Εύβοια: Πότε θα παραδοθεί σε χρήση η γέφυρα των Φύλλων – Τι λέει ο Ζεμπίλης
Ειδησεις ευβοια

Εύβοια: Πότε θα παραδοθεί σε χρήση η γέφυρα των Φύλλων – Τι λέει ο Ζεμπίλης

Πότε θα δοθεί προς χρήση η γέφυρα των Φύλλων στην Εύβοια σύμφωνα με τον Θανάση Ζεμπίλη

Επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής η πρόβλεψη του Βουλευτή Ευβοίας Θανάση Ζεμπίλη για την εξέλιξη του έργου «Επείγουσες παρεμβάσεις άρσης επιπτώσεων από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 στη νήσο Εύβοια και ειδικότερα τη γέφυρα του Βασιλικού , την γέφυρα στον οικισμό Φύλλα, καθώς και τη γέφυρα στον οικισμό Αφράτι».

 

 

Συγκεκριμένα, ο κ. Ζεμπίλης είχε αναφέρει σχετικά, μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου, στην από 23-11-2022 ανακοίνωση: «Ο προβλεπόμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των μελετών είναι οι τέσσερις μήνες. Ακολούθως, θα ξεκινήσουν τα κυρίως έργα ανακατασκευής των γεφυρών. Ωστόσο, κατά το μεσοδιάστημα θα στηθούν τα πρώτα εργοτάξια και θα ξεκινήσουν προκαταρκτικές και δευτερεύουσες εργασίες. Η εκτέλεση έργων και μελετών αναμένεται να διαρκέσει συνολικά έως 12 μήνες (11/2022-10/2023) Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι ο συνολικός συμβατικός χρόνος είναι έως 9 μήνες. Οι ανωτέρω διευκρινίσεις κρίνονται απαραίτητες, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προσδοκίες, που δεν ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα».

 

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι με την υπ.αρ. Γ/ΣΕΔ010/ΟΔ/ΣΥ5/61028 απόφαση, η αρμόδια υπηρεσία Ε.Υ.Δ.Ε. – Κ.Σ.Σ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε στη παραλαβή του φυσικού εδάφους, στο οποίο πρόκειται να εκτελεστεί το τεχνικό έργο των τριών οδογεφυρών του Λήλαντα ποταμού, που αποτελεί τυπικό προαπαιτούμενο για την έναρξη των εργασιών. Ήδη, ο εργολάβος αυτή τη περίοδο βρίσκεται στο έργο και εκτελεί δευτερεύουσες εργασίες καθαιρέσεων και διαμορφώσεων.

 

Παράλληλα, η ανάδοχος εταιρία ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ έχει ολοκληρώσει το σύνολο σχεδόν των οριστικών μελετών, προκειμένου να προχωρήσει στο βασικό έργο της ανακατασκευής και αποκατάστασης των γεφυρών σε Φύλλα, Αφράτι και Βασιλικό. Ως προς τη γέφυρα των Φύλλων το κυρίως έργο αναμένεται να ξεκινήσει σε ένα μήνα με τη κατασκευή του συστήματος θεμελίωσης της, ενώ θα παραδοθεί σε κυκλοφορία το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουλίου. Στο μεσοδιάστημα θα κατασκευάζεται και η υποδομή θεμελίωσης της νέας γέφυρας του Αφρατίου.

Αφού παραδοθεί σε χρήση η νέα γέφυρα των Φύλλων θα κατεδαφιστεί η υφιστάμενη γέφυρα Αφρατίου και θα ξεκινήσει και η επισκευή της υφιστάμενης γέφυρας του Βασιλικού, η οποία, στη διάρκεια των εργασιών, θα μονοδρομείται για τα οχήματα, κατά διαστήματα. Το φυσικό αντικείμενο του ανωτέρω έργου με τη κατασκευή των δύο νέων οδογεφυρών σε Φύλλα και Αφράτι, την επισκευή της γέφυρας του Βασιλικού και τις λοιπές εργασίες οδοφωτισμού και κυκλοφοριακών παρεμβάσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί το αργότερο μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2023.

 

Ο Βουλευτής Εύβοιας κατά το διάστημα αυτό βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΟΜΕΔΙ, καθώς και με τους μηχανικούς της αναδόχου εταιρείας, το εργοτάξιο της οποία στο Λήλαντα ποταμό επισκέφθηκε χθες, προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου.

 

Έργα σε Βασιλικό και Αφράτι

Η σύμβαση έργου που εγκρίθηκε σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περιλαμβάνει την επισκευή της γέφυρας στο Βασιλικό, την κατασκευή δύο νέων γεφυρών στις θέσεις Αφράτι και Φύλλα, την αποκατάσταση και βελτίωση του τοπικού οδικού δικτύου, καθώς και αντιπλημμυρικά έργα διευθέτησης και αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Ειδικότερα, με την Αρ.πρωτ.: Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/268360/2022 απόφαση του αρμόδιου Υπουργού κ. Κώστα Καραμανλή εγκρίθηκε η σύμβαση του έργου «Επείγουσες παρεμβάσεις άρσης των επιπτώσεων από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 στην νήσο Εύβοια και ειδικότερα τη γέφυρα Βασιλικού, επί της Εθνικής Οδού 44, τη γέφυρα στον οικισμό Φύλλα καθώς και τη γέφυρα στον οικισμό Αφράτι». Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης για την υλοποίηση των εργασιών για την επισκευή και ανακατασκευή των γεφυρών έγινε με το σύστημα που περιλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή, μέσω προσφυγής, λόγω του κατεπειγόντως, στη διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες που προβλέπονται στη σύμβαση είναι οι εξής:

  • Τοπικές επισκευές και μέτρα εξασφάλισης έναντι πλημμυρικών φαινομένων της   υφιστάμενης γέφυρας Βασιλικού
  • Κατασκευή νέας γέφυρας Φύλλων
  • Κατασκευή νέας γέφυρας Αφρατίου
  • ∆ιατήρηση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού στη θέση γέφυρας Βασιλικού κατηγορίας 2 (ΑΙΙΙ  κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟ∆).
  • Τροποποίηση της υφιστάμενης Οδού μεταξύ οικισμών στη θέση γέφυρας Αφρατίου  κατηγορίας 3 (ΑΙV κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟ∆) με βελτιωτικές επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα.
  • Τροποποίηση της υφιστάμενης Οδού μεταξύ οικισμών στη θέση γέφυρας Φύλλων   κατηγορίας 3 (ΑΙV κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟ∆) με βελτιωτικές επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα.
  • Τροποποίηση της υφιστάμενης παρόχθιας οδού μεταξύ των οικισμών Βασιλικού και Φύλλων κατηγορίας 3 (ΑV κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟ∆) με βελτιωτικές επεμβάσεις τοπικού   χαρακτήρα.
  • Ανακατασκευή/ αναδιάταξη ισόπεδων κόμβων στις θέσεις διασταύρωσης κάθετων οδών

άνωθεν του ποταμού Λήλαντα μετά το πέρας των γεφυρών, καθώς και την παράλληλη προς τον ποταμό οδό SR-01, με βελτιωτικές επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα.

  • Εργασίες διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των τριών γεφυρών (Καθαρισμός κοίτης και πρανών, Εκσκαφές και χωματουργικές εργασίες, Επένδυση διατομών με λιθορριπές και συρματοκιβώτια, Κατασκευή έργων διευθέτησης, Έργα προστασίας βάθρων γεφυρών έναντι διάβρωσης)
  • Εργασίες οδοφωτισμού των τριών γεφυρών και των συγγενικών τους κόμβων και οδών.

Ο προϋπολογισμός του έργου, που επιβαρύνει τη ΣΑΕ 071 (ΠΔΕ) ανέρχεται στο ποσό των 7,5 εκατ. ΕΥΡΩ με ΦΠΑ και στη διαδικασία συμμετέχουν τρεις μεγάλες τεχνικές εταιρείες. Συγκεκριμένα, η ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε., η ΚΑΔΜΟΣ ΑΕΤΕ και η ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.

Ο Βουλευτής Ευβοίας Θανάσης Ζεμπίλης με την αρ. πρωτ.  107/11.1.2022 επιστολή του προς την Γ.Γ. Υποδομών κα Γεραρδή είχε ζητήσει να μην δοθεί νέα παράταση στους μελετητές για την παράδοση της μελέτης, δεδομένου οτι η διαδικασία καθυστέρησε σημαντικά. Στο ίδιο πλαίσιο, παρακολουθεί από κοντά την διαδικασία προκειμένου να τηρηθεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που έχει τεθεί και να διασφαλιστεί η ποιότητα των εργασιών.

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr