Αν-επιστρεπτέα προκαταβολή – Ποιοι δεν θα επιστρέφουν τα δανεικά

«Ζεστό χρήμα» στις γεωγραφικές περιοχές της χώρας που θα εντάσσονται στις κατηγορίες 3 ή 4 θα δίνει το υπουργείο Οικονομικών για να μετριάσει τις οικονομικές συνέπειες. Από τα 700 εκατ. ευρώ που θα δοθούν ως δάνεια μέσω της λεγόμενης «επιστρεπτέας προκαταβολής 4″, ένα σημαντικό ποσοστό που θα φτάνει στο 30% ή στο 50% (το 30% θα ισχύσει για τις περιοχές της κατηγορίας 3 π.χ Αττική) και το 50% για τις περιοχές της κατηγορίας 4 πχ Κοζάνη) δεν θα επιστρέφεται.

Το ποσοστό του «κουρέματος» ενδέχεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο φτάνοντας ακόμη και στο 70-90%. Και αυτό διότι η επιστρεπτέα προκαταβολή, προβλέπει ούτως ή άλλως δύο προϋποθέσεις:
. Εφόσον οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 1η Αυγούστου 2020 περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 1η Αυγούστου 2021, τότε γίνεται κούρεμα 40%

2. Εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς τότε γίνεται κούρεμα 30%.

Αυτές οι προϋποθέσεις ισχύουν για τις τρεις πρώτες επιστρεπτέες προκαταβολές και το πιθανότερο είναι ότι θα ισχύσουν και για την 4η. Μένει λοιπόν να φανεί αν επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε περιοχή της κατηγορίας τρία και τέσσερα η οποία ταυτόχρονα θα διατηρήσει θέσεις εργασίας ή θα εξακολουθήσει να έχει σημαντικά μειωμένο τζίρο και το 2021, θα δικαιούται και τα δύο «κουρέματα» που αθροιστικά μπορεί να φτάσουν έως και το 90%.

Δείτε το πρωτοσέλιδο της Nαυτεμπορικής: