Έφεδροι Αξιωματικοί: 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έφεδροι Αξιωματικοί: 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία

Έφεδροι Αξιωματικοί: 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία

Έφεδροι Αξιωματικοί: 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία

”Μάχου υπερ Πίστεως και Πατρίδος……..Εἶναι  καιρὸς νὰ ἀποτινάξωμεν τὸν ἀφόρητον τοῦτον ζυγόν, νὰ ἐλευθερώσωμεν τὴν Πατρίδα,

νὰ κρημνίσωμεν ἀπὸ τὰ νέφη τὴν ἡμισέληνον, διὰ νὰ ὑψώσωμεν τὸ σημεῖον δι᾿ οὗ πάντοτε νικῶμεν, λέγω τὸν Σταυρόν,

καὶ οὕτω νὰ ἐκδικήσωμεν τὴν Πατρίδα, καὶ τὴν ὀρθόδοξον ἡμῶν Πίστιν ἀπὸ τὴν ἀσεβῆ τῶν ἀσεβῶν καὶ ἀφρόνησιν.”

(Αλέξανδρος Υψηλάντης)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΚΩΝ

ΝΟΜΟΥ  ΕΥΒΟΙΑΣ

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr