Συνεδριάζει την Παρασκευή 3 Ιουλίου το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΚΑ

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α σε συνεδρίαση , την Παρασκευή 3  Ιουλίου  2020 και ώρα  11:00  π.μ στο δημοτικό κατάστημα Αλιβερίου διά ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών)  , με  τα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:       

 1. Παροχή συναίνεσης του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α για μεταφορά των έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. Παροχή εξουσιοδότησης στο Πρόεδρο για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου.
 2. Προμήθεια αναλώσιμων για τη μονάδα αφαλάτωσης Αγ. Δημητρίου.
 3. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης –λειτουργίας της ΕΕΛ Μονοδρίου  και εκπαίδευσης προσωπικού.
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών , καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού – ¨Αγορά αναλώσιμων υλικών ύδρευσης Δ.Ε. Ταμυνέων –  Δυστίων 2020.».
 5. Αίτηση πολίτη (Αρ. πρωτ. 3276/20-11-2019).
 6. Ορισμός δικηγόρου.
 7. Ορισμός δικηγόρου.
 8. Αναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλων.
 9. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 10. Αντικατάσταση μελών επιτροπών.
 11. Απόφαση – ενημέρωση και λήψη μέτρων σχετικά με παράνομη υδροληψία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ