Ο Α.Ο.Φ. Λήλας Βασιλικού για τη χρήση του Δημοτικού Σταδίου Βασιλικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο.Φ Λήλας Βασιλικού επισημαίνει, πως κατόπιν επίσημης και τεκμηριωμένης εισήγησης του στις Ανώτατες Διοικητικές αρχές του Δήμου Χαλκιδέων, έχει το κάθε νόμιμο δικαίωμα χρήσης του Δημοτικού Σταδίου Βασιλικού για τις αγωνιστικές και προπονητικές του υποχρεώσεις. Η οποιαδήποτε ΔΗΜΟΣΙΑ ΨΕΥΔΗ ανακοίνωση ή ΨΕΥΔΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ανάρτηση, η οποία θίγει τις ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ / ΑΞΙΕΣ του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, οδηγεί το ΔΣ να ασκήσει κάθε ΝΟΜΙΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ κατά παντών υπευθύνων. Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ του ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ήταν , είναι και θα συνεχίσει να είναι το ΣΤΟΛΙΔΙ της ομάδας του ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ καθώς και των ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ του.