Ποιες αλλαγές φέρνει ο νέος χρόνος σε τηλεφωνία και Ίντερνετ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ποιες αλλαγές φέρνει ο νέος χρόνος σε τηλεφωνία και Ίντερνετ

Νέες ρυθμίσεις για τη προστασία των συνδρομητών κινητής, σταθερής τηλεφωνίας και Ιντερνετ έναντι των εταιρειών που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες, θέτει σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2019 η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Συγκεκριμένα, από την Πρωτοχρονιά τίθεται σε ισχύ το τρίτο και τελευταίο πακέτο μέτρων του Κανονισμού Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ, με το οποίο θεσπίζονται πρόσθετες υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έναντι των συνδρομητών σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο.

Οι κυριότερες ρυθμίσεις που προωθούνται, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, προβλέπουν:

Την αυτόματη διακοπή της παροχής υπηρεσιών για την αποφυγή υπερχρεώσεων. Κατά τη σύναψη μιας σύμβασης και προς αποφυγή των υπερχρεώσεων, οι συνδρομητές θα μπορούν να επιλέγουν τη δυνατότητα αυτόματης διακοπής της υπηρεσίας, κάθε φορά που ο λογαριασμός τους θα υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ανώτατο όριο. Μία από τις επιλογές αυτές προβλέπει ότι ο λογαριασμός δεν θα πρέπει να υπερβαίνει (ως προς το τελικό ύψος του) τα 150 ευρώ, εάν ακολουθείται μηνιαίος κύκλος τιμολόγησης και τα 300 ευρώ, στις περιπτώσεις που ακολουθείται διμηνιαίος κύκλος τιμολόγησης.
Τη θέσπιση ανώτατου τέλους σε περίπτωση πρόωρης διακοπής της σύμβασης. Σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας μιας σύμβασης, το τέλος διακοπής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει δύο συγκεκριμένα ποσά (το «ποσό Α» και το «ποσό Β»).
Το «ποσό Α» είναι το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των εξής υπολογισμών:

Το σύνολο της έκπτωσης επί του μηνιαίου παγίου μέχρι τη στιγμή της διακοπής.
Το εναπομείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής τηλεφώνου, εξοπλισμού (π.χ. router, αποκωδικοποιητής, κεραία κ.λπ.) ή κατασκευής γραμμής. Σημειώνεται ότι εάν ο συνδρομητής καταγγείλει τη σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή πριν παρέλθει διάστημα δύο μηνών από την έναρξή της, θα πρέπει να πληρώσει:
Τα πάγια δύο μηνών.
Την έκπτωση δύο μηνών και το εναπομείναν, πέραν των δύο μηνών, ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής, εξοπλισμού ή κατασκευής γραμμής.
Το «ποσό Β» είναι το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των εξής υπολογισμών:

Του 1/3 του συνόλου των μηνιαίων παγίων για το διάστημα από την ημερομηνία διακοπής της σύμβασης ορισμένου χρόνου μέχρι την αρχική προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της.
Του ποσού απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής, τερματικού εξοπλισμού ή κατασκευής γραμμής, το οποίο αντιστοιχεί στα 2/3 του εναπομείναντος διαστήματος από την ημερομηνία διακοπής μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι στην πρώτη σελίδα κάθε σύμβασης ορισμένου χρόνου, στο εξής θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το τέλος πρόωρης διακοπής που θα πρέπει να πληρώσει ο συνδρομητής, κατά περίπτωση και για κάθε μήνα διακοπής.

Παράδειγμα

Συνδρομητής συνάπτει σύμβαση διάρκειας 24 μηνών, με αρχική τιμή μηνιαίου παγίου 40 ευρώ και έκπτωση 10 ευρώ (δηλαδή, η τελική τιμή είναι 30 ευρώ), καθώς και επιδότηση 96 ευρώ για την αγορά συσκευής. Δηλαδή, η απόσβεση της επιδότησης της συσκευής είναι 4 ευρώ το μήνα.

Στην περίπτωση που ο συνδρομητής αποφασίσει να διακόψει τη σύμβαση στο τέλος του 15ου μήνα, δηλαδή εννέα μήνες πριν από τη λήξη της, το «ποσό Α» θα είναι 186 ευρώ (δηλαδή, η συνολική έκπτωση που αντιστοιχεί στους 15 μήνες, συν το εναπομείναν ποσό για την απόσβεση επιδότησης έως τη λήξη της σύμβασης).

Επίσης, το «ποσό Β» θα ανέλθει στα 114 ευρώ (το 1/3 των υπολειπόμενων παγίων, συν το ποσό απόσβεσης της επιδότησης για τα 2/3 του εναπομείναντος διαστήματος των εννέα μηνών). Συνεπώς, σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕΤΤ, δεδομένου ότι το «ποσό Β» είναι το μικρότερο, το τέλος διακοπής σύμβασης με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο συνδρομητής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 114 ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, όπου ο συνδρομητής αποφασίσει να διακόψει τη σύμβασή του κατά τον πρώτο μήνα από την υπογραφή της, θα πρέπει να καταβάλει στον πάροχο συνολικό ποσό 168 ευρώ, δηλαδή τα πάγια και την έκπτωση που αντιστοιχούν σε δύο μήνες, συν το εναπομείναν – πέραν των δύο μηνών – ποσό για την απόσβεση επιδότησης της συσκευής.

Την απρόσκοπτη πρόσβαση των συνδρομητών στους συμβατικούς όρους και στους τιμοκαταλόγους των εταιρειών – παρόχων. Στο εξής, όλοι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τους συνδρομητές και να παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που θα αναρτούν στο διαδικτυακό τους τόπο, σχετικά με τους ισχύοντες όρους των συμβάσεων και τον τιμοκατάλογο των υπηρεσιών τους. Επίσης, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα πρέπει να υπογραμμίζονται.

Όλες αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να παραμένουν αναρτημένες στον διαδικτυακό τους τόπο έως και δύο έτη μετά την κατάργησή τους, με αναφορά στο χρονικό διάστημα για το οποίο ήταν σε ισχύ.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο προβλέπεται πως στην πρώτη σελίδα κάθε σύμβασης θα πρέπει να αναφέρονται:

Η ημερομηνία υπογραφής για συμβάσεις αορίστου χρόνου και σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου, η χρονική διάρκειά της.
Η τελική τιμή χρέωσης του παγίου και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, το ύψος τυχόν επιδότησης και η απόσβεσή της, καθώς και τυχόν τέλος για διακοπή/καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου.
Εάν υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης και δυνατότητα επιλογής άμεσης εξυπηρέτησης της αίτησης με απώλεια του ανωτέρω δικαιώματος.
Ο ορισμός ή μη ανώτατου ορίου χρέωσης, από λίστα επιλογών που ορίζει ο πάροχος, πέραν του οποίου πραγματοποιείται φραγή.
Η δυνατότητα επιλογής μη εμφάνισης του αριθμού του συνδρομητή σε τηλεφωνικούς καταλόγους.Πηγή-aftodioikisi.gr

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr