Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του ΛΗΛΑ Βασιλικού-Δείτε τα ονόματα

Συγκροτήθηκε σε σώμα, με την 119/8-7-2020 απόφαση, το νέο ΔΣ του Α.Ο.Φ. Βασιλικού ΛΗΛΑΣ ως εξής:

Πρόεδρος: Νερούτσος Γεώργιος
Α΄ Αντιπρόεδρος: Κωσταράγκος Άγγελος
Β΄ Αντιπρόεδρος: Κεμίδης Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας: Κολιοβέτας Γιόχαν
Ταμίας: Σαραντάρης Θωμάς
Γεν. Αρχηγός: Δήμου Αντώνης
Ειδ. Γραμματέας: Αρβανίτης Χαράλαμπος
Υπεύθυνος Ακαδημίας: Μπενέτος Βασίλειος

 Βοηθός Υπεύθυνος Ακαδημίας: Μεταξούλης Αλέξανδρος