Την ολοκλήρωση των έργων στη Νέα Κύζικο Αρτάκης ζητά η επιτροπή κατοίκων

Η συντονιστική επιτροπή κατοίκων της Νέας Κυζίκου στην Αρτάκη, καταθέτει τις προτάσεις της για την κατάρτιση τεχνικού προγράμματος.

Έχοντας επίγνωση ότι η κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος γίνεται σε συγκεκριμένα οικονομικά όρια που υπάρχουν, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε την δέσμευση όλων των Υποψήφιων Δημάρχων και Συμβούλων της πόλης μας για την περιοχή της Νέας Κυζίκου στην Νέα Αρτάκη και την άμεση προτεραιότητα υλοποίησης των έργων εκεί.
Στα πλαίσια λοιπόν του ειλικρινούς , πιστεύουμε, διαλόγου που ξεκίνησε προεκλογικά, προτείνουμε στην Δημοτική Αρχή την ένταξη στον Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2020, των κάτωθι για την περιοχή μας.

Οι προτάσεις μας για την κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2020 είναι:

1. Εφαρμογή σχεδίου Πόλης
2. Επέκταση δικτύου ύδρευσης & αποχέτευσης
3. Διανοίξεις δρόμων
4. Οδική σήμανση
5.Ασφαλτοστρώσεις
6. Μελέτη και τοποθέτηση επαρκούς σήμανσης στα επικίνδυνα σημεία της περιοχής
7. Εγκατάσταση παιδικής χαράς
8. Εξυπηρέτηση αστικής συγκοινωνίας
9. Επέκταση δημοτικού φωτισμού
10. Προμήθεια κατόπτρων και τοποθέτηση σε διασταυρώσεις με μειωμένη ορατότητα

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΖΙΚΟΥ