Χαλκίδα: Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χαλκίδα: Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη ξεκίνησε η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων σήμερα Τρίτη του Πάσχα στη 1 το μεσημέρι.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 26 Απριλίου 2022 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
 2. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο:“ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ” προϋπολογισμού 504.375,21€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την 432/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης– Κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ., Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ., ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & ΤΗΣ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022” συνολικού προϋπολογισμού 366.430,71 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την 513/2021 απόφαση Ο.Ε.
 4. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης– Κατακύρωσης και ανακήρυξης ”Αναδόχου” του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο.: “Προμήθεια ειδών οριζόντιας και κάθετης σήμανσης πόλης» προϋπολογισμού 52.242,70 ευρώ με ΦΠΑ αρ.διακήρυξης.:397/26-10-2021, α/α συστημ. καταχωρ.: 143452.
 5. Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού Αξιολόγησης– Κατακύρωσης και ανακήρυξης ”Αναδόχου” του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο.:“Προμήθεια υλικών αυτεπιστασίας του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2021-2022” προϋπολογισμού 130.778,58 ευρώ με ΦΠΑ αρ.διακήρυξης.:359/05-10-2021, α/α συστημ. καταχωρ.: 143739.
 6. Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού (Βάσει της 076/2022 πράξης του ΣΤ’ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου) του διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ» προϋπολογισμού: 1.613.534,69€ με ΦΠΑ για τα έτη 2021-2022, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.: 407/02-11-2020 διακήρυξη που φέρει αύξων αριθμό (α/α) συστημικής καταχώρησης στο ΕΣΗΔΗΣ: 142842.
 7. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο:“ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”
 8. Περί έγκρισης Διακήρυξης Δημοπράτησης του έργου: “Ετήσια συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Δ. Χαλκιδέων”
 9. Περί έγκρισης Πρακτικού IΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 186359 του έργου με τίτλο:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ»
 10. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΡΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»
 11. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου:«Συντήρηση – μόνωση Δημοτικών κτιρίων»
 12. Περί έγκρισης πρακτικού δημόσιας κλήρωσης ανάδειξης μελών της επιτροπής διαγωνισμού έργων
 13. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου
 14. Περί έγκρισης διαγραφής υπολοίπου βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου
 15. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.12/2022 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. με θέμα «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.»
 16. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (7 υποθέσεις)»

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr