Πρόγραμμα εορτασμού της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόγραμμα εορτασμού της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας

Αναλυτικά το πρόγραμμα εορτασμού στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας

Πρόγραμμα εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας

ΛΙΜΝΗ
Τετάρτη 27η Οκτωβρίου 2021:
Γενικός Σημαιοστολισμός και φωταγώγηση όλων των Δημοσίων – Δημοτικών Καταστημάτων, των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, των Τραπεζών, των οικιών και των ελλιμενισμένων πλοίων, από της 8ης πρωινής της 27ης Οκτωβρίου μέχρι της δύσης του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2019.
Τετάρτη 27η Οκτωβρίου 2021:
Ώρα 8:30 π.μ: Σχολική γιορτή από τους μαθητές του Γυμνασίου – Λυκείου Λίμνης.
Ώρα 9:00π.μ.: Σχολική γιορτή στο Δημοτικό Σχολείο με ιστορική αναφορά και απαγγελίες ποιημάτων από μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου. Προσκύνημα και κατάθεση στεφανιών από μαθητές του Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και της Ομάδας Ναυτοπροσκόπων, στα Μνημεία: Αφανή Ναύτη, Λέλας Καραγιάννη, Εθνικής Αντίστασης και Αγγελή Γωβιού.

Πέμπτη 28η Οκτωβρίου 2021:
Ώρα 7:00 π.μ.: Χαιρετισμός της ημέρας με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες.
Ώρα 10:45 πμ.:Έναρξη τελετής – Κωδωνοκρουσίες.
Μετάβαση μαθητών και Ναυτοπροσκόπων στην Εκκλησία. Συγκέντρωση των Αρχών, Οργανώσεων, Συλλόγων και Σωματείων μπροστά στο Δημαρχείο και μετάβαση αυτών στην κεντρική Εκκλησία.
Ώρα 11:00π.μ.: Δοξολογία.
Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από Εκπαιδευτικό του Γυμνασίου Σχολείου Λίμνης.
Μετάβαση και Επιμνημόσυνη Δέηση στην Πλατεία Ηρώων. Κατάθεση στεφανιών. Ενός λεπτού σιγή – Εθνικός ύμνος.

Παρέλαση μαθητών και Ναυτοπροσκόπων στην παραλιακή λεωφόρο.
Θέση επισήμων ορίζεται ο χώρος προ του Μνημείου της Ηρωίδας Λέλας Καραγιάννη.
Τελετάρχης ορίζεται ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής κ. Κωνσταντίνος Πορτοκαλίδης.

ΡΟΒΙΕΣ
Τετάρτη 27η Οκτωβρίου 2021:
Σημαιοστολισμός και φωταγώγηση όλων των Δημοσίων – Δημοτικών και ιδιωτικών καταστημάτων και των οικιών, από 8ης πρωινής της 27ης Οκτωβρίου έως της δύσης του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2019.
Ώρα 8:30π.μ: Σχολική γιορτή με απαγγελίες ποιημάτων και τραγουδιών από μαθητές και μαθήτριες.
Πέμπτη 28ηΟκτωβρίου 2021:
Ώρα 7:00 π.μ.: Χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες.
Ώρα 10:00 π.μ.: Τέλεση επίσημης Δοξολογίας.
Εκφώνηση πανηγυρικού από εκπαιδευτικό του Δημοτικού σχολείου.
Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Πεσόντων, απαγγελίες ποιημάτων και τραγούδια από μαθητές και μαθήτριες, κατάθεση στεφανιών. Ενός λεπτού σιγή – Εθνικός Ύμνος. Παρέλαση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου & του Νηπιαγωγείου.

ΚΕΧΡΙΕΣ
Τετάρτη 27η Οκτωβρίου 2021:
06:30 μ.μ.: Γιορτή στο Νηπιαγωγείο με απαγγελίες ποιημάτων και τραγουδιών από μαθητές και μαθήτριες.
Πέμπτη 28ηΟκτωβρίου 2021:
Ώρα 8:30 π.μ.: Εκκλησιασμός – Δοξολογία.
Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων, κατάθεση στεφανιών.
Ενός λεπτού σιγή – Εθνικός Ύμνος.
Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από εκπαιδευτικό του Δημοτικού Σχολείου Κεχριών. Γιορτή στο Δημοτικό Σχολείο με απαγγελίες ποιημάτων

ΜΑΝΤΟΥΔΙ

Τετάρτη 27η Οκτωβρίου 2021:

Γενικός Σημαιοστολισμός και φωταγώγηση όλων των Δημοσίων – Δημοτικών Καταστημάτων, των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, τωνΤραπεζών, των οικιών και των ελλιμενισμένων πλοίων, από της 8ης πρωινής της 27ης Οκτωβρίου μέχρι της δύσης του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2021.

Πέμπτη 28η Οκτωβρίου 2021:
Ώρα 10:15π.μ.: Έπαρση σημαίας
Ώρα 10:30πμ.: Τέλεση Επίσημης Δοξολογίας στο Μαντούδι
Ώρα 11.00 π.μ.: Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων.

Εκφώνηση πανηγυρικού της ημέρας από εκπαιδευτικό του Λυκείου Μαντουδίου
Κατάθεση στεφανιών.
Απαγγελίες ποιημάτων
Ενός λεπτού σιγή- Εθνικός Ύμνος
Παρέλαση μαθητών και μαθητριών

ΠΡΟΚΟΠΙ

Πέμπτη 28η Οτωβρίου 2021:
Ώρα 7:00π.μ.: Χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες.
Ώρα 10:00π.μ.: Τέλεση επίσημης Δοξολογίας.
Ώρα 10.30π.μ : Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων.
Κατάθεση στεφανιών από:

Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο, το Κοινοτικό Συμβούλιο και την Εθνική Αντίσταση
• Από το Γυμνάσιο Προκοπίου
• Από το Δημοτικό Σχολείο
• Από το Νηπιαγωγείο
Εκφώνηση πανηγυρικού της ημέρας
Απαγγελίες ποιημάτων
Ενός λεπτού σιγή- Εθνικός Ύμνος
Παρέλαση μαθητών και μαθητριών

ΠΗΛΙ
Πέμπτη 28η Οκτωβρίου 2021:

Ώρα 7:00π.μ.: Χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες.
Ώρα 10:00π.μ.: Τέλεση επίσημης Δοξολογίας.
Ώρα 10.30π.μ.: Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων.
Κατάθεση στεφανιών από
• Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο, το Κοινοτικό Συμβούλιο και για την Εθνική Αντίσταση
• Από το Δημοτικό Σχολείο
• Από το Νηπιαγωγείο
Εκφώνηση πανηγυρικού της ημέρας
Απαγγελίες ποιημάτων
Ενός λεπτού σιγή- Εθνικός Ύμνος
Παρέλαση μαθητών και μαθητριών

ΚΗΡΙΝΘΟΣ
Πέμπτη 28η Οκτωβρίου 2021:

Ώρα 7:00π.μ.: Χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες.
Ώρα 10:00π.μ.: Τέλεση επίσημης Δοξολογίας.
Ώρα 10.30π.μ: Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων.
Κατάθεση στεφανιών από:
• Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο, το Κοινοτικό Συμβούλιο και την Εθνική Αντίσταση
• Από το Δημοτικό Σχολείο
• Από το Νηπιαγωγείο
• Σωματείο συνταξιούχων
Εκφώνηση πανηγυρικού της ημέρας
Απαγγελίες ποιημάτων
Ενός λεπτού σιγή- Εθνικός Ύμνος
Παρέλαση μαθητών και μαθητριών

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

Τετάρτη 27η Οκτωβρίου 2021:

Γενικός Σημαιοστολισμός και φωταγώγηση όλων των Δημοσίων – Δημοτικών Καταστημάτων,
των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, των Τραπεζών, των οικιών και των ελλιμενισμένων πλοίων, από της 8ης
πρωινής της 27ης Οκτωβρίου μέχρι της δύσης του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2021.

Πέμπτη 28η Οκτωβρίου 2021:

Ώρα 7:00 π.μ.: Χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες.

Ώρα 10:30πμ.: Τέλεση Επίσημης Δοξολογίας

Ώρα 11.00 π.μ.: Κατάθεση στεφανιών.
• Από τον Αντιδήμαρχο Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
• Από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Άννας
• Από τις Λυκειακές τάξεις Αγίας Άννας
• Από το Γυμνάσιο Αγίας Άννας
• Από το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Άννας
• Από το Νηπιαγωγείο Αγίας Άννας
• Φιλοδασική Ένωση
• Σύνδεσμος Πολεμιστών Κύπρου 1974
• Δασικός Συνεταιρισμός Αγίας Άννας
• Χορευτικός Σύλλογος Αγίας Άννας (Νηλεύς)

ΚΕΡΑΣΙΑ
Πέμπτη 28η Οκτωβρίου 2021:

Ώρα 10:00π.μ.: Τέλεση επίσημης Δοξολογίας.
Ώρα 10.30π.μ.: Κατάθεση στεφανιών από
• Πρόεδρο Κοινότητας Κερασιάς
• Το Δημοτικό Σχολείο Κερασιάς

Επισημαίνεται ότι λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κινδύνου Διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,οι εορταστικές εκδηλώσεις γίνουν σύμφωνα με τις Ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για λόγους δημόσιας υγείας.

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr