ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εύβοια Σχέδιο «Βορέας» : Τι πρέπει να κάνουν Περιφέρειες και Δήμοι στην περίπτωση χιονοπτώσεων και παγετού

Στη δημοσιότητα το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» απέστειλε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Εύβοια Σχέδιο «Βορέας» : Τι πρέπει να κάνουν Περιφέρειες και Δήμοι στην περίπτωση χιονοπτώσεων και παγετού

Το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» απέστειλε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε Περιφέρειες και Δήμους της Χώρας.

 

Οι Περιφέρειες, με βάση τα προβλεπόμενα στο παρόν Γενικό Σχέδιο, καλούνται να ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη του παρόντος.
Οδηγίες για τη σύνταξη σχεδίων των Περιφερειών σε εναρμόνιση με το παρόν Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την
Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ», στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 174 του Ν.3852/2010 δίνονται στο Μέρος XΙV του παρόντος Γενικού Σχεδίου.
Διευκρινίζεται ότι στο παρόν Γενικό Σχέδιο που εκδίδει η ΓΓΠΠ, καθορίζονται οι δράσεις των Περιφερειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των
συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, σε εναρμόνιση με τις δράσεις των λοιπών εμπλεκομένων φορέων. Επίσης, οι οδηγίες σχεδίασης, που καθορίζουν ενιαία δομή και περιεχόμενο των σχεδίων για όλες τις Περιφέρειες, διασφαλίζουν την εναρμόνιση των σχεδίων των Περιφερειών με τον παρόν Γενικό Σχέδιο.
Δεδομένου ότι η οργάνωση των υπηρεσιών, τα διαθέσιμα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που θα διατεθούν για την υλοποίηση του σχεδίου της Περιφέρειας διαφοροποιούνται από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, το σχέδιο σε επίπεδο Περιφέρειας με την ανωτέρω εγκεκριμένη δομή και περιεχόμενα, εγκρίνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Τα σχέδια των Περιφερειών, μετά την έγκρισή τους από το Περιφερειακό Συμβούλιο, θεωρούνται άμεσα εκτελεστά, χωρίς περεταίρω έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,
δεδομένου ότι το παρόν Γενικό Σχέδιο έχει τύχει της εγκρίσεως του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

2. Οι Δήμοι, με βάση τα προβλεπόμενα στο παρόν Γενικό Σχέδιο, καλούνται να ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη του παρόντος.
Οδηγίες για σχεδιασμό των Δήμων, σε εναρμόνιση με το παρόν Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση
Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» και τα σχέδια των οικείων Περιφερειών στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 63 του Ν.3852/2010), δίνονται επίσης στο Μέρος
XΙV του παρόντος Γενικού Σχεδίου.
Διευκρινίζεται ότι στο παρόν Γενικό Σχέδιο που εκδίδει η ΓΓΠΠ, καθορίζονται οι δράσεις των Δήμων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, σε εναρμόνιση με τις δράσεις των λοιπών εμπλεκομένων φορέων. Επίσης, οι οδηγίες σχεδίασης που καθορίζουν ενιαία δομή και περιεχόμενο των σχεδίων για όλους τους Δήμους, διασφαλίζουν την εναρμόνιση των σχεδίων των Δήμων με τον παρόν Γενικό Σχέδιο και τα σχέδια των Περιφερειών.
Διευκρινίζεται ότι Δήμοι των οποίων τα πολεοδομικά συγκροτήματα περιβάλλονται εξολοκλήρου από άλλα πολεοδομικά συγκροτήματα όμορων Δήμων, ο σχεδιασμός τους στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών θα πρέπει να επικεντρωθεί στον συντονισμό των υπηρεσιών του Δήμου στην αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του Δήμου, καθώς και στις συνέργειες με άλλους φορείς για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων στο οδικό δίκτυο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, όπως κίνηση μέσων μαζικής μεταφοράς, κλπ., με έμφαση σε ζητήματα που αφορούν την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οδών που οδηγούν σε κρίσιμες υποδομές (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Αεροδρόμια, Λιμάνια, Σχολικά συγκροτήματα, κλπ,), δεδομένου ότι οι ανωτέρω Δήμοι δεν αντιμετωπίζουν ζητήματα υποστήριξης άλλων φορέων για έρευνα και διάσωση λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, κλπ.
Δεδομένου ότι η οργάνωση των υπηρεσιών, τα διαθέσιμα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που θα διατεθούν για την υλοποίηση του σχεδίου του Δήμου διαφοροποιούνται από Δήμο σε Δήμο, το σχέδιο σε επίπεδο Δήμου με την ανωτέρω εγκεκριμένη δομή και περιεχόμενα, εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τα σχέδια των Δήμων, μετά την έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρούνται άμεσα εκτελεστά, χωρίς περεταίρω έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι το παρόν Γενικό Σχέδιο έχει τύχει της εγκρίσεως του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΜΠΑΡΟΥΤΟΞΥΛΟ
ΤΣΩΚΟΣ