ΑΘΛΗΤΙΚΑ

“ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 2021”: Τώρα στο λιμάνι οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες ανοικτής θαλάσσης (pics)

Ξεκίνησαν οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες ανοικτής θαλάσσης στον Αλμυροπόταμο
“ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 2021”: Τώρα στο λιμάνι οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες ανοικτής θαλάσσης (pics)

Αυτή την ώρα διεξάγονται οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες ανοικτής θαλάσσης “ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 2021” στον γραφικό κόλπο του Ευβοϊκού.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χαλκίδας διοργανώνει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα ανοικτής θαλάσσης “ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 2021” που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2021 στην θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ευβοϊκού Κόλπου.

ΣΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Η πορτοκαλί και µπλε σηµαία ορίζονται στα σήµατα αγώνων ως σηµαία της γραµµής εκκίνησης και της γραµµής τερµατισµού αντίστοιχα. Έτσι δε χρειάζεται να αναφέρεται στις οδηγίες πλου.

Εισάγεται η σηµαία V, η οποία σηµαίνει ’αναµείνατε οδηγίες ασφαλείας’ και παραπέµπει στο νέο κανόνα 37.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διευκρινίζεται ότι όταν οι κανόνες απαιτούν τη χρήση µίας λέξης, αυτή µπορεί να είναι είτε στα Αγγλικά είτε στη γλώσσα την οποία καταλαβαίνουν αυτοί τους οποίους αφορά. Αυτή η προσθήκη κρίθηκε αναγκαία µετά από αναφορές ότι σε κάποιες χώρες η τοπική γλώσσα δε γίνονταν δεκτή από κάποιες επιτροπές ενστάσεων.

Έχει γίνει διαχωρισµός και τακτοποίηση των εννοιών και πλέον γίνεται αναφορά σε ‘ιστιοδροµία’ (race) και διοργάνωση (event).

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ο ορισµός του σηµείου (mark) έχει τροποποιηθεί ώστε να περιλαµβάνει το αντικείµενο που περιγράφεται στις οδηγίες πλου και αντικείµενα τα οποία συνδέονται εσκεµµένα µε αυτό. Αυτή η διατύπωση είναι λίγο σαφέστερη από την προηγούµενη.

Ο ορισµός χώρος σε σηµείο (mark room) διευκρινίζεται ότι περιλαµβάνει χώρο για να περάσει ένα σκάφος το σηµείο χωρίς να έρθει σε επαφή µαζί του. Η αλλαγή αυτή έγινε επειδή σε αρκετά από τα νέα αγωνίσµατα η επαφή µε τα σηµεία στροφής δεν αποτελεί παράβαση.

Στον ορισµό διάδικος (party), προστίθεται το σκάφος µε το οποίο συνδέεται ένα άτοµο υποστήριξης το οποίο συµµετέχει σε µια ακροαµατική διαδικασία. Η αλλαγή αυτή έγινε επειδή οποιαδήποτε ποινή στο άτοµο υποστήριξης, τελικά επηρεάζει το υποστηριζόµενο σκάφος.

Προστέθηκε ο ορισµός πλεύση της διαδροµής (sail the course) o οποίος ουσιαστικά αντικαθιστά τον κανόνα 28.

Στους ορισµούς εκκίνηση και τερµατισµός (start and finish) το σηµείο αναφοράς είναι το κύτος του σκάφους. Αυτό γίνεται για να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική βοήθεια των επιτροπών στην εκκίνηση και τον τερµατισµό, καθώς και για να αφαιρεθεί η υποκειµενικότητα της φράσης ‘σε κανονική θέση’ που υπήρχε στον ορισµό του τερµατισµού.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

2, Ευ Αγωνίζεσθαι.
Την προηγούµενη τετραετία είχε εισαχθεί η δυνατότητα ένα σκάφος που παραβαίνει αυτόν τον κανόνα να µπορεί να τιµωρηθεί µε ακύρωση από την ιστιοδροµία. Αυτό αποδείχθηκε κακή ιδέα, έτσι ο κανόνας επανέρχεται στην προ του 2017 µορφή του. Όταν ένα σκάφος παραβεί τον κανόνα, ακυρώνεται και η ποινή του δεν εξαιρείται από τη βαθµολογία.

3, αποδοχή των κανόνων και 4, απόφαση για συµµετοχή σε ιστιοδροµία.
Οι κανόνες αυτοί αντάλλαξαν θέση, ώστε να αντικατοπτρίζεται η χρονολογική σειρά χρήσης τους. Πρώτα αποφασίζει κανείς να συµµετέχει στον αγώνα – κανόνας 3, και στη συνέχεια αποδέχεται τους κανόνες – κανόνας 4

Ο νέος κανόνας 5 ορίζει ότι όλες οι επιτροπές και τα στελέχη αγώνων που συµµετέχουν σε µία διοργάνωση διέπονται από τους κανόνες και αντικαθιστά τον κανόνα 84

Ο νέος κανόνας 6 αντικαθιστά τους κανόνες 5, 6 και 7 και αναφέρει ενδεικτικά τους κώδικες της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας στους οποίους υπόκεινται οι συµµετέχοντες όπως ο κώδικας διαφήµισης, αντιντόπιγκ, κατά των στοιχηµάτων και της διαφθοράς, πειθαρχικός κώδικας κλπ. Οι κώδικες αυτοί βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Ιστιοπλοΐας και είναι δυνατόν να αλλάξουν.

ΟΤΑΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ

Μια αλλαγή στη δοµή αυτού του µέρους είναι ότι όλοι οι κανόνες που αφορούν σε απαλλαγή σκάφους για παράβαση κάποιου κανόνα, έχουν συγκεντρωθεί σε έναν κανόνα, τον 43. Δεν υπάρχει όµως αλλαγή στην ουσία των κανόνων.

16    Αλλαγή πορείας.
        Ο κανόνας πλέον ισχύει µόνο όταν τα σκάφη βρίσκονται σε πλεύση όρτσα και ο περιορισµός είναι ότι όταν το αριστερήνεµο σκάφος κρατιέται µακριά περνώντας από την πρύµνη του δεξήνεµου, το δεξήνεµο δεν επιτρέπεται να ποδίσει εάν αυτό αναγκάζει το αριστερήνεµο να αλλάξει πορεία.

18.1 Πότε ισχύει ο κανόνας 18.
        Προστέθηκε η χρονική στιγµή που ο κανόνας 18 σταµατά να ισχύει, η οποία είναι όταν δοθεί ο χώρος στο σηµείο.

20.4 Πρόσθετες απαιτήσεις κλήσεων.
        Διευκρινίζεται πως όταν η φωνητική κλήση δεν είναι δυνατόν να ακουστεί, το καλόν σκάφος πρέπει να κάνει πρόσθετες ενέργειες οι οποίες να υποδηλώνουν ξεκάθαρα ότι ζητά χώρο για να αναστρέψει ή την απόκρισή του. Επίσης, επιτρέπει στην προκήρυξη να ορίσει εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας των κλήσεων.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ

25.1 Διευκρινίζεται ότι η προκήρυξη πρέπει να είναι διαθέσιµη πριν ένα σκάφος δηλώσει συµµετοχή στη διοργάνωση και οι οδηγίες πλου πρέπει να είναι διαθέσιµες πριν ξεκινήσει η ιστιοδροµία

37    Οδηγίες έρευνας και διάσωσης
        Ο κανόνας αυτός απαιτεί από τα συνοδευτικά και υποστηρικτικά σκάφη να παρακολουθούν τα κανάλια επικοινωνίας της Επιτροπής Αγώνων για οδη γίες έρευνας και διάσωσης όταν επιδει χθεί η σηµαία V. Σε όλες τις διοργα νώσεις γίνεται κάτι αντίστοιχο, καλό είναι η διαδικασία να είναι όσο πιο τυποποιηµένη γίνεται ώστε να είναι πιο αποτελεσµατική.

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΤΣΩΚΟΣ