Ειδική πινακίδα ενημέρωσης επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών και στην Ερέτρια στον εθελοντικό σταθμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Ε

Ειδική πινακίδα ενημέρωσης επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών και στην Ερέτρια στον εθελοντικό σταθμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Ε

Η συγκεκριμένη πινακίδα έχει τοποθετηθεί μπροστά στον εθελοντικό σταθμό Ε.Σ.Δ.Δ.Ε πού βρίσκεται στον περιφερειακό δρόμο της Ερέτριας στο ύψος του μουσείου για την ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με το επίπεδο επικινδυνότητας δασικής πυρκαγιάς το καλοκαίρι. Πιο συγκεκριμένα τονίζουμε ότι τα δελτία επικινδυνότητας που εκδίδονται και δημοσιεύονται από την Γ.Γ.Π.Π και από τα Μ.Μ.Ε δεν έχουν την απαιτούμενη ανταπόκριση στον πληθυσμό καθώς πολλοί δεν έχουν ούτε ίντερνετ αλλά ούτε και την ενδεδειγμένη προσοχή στα δελτία ειδήσεων όταν αναφέρονται (μέσα σε ένα λεπτό) τα Μ.Μ.Ε. Για αυτό η ομάδα της Ε.Σ.Δ.Δ.Ε πήρε την πρωτοβουλία να τοποθετήσει ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.