτων

Σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση που βιώνουμε υπάρχουν άνθρωποι που με τη δουλειά τους βάζουν σε ρίσκο τις ζωές τους για να εξυπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο. Κάποιοι μάλιστα το κάνουν δίχως να έχουν κάποιο επιπλέον οικονομικό κέρδος παρά μόνο την αναγκαιότητα να συνεχίσουν μέσω της εργασίας τους να προσφέρουν τα αναγκαία για τη λειτουργία της κοινωνίας.

Είναι οι εργαζόμενοι της  εταιρίας Τσόκος εμπόριο φρούτων που εργάζονται υπερωρίες με πελάτες σε κατάσταση φόβου και πανικού. Αυτοί, οφείλουν να διατηρούν την ψυχραιμία τους, να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση γνωρίζοντας τον κίνδυνο που διατρέχουν καθώς έρχονται σε επαφή καθημερινά με εκατοντάδες ανθρώπους. Είναι οι άνθρωποι που κρατούν ζωντανή την τροφοδοσία της κοινωνίας σε προϊόντα πρώτης ανάγκης (κάποιες φορές και… δεύτερης και τρίτης ανάγκης).