Ομάδες δράσης στα σχολεία της Εύβοιας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του bullying
Ειδησεις ευβοια

Ομάδες δράσης στα σχολεία της Εύβοιας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του bullying

Τι προβλέπει η απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία της Εύβοιας

Ομάδες δράσης για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία της Εύβοιας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συγκροτούνται με απόφαση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Περιφέρειας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας Δρ. Ελένης Π. Μπενιάτα.

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α’/30-09-1985), με θέμα: «Δομή και λειτουργία Α/θμιαςκαι Β/θμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 5029/2023 (ΦΕΚ 55 τ.Α’/10-03-2023)
 3. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/16-10-2002) ΥπουργικήΑπόφαση με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων …… σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και  των συλλόγων των διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 4. Τη με αρ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υπουργική Απόφασημε θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»
 5. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/184/40985/Ε3/06-04-2023 τοποθέτησης ΣυμβούλωνΕκπαίδευσης των Α΄ και Β΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης  (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.) του ΥΠΑΙΘ.  
 6. Τις σχετικές εισηγήσεις των Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Βοιωτίας, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Εύβοιας,ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ευρυτανίας, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Φθιώτιδας και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Φωκίδας.  

Αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε τις τετραμελείς «Ομάδες Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της  Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού» στις κάτωθι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, ως εξής:

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 1. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας
 • Χουλιάρα – Σιδερά Παναγιώτα, Διευθύντρια της Δ.Π.Ε. Βοιωτίας, με αναπληρώτρια τηνΓερογιάκομου Αλεξάνδρα, Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων.
 • Σκόνδρα Ασήμω, Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70 της Διεύθυνσης ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσης Βοιωτίας, με αναπληρώτρια την Κιούση Ελένη, Σύμβουλο Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70  της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας.
 • Σταμπλιάκας Γεώργιος, Ψυχολόγος κλάδου ΠΕ23, με αναπληρώτρια την Καλλιώρα Ηλιάνα, Ψυχολόγο κλάδου ΠΕ23.
 • Καπλάνης Κωνσταντίνος, Κοινωνικός Λειτουργός κλάδου ΠΕ30, με αναπληρώτρια την ΑβορίτηΆννα, Κοινωνική Λειτουργό κλάδου ΠΕ30.  
 1. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας
 • Ζημιανίτης Κωνσταντίνος, Διευθυντής της Δ.Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρωτή τον Λυγούρα Βασίλειο,Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων.
 • Ορφανός Πέτρος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70 της Διεύθυνσης ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσης Εύβοιας, με αναπληρώτρια την Μπουλντή Δέσποινα, Σύμβουλο Εκπαίδευσης κλάδου  ΠΕ60 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας.
 • Ρουμελιώτη Μυρτώ, Ψυχολόγος κλάδου ΠΕ23, με αναπληρώτρια την Μενέκου Κωνσταντία, Ψυχολόγο κλάδου ΠΕ23.
 • Μουστάκα Κωνσταντίνα, Κοινωνική Λειτουργός κλάδου ΠΕ30, με αναπληρώτρια τηνΠαπαχρήστου Γεωργία, Κοινωνική Λειτουργό κλάδου ΠΕ30.  
 1. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας
 • Σταυρόπουλος Βασίλειος, Διευθυντής της Δ.Π.Ε. Ευρυτανίας, με αναπληρωτή τον ΤσακνιάΙωάννη, Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων.
 • Σολάκη Κυριακή, Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ60 της Διεύθυνσης ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσης Ευρυτανίας, με αναπληρωτή τον Δημητρακάκη Κωνσταντίνο, Σύμβουλο Εκπαίδευσης  κλάδου ΠΕ70 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας.
 • Κοσμά Αλίκη, Ψυχολόγος κλάδου ΠΕ23, με αναπληρώτρια την Νιώπα Στυλιανή, Ψυχολόγο κλάδου ΠΕ23.
 • Τασιού Ευγενία, Κοινωνική Λειτουργός κλάδου ΠΕ30, με αναπληρωτή τον Ξηροκώστα Κλεομένη,Κοινωνικό Λειτουργό κλάδου ΠΕ30.  
 1. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
 • Γκούμας Ευθύμιος, Διευθυντής της Δ.Π.Ε. Φθιώτιδας, με αναπληρωτή τον Ανδρεόπουλο Γεώργιο,Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων.
 • Τσαπρούνης Αθανάσιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70 της Διεύθυνσης ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσης Φθιώτιδας, με αναπληρώτρια την Ζούνη Ευαγγελία, Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου  ΠΕ70 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας.
 • Κυργιόπουλος Ιωάννης, Ψυχολόγος κλάδου ΠΕ23, με αναπληρώτρια την Τέφογλου Χρυσούλα, Ψυχολόγο κλάδου ΠΕ23.
 • Κιουρτίδου Μαριάνθη, Κοινωνική Λειτουργός κλάδου ΠΕ30, με αναπληρωτή τον ΔημόπουλοΠαναγιώτη, Κοινωνικό Λειτουργό κλάδου ΠΕ30.
 1. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας
 • Παπαϊωάννου Αμαλία, Διευθύντρια της Δ.Π.Ε. Φωκίδας, με αναπληρώτρια την Καστανά Αθηνά,Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων.
 • Δημητρακάκης Κωνσταντίνος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70 της ΔιεύθυνσηςΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, με αναπληρώτρια την Σταθούλη Μαρία, Σύμβουλος  Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ60 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας.
 • Καραμπελά Ελένη, Ψυχολόγος κλάδου ΠΕ23, με αναπληρώτρια την Αργυροπούλου Μαρία, Ψυχολόγο κλάδου ΠΕ23.
 • Μακρυγιάννη Ελένη, Κοινωνική Λειτουργός κλάδου ΠΕ30, με αναπληρώτρια την Σερμπεζή Όλγα,Κοινωνική Λειτουργό κλάδου ΠΕ30.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 1. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας
 • Κυριτσόπουλος Δημήτριος, Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Βοιωτίας, με αναπληρωτή τον ΠαναγιώτουΙωάννη, Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων.
 • Τσαδήμας Χρήστος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11 της Διεύθυνσης ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης Βοιωτίας, με αναπληρωτή τον Βόγγελη Μιχαήλ, Σύμβουλο Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας.
 • Λιάκου Ευμορφία, Ψυχολόγος κλάδου ΠΕ23, με αναπληρώτρια την Γεωργούση Αικατερίνη, Ψυχολόγο κλάδου ΠΕ23.
 • Δαλδαβάνη Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός κλάδου ΠΕ30, με αναπληρώτρια την ΣαϊπάΠαναγιώτα, Κοινωνική Λειτουργό κλάδου ΠΕ30.
 1. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας
 • Φράγγος Κωνσταντίνος, Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Εύβοιας, με αναπληρωτή τον Καπενεκά Γεώργιο,Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων.
 • Μάστορης Βασίλειος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ02 της Διεύθυνσης ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης Εύβοιας, με αναπληρωτή τον Θέμελη Ιωάννη, Σύμβουλο Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ06 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας.
 • Καρυστινός Ανδρέας, Ψυχολόγος κλάδου ΠΕ23, με αναπληρώτρια την Καρφή Αφροδίτη, Ψυχολόγο κλάδου ΠΕ23.
 • Πασχάλη Μαργαρίτα, Κοινωνική Λειτουργός κλάδου ΠΕ30, με αναπληρώτρια την ΚοτταράΔήμητρα, Κοινωνική Λειτουργό κλάδου ΠΕ30.
 1. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας
 • Γιάννακας Γεώργιος, Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας, με αναπληρωτή τον Οικονομίδη Ιωάννη,Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων.
 • Σωτηρόπουλος Γεώργιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ02 της Διεύθυνσης ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης Ευρυτανίας, με αναπληρωτή τον Καλιώρα Χρήστο, Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου  ΠΕ83 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας.
 • Κυριακίδου Ελένη, Ψυχολόγος κλάδου ΠΕ23, με αναπληρώτρια την Πελτέκη Μαρία, Ψυχολόγοκλάδου ΠΕ23.
 • Βελαώρας Ηλίας, Κοινωνικός Λειτουργός κλάδου ΠΕ30, με αναπληρώτρια την Παντακίδου Ελένη, Κοινωνική Λειτουργό κλάδου ΠΕ30.
 1. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
 • Σπαλιώρας Κωνσταντίνος, Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας, με αναπληρώτρια την ΚαλογήρουΑικατερίνη, Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων.
 • Καπερνέκα Παναγιώτα, Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ87 της Διεύθυνσης ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης Φθιώτιδας, με αναπληρωτή τον Ανδρεόπουλο Χαράλαμπο, Σύμβουλος Εκπαίδευσης  κλάδου ΠΕ01 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας.
 • Κούτσικου Αικατερίνη, Ψυχολόγος κλάδου ΠΕ23, με αναπληρώτρια την Βαϊα Μαρία, Ψυχολόγοκλάδου ΠΕ23.
 • Φεράτη Θωμαή, Κοινωνική Λειτουργός κλάδου ΠΕ30, με αναπληρώτρια την Παπανάγνου Χρύσα, Κοινωνική Λειτουργό κλάδου ΠΕ30.
 1. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας
 • Δούνας Κωντσαντίνος, Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Φωκίδας, με αναπληρωτή τον Καλλίχορο Ιωάννη,Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων.
 • Παντίδου Γεωργία, Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ02 της Διεύθυνσης ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης Φωκίδας, με αναπληρωτή τον Οικονομίδη Σαράντο, Σύμβουλο Εκπαίδευσης κλάδου  ΠΕ04 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας.
 • Μαϊστρέλλη Γεωργία, Ψυχολόγος κλάδου ΠΕ23, με αναπληρώτρια την Λύτρα Νίκη, Ψυχολόγοκλάδου ΠΕ23.
 • Τσούκαλη Σταυρούλα – Σοφία, Κοινωνική Λειτουργός κλάδου ΠΕ30, με αναπληρώτρια τηνΑποστολοπούλου Ευθυμία, Κοινωνική Λειτουργό κλάδου ΠΕ30.

Καθήκοντα προέδρου σε κάθε ομάδα ασκούν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και καθήκοντα γραμματέα  της κάθε ομάδας ασκεί εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου  της. Οι αρμοδιότητες των «Ομάδων Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και  του Εκφοβισμού» είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.5029/2023 (ΦΕΚ 55  τ.Α’/10-03-2023).

Η θητεία των ως άνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών λήγει με τη λήξη της θητείας των  Διευθυντών Εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 42 του Ν.4823/2021 (Α’ 136).

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr