Ο Δήμος Σκύρου ενημερώνει για τους Δασικούς Χάρτες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Δήμος Σκύρου ενημερώνει για τους Δασικούς Χάρτες

Η καταλυτική ημερομηνία είναι η 20/5/2021 ημέρα Πέμπτη.

Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν οι θεωρημένοι δασικοί χάρτες Ν. Ευβοίας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ Ελληνικό Κτηματολόγιο ‘’ (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx)
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατό πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 5/2/2021 ημέρα Παρασκευή .
Η καταλυτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 20/5/2021 ημέρα Πέμπτη.
Σχετική η με Αρ. Πρωτ. : 11404/22-1-2021 Απόφαση Διεύθυνσης Δασών Ευβοίας με ΑΔΑ:6ΚΑΩΟΡ10-Ο5Ξ

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr