Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας σε έκτακτη συνεδρίασή του στις 12 Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη, κάνοντας δεκτή την από 11-06-2024 σχετική πρόταση εκ μέρους της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφάσισε ομόφωνα την ΑΠΟΧΗ των Δικηγόρων Χαλκίδας κατά την δικάσιμο της 17ης Ιουνίου 2024, ημέρα κατά την οποία πρόκειται να κατατεθούν οι αιτήσεις ακυρώσεως κατά του Ν.5073/2023 σύμφωνα με τον οποίο θεσμοθετήθηκε τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες καθώς και την συμμετοχή στην συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 12:00 έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας μαζί με τους λοιπούς επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς.