Σπύρος Γεροντίτης-Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας, Εμπόριο – Εστίαση- Εκπαίδευση»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σπύρος Γεροντίτης-Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας, Εμπόριο – Εστίαση- Εκπαίδευση»

Σπύρος Γεροντίτης-Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας, Εμπόριο – Εστίαση- Εκπαίδευση», με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ.
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται α) στο λιανικό εμπόριο ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47, β) στην παροχή υπηρεσιών εστίασης ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56) και γ) στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 85 και 88 προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αναβάθμισης της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και ενίσχυσης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
• Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000 € έως 150.000 €.
• Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
• Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) είναι η 6-2-2019 και καταληκτική η 19-4-2019.
• Προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου:
1. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
2. Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ.
3. Να έχουν κατ’ ελάχιστον 1 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης.

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr