Χρήστος Σταϊκούρας : Κοινωνικό μέρισμα ύψους 700 ευρώ σε 250.000 νοικοκυριά

Το κοινωνικό μέρισμα ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Έως τα Χριστούγεννα θα μοιραστεί συνολικά το ποσό των 175 εκατ. ευρώ σε 250.000 νοικοκυριά με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Όπως επισήμανε ο υπουργός Οικονομικών, έκτακτη ενίσχυση ύψους 700 ευρώ ανά νοικοκυριό χορηγείται σε 250.000 νοικοκυριά, με 953.000 μέλη, που ανήκουν στις ακόλουθες κοινωνικές ομάδες:

1η ομάδα. Οικογένειες με 4 τέκνα και άνω, με φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα, με βάση τις δηλώσεις πολιτών έτους 2019, έως 20.000 ευρώ. Ωφελούμενα νοικοκυριά 19.140 με τέσσερα τέκνα και άνω.

Δεύτερη ομάδα. Οικογένειες που τουλάχιστον ο ένας γονέας παραμένει άνεργος για περίοδο άνω των 12 μηνών με τουλάχιστον 1 εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο εισόδημα έως 15.000 ευρώ – λαμβάνονται υπόψη και μονογονεϊκές οικογένειες με ωφελούμενα νοικοκυριά 163.778 νοικοκυριά.

Τρίτη ομάδα. Οικογένειες που και οι 2 γονείς είναι βραχυχρόνια άνεργοι κάτω από 12 μήνες, με τουλάχιστον 1 εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Λαμβάνονται υπόψη και οι μονογονεϊκές οικογένειες, με τα ωφελούμενα νοικοκυριά να φτάνουν τα 40.927.

Τέταρτη ομάδα. Οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα ΑμΕΑ δικαιούχοι του σχετικού επιδόματος, έως 24 ετών, με αριθμό ωφελούμενων νοικοκυριών 25.632.

«Με το φορολογικό νομοσχέδιο η κυβέρνηση επιδιώκει και επιτυγχάνει την ενίσχυση της επανεκκίνησης της οικονομίας με ελάφρυνση της φορολογίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, με διεύρυνση της φορολογικής βάσης με χτύπημα της φοροδιαφυγής ως στοιχειό κοινωνικής δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν εκφράζει πολιτικές με ταξικό πρόσωπο» τόνισε ο υπουργός.