Εύβοια: Το εργοστάσιο που μελετούν υπουργεία από το εξωτερικό
Ειδησεις ευβοια

Εύβοια: Το εργοστάσιο που μελετούν υπουργεία από το εξωτερικό

Πραγματοποίησε επίσκεψη στο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, στο Μηλάκι Ευβοίας

Αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων στελεχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Βόρειας Μακεδονίας πραγματοποίησε επίσκεψη στο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, στο Μηλάκι Ευβοίας, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου Αδελφοποίησης με τίτλο «Περαιτέρω Ενίσχυση των Ικανοτήτων για την Αποτελεσματική Εφαρμογή του Κεκτημένου στον Τομέα της Βιομηχανικής Ρύπανσης – MK 20 IPA EN 02 22».

Από την ελληνική πλευρά , το έργο υλοποιείται από το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης και την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Η κα Besa Tateshi, επικεφαλής του τμήματος IPPC του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Βόρειας Μακεδονίας, δήλωσε ότι «η Αδελφοποίηση είναι ένα ισχυρό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προαγωγή της θεσμικής συνεργασίας ανάμεσα στις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και των δικαιούχων χωρών ή χωρών εταίρων. Πρωταρχικός στόχος αυτών των έργων είναι η επίτευξη απτών επιχειρησιακών αποτελεσμάτων μέσα από δραστηριότητες μεταξύ ομοτίμων και, ειδικότερα στην προκειμένη περίπτωση, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εναρμόνιση της νομοθεσίας της Βόρειας Μακεδονίας για τις βιομηχανικές εκπομπές με τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ».

Στη διάρκεια αυτής της εποικοδομητικής επίσκεψης, υψηλόβαθμα στελέχη διαφόρων τμημάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Βόρειας Μακεδονίας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς τις λειτουργίες των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας της ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές (ΟΒΕ, 2010/75/ΕΕ). Στόχος ήταν να αποκτηθούν πρακτικές γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας, επιτρέποντας την πλήρη
κατανόηση των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα.

Ο κ. Nebi Redjepi, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Βόρειας Μακεδονίας, τόνισε τη σημασία της επίσκεψης, δηλώνοντας «Η επίσκεψη στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του έργου αδελφοποίησης, αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μεταφορά τεχνογνωσίας στη χώρα μας σε έναν τόσο κρίσιμο τομέα του περιβάλλοντος».

Στο ίδιο πνεύμα, ο κ. Γρηγόρης Καλαμπούκας, μόνιμος Σύμβουλος Αδελφοποίησης, τόνισε «Η πρώτη επίσκεψη μελέτης στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος αδελφοποιήσεων έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να επισκεφθούν μια σειρά από βιομηχανικές δραστηριότητες και φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή της οδηγίας ΟΒΕ της ΕΕ και να διαπιστώσουν την εφαρμογή της στην πράξη».

Στη διάρκεια της επίσκεψης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογίες και διαδικασίες προστασίας του περιβάλλοντος που εφαρμόζει ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ καθώς και στις πρωτοβουλίες μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος, όπως η αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων και βιομάζας καθώς και δευτερογενών πρώτων υλών στη διεργασία παραγωγής του κλίνκερ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Βόρειας Μακεδονίας προσβλέπει στην αξιοποίηση των γνώσεων που αποκομίσθηκαν κατά την επίσκεψη αυτή, προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματική διαχείριση της βιομηχανικής ρύπανσης.

Ο κ. Χαράλαμπος Κουρής, Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, τόνισε τη σημασία της παγκόσμιας συνεργασίας για την αντιμετώπιση των απαιτητικών περιβαλλοντικών προκλήσεων δηλώνοντας ότι «Είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τις αντιπροσωπείες από τα υπουργεία Περιβάλλοντος της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας καθώς και τις τοπικές περιβαλλοντικές αρχές στο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου μας στο Μηλάκι. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να μοιραστούμε τις αναγνωρισμένες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και τις βέλτιστες πρακτικές μας, καθώς και τα σχέδιά μας για καθαρό μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα».

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr