Εύβοια: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κύμης Αλιβερίου
Ειδησεις ευβοια

Εύβοια: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κύμης Αλιβερίου

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε τακτική συνεδρίαση.

H τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών ( αριθ. αποφ. 210/2014),  στις 28 Μαϊου 2024 ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:30, προκειμένου να συζητήσουν θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης περί Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Τ.Π.Σ.) Δήμου Κύμης -Αλιβερίου.
 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.
 1. Λήψη απόφασης περί έναρξης υποβολής αιτήσεων φιλοξενίας στους Παιδικούς και Β/Ν Σταθμούς και καθορισμός μηνιαίας οικονομικής εισφοράς.
 1. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την εξέταση των αιτημάτων φιλοξενίας παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.
 1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης καταστατικού ΝΠΔΔ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου «Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Έρευνας του καρκίνου Γεώργιος Ν. Παπανικολάου».
 1. Ενημέρωση και απόφαση σχετικά με την υπογραφή του υπό έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την Π.Ο.Α.Υ. Βορείου και Νοτίου Ευβοϊκου.
 1. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.
 1. Λήψη απόφασης περί ανάγκη μίσθωσης κατάλληλου χώρου προσωρινής φιλοξενίας και δημιουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς  στις ΔΕ Κύμης και  Κονιστρών του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.
 1. Λήψη απόφασης περί ανάγκη μίσθωσης κατάλληλου χώρου ή χώρων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου και την εξυπηρέτηση των Δημοτών.
 1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 1ου τριμήνου οικ. έτους 2024.
 1. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπων τoυ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου για την επικαιροποίηση του μητρώου προσώπων που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού των έργων, στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας.
 1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στο Δήμο Κύμης- Αλιβερίου κατά το σχολικό έτος 2024-2025.
 1. Λήψη απόφασης περί « Καθορισμού δικαιούχων αποζημίωσης δημοτικών συμβούλων, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου».
 1. Λήψη απόφασης περί κατηγοριοποίησης Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.
 1. Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης της υπ΄ αριθ. 87/2019 θετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, δηλαδή της έγκρισης του επανακαθορισμού των ορίων του οικισμού Αγ. Λουκά, ΔΕ Ταμυνέων, Δήμου Κύμης-Αλιβερίου της ΠΕ Ευβοίας.
 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σχετικά με την «Κυκλοφοριακή μελέτη και πολεοδομική μελέτη για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Αλιβερίου και καθορισμός οδών ως πεζόδρομοι», στα πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης επί της μελέτης.
 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη σχετικά με την κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση  στο οδικό τμήμα του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του Νομού Ευβοίας οικισμού Στομίου Οξυλίθου στο τμήμα «Παράκαμψη Οξυλίθου», από τη Γέφυρα Οξυλίθου-δια Παραλίας  Στομίου προς Πλατάνα του  Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.
 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη τεχνικής έκθεσης σχετικά με την κατακόρυφη σήμανση στην πλατεία της Δημ. Κοινότητας Αγ. Λουκά της Δ.Ε. Ταμυνέων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.
 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υψομετρικής μελέτης της οδού Αισχύλου, εντός Σχεδίου Πόλεως του Οικισμού Ακτή Νηρέως, στο Ο.Τ.34 του Οικισμού Ακτή Νηρέως, της Δ.Ε. Ταμυνέων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.
 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ. αριθμ. 37/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσής Αποχέτευσης Δήμου Κύμης – Αλιβερίου με θέμα: « Σύστασης Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων πολιτών της παρ.3 Αρθρ.5 Ν. 1069/1980».
 1. Λήψη απόφασης περί κατανομής και χρήσης χώρων στα πολιτικά κόμματα, στους συνασπισμούς κομμάτων και στους συνδυασμούς υποψηφίων για την προεκλογική προβολή τους κατά τις ευρωεκλογές της 9Ης Ιουνίου 2024.
 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 2/2024 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου με θέμα: «Αίτημα έκτακτης επιχορήγησης ποσού 25.000€ από τον δήμο για εργασίες ¨Επισκευής και Συντήρησης Σχολικών Μονάδων¨ και κάλυψης δαπανών θέρμανσης».
 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 3/2024 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου με θέμα: «Αίτημα προς τον Δήμο Κύμης- Αλιβερίου για χορήγηση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 25.000€ για έκτακτες ανάγκες επισκευών σε σχολεία».
 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ. αρ. 4/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου με θέμα: « Παραχώρηση αιθουσών Σχολείων, προαυλίων χωρών για τις ανάγκες συνδέσμων, συνδέσμων, συλλόγων, φορέων του δήμου μας για: Πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, Πολιτιστικές εκδηλώσεις -δρώμενα, προγράμματα εκπαίδευσής , Εξετάσεων, Εκμάθησης, χρήσεις κοινής ωφέλειας.
 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτους 2023.
 1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη δακοκτονίας έτους 2024.
 1. Λήψη απόφασης περί παραχώρηση χώρων ή διακοπή κυκλοφορίας, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
 1. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης αίθουσας του ανενεργού Δημοτικού Σχολείου Κουτουμουλά στον «Προοδευτικό Όμιλο Κουτουμουλά».

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr