Νέο αντιπλημμυρικό έργο στην Εύβοια: Πού θα γίνει- Πώς θα κατασκευαστεί
Ειδησεις ευβοια

Νέο αντιπλημμυρικό έργο στην Εύβοια: Πού θα γίνει- Πώς θα κατασκευαστεί

Φορέας του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Εγκρίθηκε νέο αντιπλημμυρικό έργο στην Εύβοια που αφορά την «Οριοθέτηση και αντιπλημμυρική προστασία ρέματος Σηπιάδας» στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας.

Φορέας του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Το έργο αφορά την οριοθέτηση και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων (διευθέτηση), χωρίς την κάλυψη, τμήματος του ρέματος Σηπιάδας, που εκτείνεται από την εκβολή του και σε μήκος 4 χλμ. προς τα ανάντη.

Η λεκάνη απορροής του εξεταζόμενου ρέματος έχει έκταση 49.11 km2 και  οριοθετείται βόρεια από την κορυφογραμμή του Όρους Ξηρόν (περιοχή οικισμού Κοκκινομηλέας) και κατευθύνεται νότια, μέχρι να καταλήξει στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο (περιοχή οικισμού Σηπιάς).

Τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος Σηπιάδας είναι:

  • Ενίσχυση των υφιστάμενων συρματοκιβωτίων διευθέτησης της ευρείας κοίτης στο δυτικό (δεξιά) πρανές, από τη Χ.Θ. 0+100 έως τη Χ.Θ. 0+270
  • Κατασκευή εγκάρσιων χαλινών από συρματοκιβώτια στον πυθμένα της ενεργού κοίτης ανά 30 μ., από τη Χ.Θ. 0+370 έως τη Χ.Θ. 0+490.
  • Επένδυση του δυτικού (δεξιά) πρανούς με συρματοκιβώτια, από τη Χ.Θ. 0+700 έως τη Χ.Θ. 0+735.
  • Προστασία από διάβρωση του πυθμένα στην περιοχή των γεφυρών, από τη Χ.Θ. 0+715 έως τη Χ.Θ. 0+770 με στρωμνή πάχους 0,50 μ., τρεις εγκάρσιους χαλινούς από συρματοκιβώτια και κατασκευή υποθεμελίωσης στα βάθρα των γεφυρών.
  • Επένδυση του ανατολικού (αριστερού) πρανούς με συρματοκιβώτια, από τη Χ.Θ. 0+850 έως τη Χ.Θ. 0+955.
  • Κατασκευή εγκάρσιων χαλινών από συρματοκιβώτια στον πυθμένα της ενεργού κοίτης ανά 30 μ., από τη Χ.Θ. 0+800 έως τη Χ.Θ. 0+955.
  • Επένδυση του ανατολικού (αριστερού) πρανούς με συρματοκιβώτια, από τη Χ.Θ. 1+375 έως τη Χ.Θ. 1+475.
  • Κατασκευή εγκάρσιων χαλινών από συρματοκιβώτια στον πυθμένα της ενεργού κοίτης ανά 30 μ., από τη Χ.Θ. 1+360 έως τη Χ.Θ. 1+475.
  • Λιθορριπές προστασίας πρανών, μήκους περίπου 20 μ. ανά θέση, στις Χ.Θ. 1+100, 1+275, 1+675, 1+875, 2+825, 3+100, 3+425, 3+600 και 3+850.

Τα νέα τοιχία διευθέτησης και αντιστήριξης με συρματοκιβώτια θα κατασκευαστούν σε καλά συμπυκνωμένο φυσικό έδαφος.

Στην περίπτωση έδρασης των συρματοκιβωτίων σε φυσικό έδαφος, το βάθος θεμελίωσης θα είναι 0,5 μ., εκτός από τα συρματοκιβώτια ενίσχυσης του αναχώματος μεταξύ των Χ.Θ. 0+100 και 0+270, όπου τα νέα συρματοκιβώτια εδράζονται επί καλά συμπυκνωμένου φυσικού εδάφους, στη στάθμη του φυσικού εδάφους.

Στην εξωτερική πλευρά των τοιχίων θα τοποθετηθεί γεωύφασμα διαχωρισμού.

Οι εγκάρσιοι χαλινοί θα έχουν διατομή 1,00 x 1,00 μ.

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr