SPANOS_2023
Το Επιμελητήριο Εύβοιας διοργανώνει εκπαιδευτική αποστολή στην Κύπρο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το Επιμελητήριο Εύβοιας διοργανώνει εκπαιδευτική αποστολή στην Κύπρο

Στα πλαίσια του προγράμματος «ERASMUS+» με τίτλο Σχεδίου «ECO- Commerce: Ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων με περιβαλλοντικό προσανατολισμό» το Επιμελητήριο Εύβοιας διοργανώνει εκπαιδευτική αποστολή:

  • στην ΚΥΠΡΟ για 12 ημέρες 11 διανυκτερεύσεις 18/2/2019-1/3/2019 για 15 συμμετέχοντες.

Υποψήφιοι δικαιούχοι στην κινητικότητα είναι ιδιοκτήτες και στελέχη εμπορικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων που προέρχονται από επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Εύβοιας και δραστηριοποιούνται στον Νομό. οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις πρακτικές εφαρμογές ενσωμάτωσης στη συνολική στρατηγική της επιχείρησης που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, της φύσης αλλά και του ανθρώπου.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

– Εκπαίδευση/ επισκέψεις αναφορικά με τις αντικείμενο κατάρτισης στο φορέα

υποδοχής. – επισκέψεις σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. – πολιτιστικές επισκέψεις.

Οι καταρτιζόμενοι θα πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με την έκδοση των κάτωθι πιστοποιητικών:

▪ Europass Mobility &

▪ Βεβαίωση παρακολούθησης από τον Φορέα Υποδοχής με τον τίτλο του σχεδίου. Το σχέδιο καλύπτεται από Επιχορήγηση του Προγράμματος ERASMUS+.

Οι ημερομηνίες που προαναφέρονται είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να τροποποιηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων–δικαιολογητικών επικοινωνήστε με την κα. Κάντα Κωνσταντίνα ή τον κ. Μουτουσίδη Χρήστο στα τηλέφωνα 2221023510 & 2221086452 ή στο website του Επιμελητηρίου Εύβοιας www.eviachamber.gr /Κατάρτιση – Εκπαίδευση.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 31/1/2019 με όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα (σε περίπτωση μη προσκόμισης όλων των δικαιολογητικών η αίτηση απορρίπτεται)

————————————————————————————————————————-

 

ΑΙΤΗΣΗ- ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………………………………..

Όνομα μητέρας: …………………………………………………………………………………………….

Όνομα πατέρα: ……………………………………………………………………………………………..

Ημερομηνία Γέννησης:…………………………………………………………………………………..

Διεύθυνση Οδός………………………………..Αριθμός……… ΤΚ ………….Πόλη…………………………….. Τηλέφωνο:……………………………………………………………………………………………………..

Κινητό τηλέφωνο: …………………………………………………………………………..

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: ……………………………………ΔΟΥ:……………………..

Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου:…………………………………………………………………….

Α.Δ.Τ: ………………………………… ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ……………………………

ΑΜΚΑ: ……………………………………………………………………………………..

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Επαγγελματική Ιδιότητα: ——————————————————————-

Έτος ίδρυσης: —————————–

Έως 1 ΧΡΌΝΟ 1-3 ΧΡΟΝΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ και άνω

❒ ❒ ❒

Αντικείμενο Απασχόλησης ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

– 1 –

  1. ΣΠΟΥΔΕΣ

➢ Τίτλος σπουδών: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Βαθμολογία: Καλώς Λίαν καλώς Άριστα

❒ ❒ ❒

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Γυμνάσιο □ Λύκειο □ ΑΕΙ □ άλλο □ ………………………………………………………………………………………………………………………

Αντικείμενο εκπαίδευσης:………………………………………………………………………………

➢Αντικείμενο εξειδίκευσης: ………………………………………………………………

➢ Συνάφεια σπουδών με το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης:

ΝΑΙ ❒ ΟΧΙ ❒

➢ Σεμινάρια: ΝΑΙ ❒ ΟΧΙ ❒

➢ Ξένες γλώσσες: ΝΑΙ ❒ ΟΧΙ ❒ (πιστοποιητικό Β1 & Β2)

➢ Γνώση Η/Υ: ΝΑΙ ❒ ΟΧΙ ❒ (πιστοποιητικό)

  1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

➢ Οικογενειακή κατάσταση:

Άγαμος Έγγαμος Διαζευγμένος Αρχηγός μονογονεϊκής

οικογένειας ❒ ❒ ❒ ❒

➢ Αριθμός παιδιών: ……………

➢ Αριθμός προστατευόμενων μελών: ……….

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

– 2 –

➢ Αριθμός αδερφών: ……….

➢ Αριθμός εργαζόμενων μελών στην οικογένεια: ………

➢ Οικογενειακό εισόδημα:

Κάτω από το

βασικό

Βασικό 2πλασιο του

Άνω

βασικού ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

  1. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

➢ Δραστηριότητες- ενδιαφέροντα:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

➢ Μελλοντικά επαγγελματικά σχέδια:

…………………………………………………………………………………………………

➢ Ενδιαφέρον για το αντικείμενο κατάρτισης:

Καθόλου Μέτριο Μεγάλο ❒ ❒ ❒

Παρατηρήσεις: …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ να παρακολουθήσω το πρόγραμμα Erasmus+ 2018 με

τίτλο: «ECO- Commerce: Ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων με

περιβαλλοντικό προσανατολισμό» που πρόκειται να υλοποιηθεί στην ΚΥΠΡΟ από

το Επιμελητήριο Ευβοίας.

Αποδέχομαι την ορισθείσα ημερομηνία και διάρκεια μετακίνησης.

Αποδέχομαι τους επί μέρους όρους του προγράμματος τους οποίους γνωρίζω. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………/……/2019 Ο /Η ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑ

Υπογραφή- σφραγίδα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

3πλασιο του

βασικού

– 3 –

Επισυνάπτονται:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Φωτοαντίγραφο

ταυτότητας 2. Τίτλοι σπουδών 3. Υπεύθυνη δήλωση

(ενημέρωσης όρων συμμετοχής) 4. Βεβαίωση από Φορέα για

την ιδιότητα του συμμετέχοντα Για το ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ παρέλαβε ο/η

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………..

Υπογραφή:………………………………………………………………….

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

————————————————————————————————————————

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): Ι.Κ.Υ.

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

  1. Αποδέχομαι να συμμετάσχω στο Πρόγραμμα ERASMUS+ 2018 για το σχέδιο με τίτλο «ECO- Commerce:

Ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων με περιβαλλοντικό προσανατολισμό» που υλοποιεί το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣτο οποίο προβλέπει τη μετακίνηση επαγγελματιών στo εξωτερικό για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 2. Αποδέχομαι την ορισθείσα ημερομηνία και διάρκεια του προγράμματος. 3. Αποδέχομαι τους επί επιμέρους όρους του προγράμματος τους οποίους και γνωρίζω. 4. Θα παρακολουθήσω το πρόγραμμα κατάρτισης όπως ο διοργανωτής το έχει ορίσει. 5. Αποδέχομαι τον ορισθέντα τρόπο επιλογής.

Ημερομηνία: ……/……./2019

Ο – Η Δηλ…..

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr