Πρόστιμο 132.000 ευρώ σε Περιφερειάρχη από τον Αντιπεριφερειάρχη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόστιμο 132.000 ευρώ σε Περιφερειάρχη από τον Αντιπεριφερειάρχη

Μήλον της έριδος η διαχείριση των απορριμμάτων μεταξύ Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη Ιονίων Νήσων

Μήλον της έριδος η διαχείριση των απορριμμάτων μεταξύ Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Χωροταξίας Ιονίων Νήσων.

Η διαχείριση των απορριμμάτων φαίνεται πως είναι μείζον πρόβλημα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, καθώς ώθησε τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Χωροταξίας Σπύρο Ιωάννου να επιβάλει πρόστιμο ύψους 132.000 ευρώ στον ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων για περιβαλλοντικές παραβάσεις στην Παλοστή, εκεί δηλαδή που καταλήγουν τα οικιακά σκουπίδια της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι επί της ουσίας το πρόστιμο έχει ως αποδέκτη την Περιφερειάρχη Ρόδη Κράτσα- Τσαγκαροπούλου, η οποία είναι και πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ. Ως γνωστόν η Περιφερειάρχης στήριξε πολύ την κυβέρνηση στο έργο αυτό, για το οποίο υπάρχουν πολλές τοπικές αντιδράσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση, “ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας αποφασίζει την επιβολή διοικητικού προστίμου σε βάρος του «ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του Νόμου 4014/2011 και το άρθρο 75 του Ν. 4843/2021 καθώς και τις παρ. (Δ), (Ε), (ΣΤ) του Παραρτήματος της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21–2–2022 (ΦΕΚ–776/Β’/21–2–2022) απόφασης Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, συνολικού ύψους εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων δεκατριών ευρώ και πενήντα λεπτών (132.313,50 €), για την παράβαση (Β): Μη εφαρμογή της μεθόδου της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων/υπολειμμάτων κ.λπ. στο β’ κύτταρο, για άγνωστο χρονικό διάστημα και κατ’ ελάχιστον μέχρι την ημέρα της αυτοψίας, κατά παράβαση του αντίστοιχου όρου της ΑΕΠΟ, όπως αναλυτικά έχει υπολογιστεί στην από 2-6-2022 Οριστική Έκθεση Ελέγχου.”.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση:

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr