Αυτό είναι το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ε. Φ. Κ. Α. Ο. Στερεάς Ελλάδας-[Ονόματα]

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 διενεργήθηκαν στη Χαλκίδα εκλογές για την
ανάδειξη οργάνων Διοίκησης της Ένωσης Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας
Οικονομίας (Ε.Φ.Κ.Α.Ο.) Στερεάς Ελλάδας.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε, συγκροτήθηκε σε ςώμα ως εξής:
1. Γιάννης Θεοδώρου (Κοιν.Σ.Επ. «Συνέργεια» – Εύβοια), Πρόεδρος
2. Δήμητρα Καρβούνη (Κοιν.Σ.Επ. «Βουμελιταία» – Φθιώτιδα), Γεν. Γραμματέας
3. Αναστάσιος Φρούσιος (Κοιν.Σ.Επ. «Θήβη» – Βοιωτία), Ταμίας.
4. Μάχη Κολούτσου (Κοιν.Σ.Επ. «Evia island» – Εύβοια), Αναπληρωματικό μέλος.