ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ-Χριστουγεννιάτικη ημερίδα στίβου

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Γ.Α.Σ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ
10:00 50Μ

ΝΗΠΙΑ

Α-Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΓΟΡΙΑ

ΜΗΚΟΣ

Γ-Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΓΟΡΙΑ

VORTEX

Γ-Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΓΟΡΙΑ

10.10 ΝΗΠΙΑ

Α-Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10.30 50Μ Γ-Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΓΟΡΙΑ

ΜΗΚΟΣ

Γ-Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

VORTEX

Γ-Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10.45 50Μ Γ-Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

11.00 50Μ Ε-ΣΤΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΓΟΡΙΑ

ΜΗΚΟΣ

Ε-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΓΟΡΙΑ

VORTEX

Ε-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΓΟΡΙΑ

11.15 50Μ Ε-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

11.30 60Μ Α-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΟΡΙΑ ΜΗΚΟΣ

Ε-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

VORTEX

Ε-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

11.45 60Μ Α-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
12.00 4Χ50 Δ-Ε-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΙΑ ΜΗΚΟΣ  Α-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΟΡΙΑ  ΜΠΑΛΑΚΙ Α-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΟΡΙΑ
12.15 4Χ50  Δ-Ε-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΜΠΑΛΑΚΙ Α-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
12.30 4Χ60  Α-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΑΓΟΡΙΑ ΜΗΚΟΣ  Α-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
13.00 4Χ60  Α-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΑ