ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γεροντίτης: Παρουσίασε την έρευνα του Επιμελητηρίου για την πανδημία

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Επιμελητήριο, αποσκοπώντας στην ολοκληρωμένη συλλογή και καταγραφή των απόψεων των Μελών του
Γεροντίτης: Παρουσίασε την έρευνα του Επιμελητηρίου για την πανδημία

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε σήμερα 1 Ιουλίου 2021, ο Προέδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιάννης Γεροντίτης με θέμα την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρόσφατης έρευνας που διενήργησε ο Φορέας μας, για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην επιχειρηματικότητα του Νομού.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Επιμελητήριο, αποσκοπώντας στην ολοκληρωμένη συλλογή και καταγραφή των απόψεων των Μελών του, με απώτερο στόχο την πλέον εστιασμένη και αντιπροσωπευτική διαμόρφωση των επόμενων παρεμβατικών δράσεων στήριξης τους.

Η παρουσίαση της έρευνας και ο Σχολιασμός απαντήσεων μελών του Επιμελητηρίου για τις επιπτώσεις της πανδημίας

Στη σύγχρονη συγκυρία όπου βιώνουμε τους περιορισμούς άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και προσωπικών συγκεντρώσεων ο φορέας μας αποφάσισε να εγκαινιάσει μια νέα μορφή επικοινωνίας με τα μέλη του για να εκφράσουν τοις απόψεις τους και να προτείνουν λύσεις για τα οξύτατα προβλήματα εξ αιτίας της πανδημίας.

Την αποστολή σε αυτά δομημένου ερωτηματολογίου για τα θέματα που απασχολούν την επιχειρηματική κοινότητα του νομού μας και τις δυνατότητες αντιμετώπισής τους.

Αυτή μας η δραστηριότητα γίνεται συμπληρωματικά της επικοινωνίας μας με ηλεκτρονικούς τρόπους (website EE, fb, email, τηλεδιασκέψεις, συνεργασία με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κλπ)

Μέχρι 10/5/2021 λάβαμε 131 απαντήσεις που κατανέμονται ως εξής: Από Πολύ μικρές, Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις: 129 (98,47%) και από Μεγάλες: 2 (1,53%). Στη παρούσα παρουσίαση θα αναφερθούμε αναλυτικά μόνο στη πρώτη ομάδα των απαντήσεων, που είναι άλλωστε και η τεράστια πλειοψηφία,  δεδομένου ότι η συμμετοχή της δεύτερης ομάδας κρίνεται ανεπαρκής (απουσία ικανοποιητικού αριθμού δεδομένων)

«Υπενθυμίζουμε ότι το Επιμελητήριο Εύβοιας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των μελών του, που περιέρχονται σε γνώση του, στο πλαίσιο της άσκησης των εκ του νόμου προβλεπόμενων δραστηριοτήτων του. Το Επιμελητήριο Εύβοιας εφαρμόζει πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Για την πολιτική αυτή και τα δικαιώματά σας μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας: www.eviachamber.gr »

Για τη ταυτότητα της έρευνας και των απαντήσεων

 

1η διαφάνεια

Από τα 14.238 μέλη του ΕΕ μόνο τα 3.051 έχουν δηλωμένο emailaddress.  

Σε αυτό τον αριθμό το ποσοστό συμμετοχής ανέρχεται σε 4,3% . Πολύ ικανοποιητικό για μια έρευνα αλλά ανεπαρκές για την επίδειξη ενεργητικής συμμετοχής των επιχειρήσεων για το θέμα.

Η πρωτιά των ατομικών ήταν αναμενόμενη. Όπως και τα ποσοστά των ΟΕ & ΑΕ – Θετική έκπληξη οι ΙΚΕ

2η διαφάνεια

Το 15,4%  των επιχειρήσεων που απάντησαν συμμετέχουν και σε άλλο φορέα εκπροσώπησης. Ποσοστό ενθαρρυντικό και επιθυμητό γιατί η εποχή μας απαιτεί την διακλαδική & διεπιστημονική αντιμετώπιση των αναδυόμενων θεμάτων, όπως επίσης συνέργειες και συντονισμό δράσης όλων των ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων φορέων.

3η διαφάνεια

Αυτή η διαφάνεια μας δείχνει ταυτόχρονα τη συνέχεια στο χρόνο αλλά και την ενεργητική παρέμβαση των νεώτερων επιχειρήσεων. Το 51,5% των απαντήσεων προέρχονται από σχετικά νέες επιχειρήσεις (67συνολικά) που ιδρύθηκαν τα τελευταία 16 χρόνια. Από αυτές οι 38 (30,1%) ιδρύθηκαν στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης και των μνημονίων (2009-2018).  

Σημειώνουμε επίσης ότι συμμετείχαν 7 επιχειρήσεις (5,38%) με έτος ίδρυσης πριν το 1980, μεταξύ αυτών και μια με έτος ίδρυσης το 1884.

4η διαφάνεια

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων (60,8%) προήλθε από επιχειρήσεις με έδρα τη Χαλκίδα. Ακολουθούν οι Δήμοι Ιστιαίας – Αιδηψού (16,9%) και Κύμης – Αλιβερίου (9,2%).  Προβληματισμό μας προκαλεί το χαμηλό ποσοστό απαντήσεων από τους Δήμους Λίμνης-ΜαντουδίουΑγ.Άννας και Καρύστου.

 

5η – 6η διαφάνειες

Στις δύο διαφάνειες που ακολουθούν βλέπουμε την διαδημοτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και τους επιχειρηματικούς δεσμούς εντός και εκτός νομού. Έχουν παραρτήματα εντός ή εκτός νομού οι 35 επιχειρήσεις (σχεδόν το 27% του συνόλου). Ενδονομαρχιακά κυριαρχούν τα παραρτήματα στους Δήμους Χαλκίδας, Μεσσαπίων (προφανώς λόγω πληθυσμιακής συγκέντρωσης) και Ιστιαίας-Αιδηψού (ίσως λόγω απόστασης). Αντίστοιχα, διανομαρχιακά παραρτήματα έχουν πάνω από το 17% των επιχειρήσεων που απάντησαν στο ερώτημα σε Βοιωτία, Αττική και Αθήνα.

7η διαφάνεια: Μας δείχνει παραστατικά τις κύριες κατευθύνσεις δραστηριοτήτων στο νομό μας.

> 20% των απαντήσεων ως πρώτη και δεύτερη δραστηριότητα οι εξής: Μεταποίηση – Χονδρικό & λιανικό εμπόριο – Υπηρεσίες καταλυμάτων – Εκπαίδευση – Άλλες υπηρεσίες

Ξεπερνούν το 10% αντίστοιχα οι Χρηματοπιστωτικές & ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Αντίστοιχα το 5% οι: Γεωργία-δάση-αλιεία και η Εστίαση (ΚΑΔ 47.21 & 47.22).

Κάτω από το 5% είναι οι: Κατασκευές – Μεταφορά & αποθήκευση

Τα ευρήματα της έρευνας μελών

8η – 9η διαφάνειες

Η μέση απασχόληση κατά το 2020 για 112 επιχειρήσεις από τις 130 ήταν < 10 ατόμων (πολύ μικρές επιχειρήσεις με βάση τη στατιστική ταξινόμηση της ΕΕ), για 17 ήταν από 10-49 (μικρές) και μόνο 1 είχε χαρακτηριστικά μεσαίας (> 50 ατόμων). Αυτή είναι και η γενική εικόνα των μελών του φορέα μας, όπου η συντριπτική πλειοψηφία είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Για το πρώτο τρίμηνο του 2021 υπάρχουν πολύ μικρές διαφορές στις επιχειρήσεις με 10-19 εργαζόμενους (μικρή αύξηση),  19-28 (μείωση)και > 50 απασχολουμένων (μικρή αύξηση). Διαφορές όμως που δεν μπορούν να μας οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα.

10η διαφάνεια:

Τα αργά αλλά σταθερά βήματα βελτίωσης που εμφανίζονται για τα έτη 2018-2019 σε σχέση με το 2017 εξουδετερώθηκαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Έχουμε δραματική επιδείνωσης της δυναμικής του κύκλου εργασιών το 2020 σε σύγκριση με το 2019 συνολικά αλλά και το Ι τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο  του 2020

11η διαφάνεια:

Η προηγούμενη διαπίστωση επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία κερδοφορίας των επιχειρήσεων για τα έτη 2017-2020.  Το 57,7% ήταν κερδοφόρες το 2017, το 52,3% το 2018, το 55,4% το 2019 (σταθερά πάνω από τις μισές για τη τριετία) και μόνο το 35,4% το 2020.

12η διαφάνεια

Η αβεβαιότητα είναι το κύριο στοιχείο  αφού πάνω από το 40% δεν μπορεί να κάνει χρονική πρόβλεψη. Σημαντικό ποσοστό  θεωρεί ότι επιστροφή στη κανονικότητα θα υπάρξει μετά από 2 χρόνια ή και περισσότερο.  

13η διαφάνεια

Οι αρνητικές απαντήσεις δυστυχώς κυριαρχούν και στα τρία ερωτήματα.

Tο 49% δεν αξιοποιούν τηλεφωνικές παραγγελίες / δίκτυα  delivery(όμως το 42% αξιοποιούσε και πριν την πανδημία).  

Σχεδόν το 65% δεν κάνει διαδικτυακές πωλήσεις (ενώ το 18% έκανε και πριν την πανδημία).

Πάνω από 70% δεν συμμετείχε / υλοποίησε σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης (κάτι περισσότερο του 10% είχε κάνει πριν την πανδημία).

Η συνολική εικόνα δείχνει την καθυστέρηση αξιοποίησης των εφαρμογών, εκπαίδευσης και δυνατοτήτων των νέων μορφών πωλήσεων.

14η διαφάνεια

Εδώ μόνο κάτι περισσότερο από το 5% δηλώνει αύξηση του κύκλου εργασιών από τις νέες μορφές πωλήσεων.  

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι πάνω από το 40 % προτίμησε να μην απαντήσει και πάνω από το 20% δηλώνει ότι έμεινε σχεδόν σταθερός ή μειώθηκε.

Ο συνδυασμός των απαντήσεων της παρούσας και της προηγούμενης διαφάνειας δυστυχώς μας δείχνει ότι στις παρούσες συνθήκες που επικρατούν για την επιχειρηματικότητα στο νομό μας οι διαδικτυακές πωλήσεις φαίνεται ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα τεράστια προβλήματα που δημιούργησε αλλά και ανέδειξε η πανδημία.

 

15η διαφάνεια: Συνολικά τα μέλη που απάντησαν αξιοποίησαν μόνο ορισμένα από τα διαθέσιμα μέτρα, είτε για λόγους επιλεξιμότητας ή γραφειοκρατίας / διαδικασιών / προθεσμιών

Η επιστρεπτέα προκαταβολή: σχεδόν όλοι με ποσοστό > 80%

Αρκετοί (> 40%) τα: Αναστολή συμβάσεων εργασίας – Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού – Μείωση μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης.

Λιγότεροι (μέχρι το 40%) τις Προσκλήσεις για ενίσχυση πληγέντων επιχειρήσεων και την Έκπτωση 24% στις ασφαλιστικές εισφορές.

Μικρότερη αξιοποίηση (λίγο παραπάνω από το 25%) είχαν: Καταβολή μειωμένων δώρων – Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών – Αναστολές ρυθμισμένων οφειλών ΕΦΚΑ / Δ.Ο.Υ

Τα υπόλοιπα μέτρα αξιοποιήθηκαν ελάχιστα

16η – 17η διαφάνειες

Σε σχέση με την ικανοποίηση από την αποτελεσματικότητα των μέτρων που αξιοποίησε ο κάθε ερωτώμενος:

Το «καθόλου» κυριαρχεί σε όλες τις απαντήσεις με ποσοστά που κυμαίνονται από κάτι λιγότερο έως και περισσότερο του 20%

Το «απόλυτα» μαζί με το «πολύ» ξεπερνούν το 30% για την επιστρεπτέα προκαταβολή και το 20% για τα: Αναστολή συμβάσεων εργασίας, Αποζημίωση ειδικού σκοπού, Μείωση μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης

18η διαφάνεια

Στην συνολική αξιολόγηση, πολύ αρνητική βαθμολογία (1, 2 & 3 με άριστα το 10) δίνει σχεδόν για όλα τα μέτρα πάνω από το 20% των ερωτηθέντων

Αντίθετα θετική βαθμολογία παίρνουν τα: Επιστρεπτέα, Αναστολή συμβάσεων και Μείωση μισθώσεων επαγγελματικής στέγης

 

19η διαφάνεια: προτεινόμενα μέτρα:

Συνολική αναμόρφωση της επιστρεπτέας σε μη επιστρεπτέα ή

Ελάφρυνση του ποσοστού επιστροφής της προκαταβολής στο 25-35%

Παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης ύψους έως και 40% του τζίρου του 2019  με απλές διαδικασίες & επιδοτούμενο επιτόκιο

Κάλυψη πάγιων δαπανών έως και το 90% του ποσού του 2019 για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, του 80% για τις μικρές και 60% για τις μεσαίες

Μη ρεαλιστικά: Από το ελάχιστο 1% έως το 7% (μέγιστο).

Ρεαλιστικά: ποσοστό από ελάχιστο 20% έως και μέγιστο 23%.

Αναγκαία: η συντριπτική πλειοψηφία (με διακύμανση από ελάχιστο 53% έως και μέγιστο 80%) τα θεωρεί όλα αναγκαία.  

20η διαφάνεια

Το 60% των επιχειρήσεων ενθαρρύνουν όλα τα μέτρα υγειονομικής πρόληψης και προστασίας.  Μικρότερα αλλά ανησυχητικά είναι τα ποσοστά μη ενθάρρυνσης. Πιστεύουμε ότι η ζωή και η εμπειρία θα δείξουν

 

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΤΣΩΚΟΣ