Πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ» -Σε ΦΕΚ η απόφαση: Δικαιούχοι οικονομικής βοήθειας & στέγασης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ» -Σε ΦΕΚ η απόφαση: Δικαιούχοι οικονομικής βοήθειας & στέγασης

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση για τον καθορισμό πλαισίου υλοποίησης του προγράμματος παροχής οικονομικής βοήθειας και στέγασης «ΕΣΤΙΑ».

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία μέσω της παροχής οικονομικού βοηθήματος και η κατά περίπτωση ασφαλή τους στέγαση και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου.

Οικονομικό βοήθημα

Το οικονομικό βοήθημα συνίσταται στην παροχή ενός σταθερού χρηματικού ποσού με σκοπό την αντιμετώπιση βασικών αναγκών διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, προσωπικής υγιεινής, τηλεπικοινωνιών, μετακινήσεων εντός του τόπου διαμονής και βασικές σχολικές και φαρμακευτικές δαπάνες.
Ωφελούμενοι του οικονομικού βοηθήματος είναι όλοι οι ενήλικες αιτούντες διεθνή προστασία και τα μέλη της οικογένειας τους. Εξαιρούνται όσοι τελούν υπό κράτηση. Ως ωφελούμενη μονάδα για την καταβολή του νοείται είτε ο μεμονωμένος ενήλικας αιτών διεθνή προστασία ή η οικογένεια αιτούντων διεθνή προστασία κατά τους ορισμούς του ν. 4540/2018 (Α’ 91).
Το οικονομικό βοήθημα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, πλήρες ή μερικό, ανάλογα με τη θέση στέγασης της ωφελούμενης μονάδας. Το ύψος του πλήρους οικονομικού βοηθήματος κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της ωφελούμενης μονάδας ως εξής: α. 150 ευρώ για μόνο ενήλικα, β. 280 ευρώ για οικογένεια με δύο μέλη, γ. 340 ευρώ για οικογένεια με τρία μέλη, δ. 400 ευρώ για οικογένεια με τέσσερα μέλη, ε. 450 ευρώ για οικογένεια με πέντε μέλη, στ. 500 ευρώ για οικογένεια με έξι μέλη, ζ. 550 ευρώ για οικογένεια με επτά μέλη και άνω.
Στις θέσεις στέγασης όπου παρέχεται σίτιση, το οικονομικό βοήθημα καταβάλλεται μερικώς, και το ύψος του κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της ωφελούμενης μονάδας ως εξής: α. 90 ευρώ για μόνο ενήλικα, β. 140 ευρώ για οικογένεια με δύο μέλη, γ. 190 ευρώ για οικογένεια με τρία μέλη, δ. 240 ευρώ για οικογένεια με τέσσερα μέλη, ε. 290 ευρώ για οικογένεια με πέντε μέλη, στ. 310 ευρώ για οικογένεια με έξι μέλη, ζ. 330 ευρώ για οικογένεια με επτά μέλη και άνω.
Το οικονομικό βοήθημα καταβάλλεται μέσω προπληρωμένης, ηλεκτρονικής, επαναφορτιζόμενης κάρτας, μίας για κάθε ωφελούμενη μονάδα. Η προμήθεια της κάρτας και η καταβολή των ποσών πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο του προγράμματος, κατόπιν περιοδικού ελέγχου ότι ο ωφελούμενος πληροί τα ως άνω κριτήρια επιλεξιμότητας. Ο ωφελούμενος έχει υποχρέωση να εμφανίζεται για την πραγματοποίηση του ελέγχου.

Στέγαση και υποστηρικτικές υπηρεσίες

Η στέγαση υπό το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε ιδιωτικές κατοικίες, διαμερίσματα, ξενοδοχεία και κτίρια που εκμισθώνονται στο πλαίσιο αυτού και παραχωρούνται δωρεάν στους ωφελούμενους.
Ωφελούμενοι στέγασης και συνοδευτικών υπηρεσιών δύνανται να είναι: α. ενήλικες αιτούντες διεθνή προστασία και τα μέλη της οικογένειας τους, με προτεραιότητα τα ευάλωτα πρόσωπα κατά τις διατάξεις των ν. 4375/2016 (Α’ 51) και ν. 4540/2018 (Α’ 91), λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη δυναμικότητα των θέσεων, β. αιτούντες διεθνή προστασία που κατά την ενηλικίωση τους διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ή θέσεις προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνεται υπόψη η ευαλωτότητά τους ή η συνέχιση παρακολούθησης σπουδών σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής, τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν εγγραφεί.
Οι ωφελούμενοι της στέγασης υπό το πρόγραμμα λαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την κατά το δυνατόν ταχύτερη αυτονόμηση τους. Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που συνοδεύουν τη στέγαση δύνανται να είναι ιδίως: α. Μεταφορά στη θέση στέγασης για την τοποθέτηση του ωφελούμενου, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας, εφόσον είναι αναγκαίο, β. ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τον ωφελούμενο, μεταξύ άλλων, την ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, την εγγραφή σε δομές της δημόσιας εκπαίδευσης αλλά και τη διεκπεραίωση των οικείων διοικητικών διαδικασιών, όπως η εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο, στο Μητρώο κοινωνικής ασφάλισης, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και η εγγραφή σε οργανισμούς προώθησης της απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας. γ. υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελούμενου και τις περιστάσεις. δ. διερμηνεία σε γλώσσα που ο ωφελούμενος κατανοεί.Πηγή-aftodioikisi.gr

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr