Φωκίτης Κατασκευαστική ΕΠΕ: Η μεγαλύτερη Κατασκευαστική εταιρεία στην Εύβοια

Η Φωκίτης Νικόλαος Τεχνική Εταιρία Δομικά Υλικά Κατασκευαστική ΕΠΕ είναι μία τεχνική εταιρεία η οποία επί σειρά ετών δραστηριοποιείται στην μελέτη και κατασκευή έργων προς πώληση καθώς επίσης και στην εκτέλεση ιδιωτικών έργων με το κλειδί στο χέρι. Έχει καταφέρει να εδραιωθεί σε πολλούς δήμους στην Εύβοια και θεωρείται μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες στον τομέα της. Παρακάτω αναφέρουμε μερικά από τα έργα που αναλαμβάνουν:

Υπηρεσίες