Σε «πορτοκαλί συναγερμό» για φωτιές η Εύβοια- Πού δεν κυκλοφορούμε- Τα μέτρα προστασίας
Ειδησεις ευβοια

Σε «πορτοκαλί συναγερμό» για φωτιές η Εύβοια- Πού δεν κυκλοφορούμε- Τα μέτρα προστασίας

Eπί ποδός και πάλι η Εύβοια για να προλάβει τυχόν φωτιές σήμερα

Σε συναγερμό είναι σήμερα η Εύβοια καθώς σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4)  για το νησί.

Σε ίδια κλίμακα κινδύνου τίθενται εκτός των άλλων οι εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας)
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας)
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΠΕ Έβρου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδόθηκε την Τετάρτη 10/07/2024 και ισχύει για την Πέμπτη 11/07/2024 προβλέπεται ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (κατηγορίας 4) και ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (κατηγορίας 3) σε περιοχές αρμοδιότητας των  Δασαρχείων Χαλκίδας, Αλιβερίου, Λίμνης και Ιστιαίας .

Σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. 102239/10-05-2024 (ΑΔΑ: 9ΥΒ07ΛΗ-3ΥΘ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευβοίας θα ισχύει το μέτρο της απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές ΝATURA καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση όπως ορίζονται στις διατάξεις του Ν.998/1979 (Α΄289) για την αντιπυρική περίοδο 2024 στην Π.Ε Ευβοίας, αρμοδιότητας των Δασαρχείων Χαλκίδας, Αλιβερίου, Λίμνης και Ιστιαίας  από τη 12η βραδινή της 10/07/2024 έως τη 12η βραδινή της 11/07/2024.

Οι χάρτες των περιοχών στις οποίες ισχύει το μέτρο της απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Π.Στ.Ε. στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές αυτές, αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία  ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Της απαγόρευσης εξαιρούνται επίσης τα οχήματα και το προσωπικό των κρατικών υπηρεσιών,  των Ο.Τ.Α, των Στρατιωτικών Υπηρεσιών, που εποπτεύουν την απαγόρευση κυκλοφορίας, καθώς και τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που αποδεδειγμένα και μετά από σχετική συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή τη Δασική Υπηρεσία ή τον οικείο Δήμο, εκτελούν χρέη επιτήρησης δασικών οικοσυστημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3235/τ.Β΄/23-06-2023, σε κάθε παράβαση της απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της εν λόγω απόφασης και τη βεβαίωση του προστίμου, που είναι η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και η Δημοτική Αστυνομία.

Καλούμε τους ΟΤΑ Α΄ β., που θα ισχύσει το ανωτέρω μέτρο απαγόρευσης, σε συνεργασία με τους διοργανωτές υπαίθριων εκδηλώσεων κ.λπ., όπου ισχύει, να μεριμνήσουν για την ακύρωση ή αναβολή τους μέχρι νεωτέρας.

Οι κατά τόπου αρμόδιες Αρχές επιτήρησης του μέτρου της απαγόρευσης (Δασαρχείο, Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας, Πυροσβεστικές Υπηρεσίες/Πυροσβεστικά Κλιμάκια, Στρατιωτικές Υπηρεσίες Ευβοίας) να μεριμνήσουν για την αυστηρή εφαρμογή του μέτρου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευβοίας και οι Υπηρεσίες που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας βάσει του σχεδιασμού τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση τους, όπως προβλέπεται στην υπ. Αριθμ. 146/2020 (ΑΔΑ:ΨΦΗΞ7ΛΗ-ΛΦΓ) Απόφαση έγκρισης του Σχεδίου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», από το  Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Στ.Ε όπως αναθεωρήθηκε επικαιροποιήθηκε και ισχύει.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ευβοίας έχει ενημερώσει όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες,  τους Δήμους και  τις Εθελοντικές Οργανώσεις προκειμένου να λάβουν όλα τα μέτρα πολύ υψηλής ετοιμότητάς τους καθώς και για την πολύ αυξημένη ετοιμότητά τους στην περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, σύμφωνα με την 5η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2».

Οι Δήμοι της Π.Ε. Ευβοίας με ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (κατηγορίας 4) να θέσουν τις Υπηρεσίες τους,  το προσωπικό τους και τα μέσα που διαθέτουν σε πολύ υψηλή ετοιμότητα, να ενεργοποιήσουν τις ομάδες πυρασφάλειας των Τοπικών τους Κοινοτήτων και να λάβουν τα μέτρα σύμφωνα με το σχεδιασμό τους και τις αρμοδιότητές τους (επιφυλακή προσωπικού, ιδιωτικών μέσων (μηχανημάτων έργων, μεταφορικών μέσων κ.α.)) όπως ορίζονται στο υπ. αριθ. Α1309/18-04-2023 (ΑΔΑ: ΡΣΛΘ46ΝΠΙΘ-ΝΛ5) έγγραφο της ΓΓΠΠ με την 5η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2», όπως επίσης και στο εγκεκριμένο επιμέρους σχέδιο τους.

Οι Δήμοι της ΠΕ Ευβοίας με Πολύ Υψηλό Κίνδυνο Πυρκαγιάς  (κατηγορίας 4), επίσης να τεθούν σε  πολύ αυξημένη ετοιμότητα για την περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια τους και να ενημερώσουν τις Εθελοντικές Οργανώσεις των περιοχών τους ώστε να ευρίσκονται σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα ώστε να συνδράμουν στο έργο και στις δράσεις των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.

Οι Δήμοι της Π.Ε. Ευβοίας με Υψηλό Κίνδυνο Πυρκαγιάς (κατηγορίας 3), να θέσουν το προσωπικό και τα μέσα τους (ιδιωτικά και μισθωμένα υδροφόρα, χωματουργικά ΜΕ) σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και παρακαλούμε για την ετοιμότητά τους στην περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια τους.

Καλούμαι τους πολίτες να λάβουν τα παρακάτω μέτρα αυτοπροστασίας και να ακολουθήσουν πιστά τις βασικές οδηγίες, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση πυρκαγιάς και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που ενδεχομένως προκύψουν.

Πιο συγκεκριμένα:

A. ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ:

Δεν καίμε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες

Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι

Αποφεύγουμε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες)

Δεν πετάμε αναμμένα τσιγάρα

Δεν αφήνουμε τα σκουπίδια στο δάσος, καθώς υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης

Σεβόμαστε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου

Β. ΑΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ Ή ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΔΑΣΟΣ:

Δημιουργούμε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι, καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα και φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά

Κλαδεύουμε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία και την κατάστασή τους

Απομακρύνουμε τα ξερά κλαδιά από τα δένδρα και τους θάμνους

Δεν αφήνουμε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια του σπιτιού – Τα κλαδεύουμε, αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι .Αραιώνουμε τη δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου

Δεν τοποθετούμε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες στους τοίχους του σπιτιού

Δεν τοποθετούμε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά στα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες

Φροντίζουμε ώστε τα καλύμματα στις καμινάδες και τους αεραγωγούς του σπιτιού να είναι από άφλεκτο υλικό, ώστε να μην διεισδύσουν σπίθες

Δεν αποθηκεύουμε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι

Τοποθετούμε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους

Δεν κατασκευάζουμε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμου κοντά στο σπίτι

Προμηθευόμαστε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντίζουμε για τη συντήρησή τους

Εξοπλιζόμαστε με σωλήνα ποτίσματος, μήκους ανάλογου της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε

Εξοπλιζόμαστε με μια δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένα σωλήνα νερού

Γ. ΜΟΛΙΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ:
Τηλεφωνούμε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) και δίνουμε σαφείς πληροφορίες για:

την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρισκόμαστε

την τοποθεσία, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς

το είδος της βλάστησης που καίγεται

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Μ.Μ.Ε. (δια του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη)

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ευβοίας

Δ/νση Αστυνομίας Ευβοίας

Σχολή Πεζικού Χαλκίδας

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευβοίας

Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κ.Μ. Π.Ε. Ευβοίας

Δήμοι Π.Ε. Ευβοίας

Εθελοντικές Οργανώσεις Π.Ε. Ευβοίας

Δ/νση Δασών Ευβοίας

Αρμόδια Δασαρχεία

Δ/νση Διαφάνειας & Η/Δ Π.Στ.Ε. (για ανάρτηση του παρόντος στην ιστοσελίδα)

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr