Ποιο έργο του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ποιο έργο του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» εντάχθηκε το έργο της εγκατάστασης τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης στον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων, με απόφαση Σ. Πέτσα, όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του ο Δήμος. 

Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» εντάχθηκε το έργο της εγκατάστασης τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης στον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων, με απόφαση Σ. Πέτσα, όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του ο Δήμος.

Συγκεκριμένα:

«Σας ενημερώνουμε ότι εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9519/2-3-2022 (ΑΔΑ:Ω2Η446ΜΤΛ6-ΗΦ0) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Στυλιανού Πέτσα το έργο με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης δικτύων ύδρευσης του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων», συνολικού προϋπολογισμού 5.226.280,00 €

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τα εξής:

• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία δεκαοκτώ (18) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) σε υφιστάμενες υποδομές του δικτύου (δεξαμενές και γεωτρήσεις),

• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία δεκαπέντε (15) Σταθμών Μέτρησης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών και Πίεσης (ΣΜΠΠ),

• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία δέκα χιλιάδων (10.000) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ) σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου,

• Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ) που περιλαμβάνουν ακουστικό γαιόφωνο, ψηφιακό συσχετιστή, διάταξη επισκόπησης αγωγών, φορητή διάταξη παρακολούθησης ποιότητας νερού, διατάξεις λήψης δεδομένων κατανάλωσης και τηλεμετρικές διατάξεις ακουστικής καταγραφής διαρροών,

• Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ), που περιλαμβάνει και Υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικών και εφαρμογών, καθώς και Εκπαίδευση, τεκμηρίωση και δοκιμαστική λειτουργία.

Σε συνδυασμό με την εκτέλεση του έργου με τίτλο: « Εμπλουτισμός Ύδρευσης Ψαχνών, Καστέλλας , Τριάδας», το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής του, ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων θα επιλύσει ένα χρόνιο πρόβλημα με την υδροδότηση των κατοίκων του Δήμου».

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr