Δημόσιο: Τι κερδίζουν όσοι βγουν σε σύνταξη το 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημόσιο: Τι κερδίζουν όσοι βγουν σε σύνταξη το 2023

Η αύξηση του πληθωρισμού του 2022 κατά 9,6% θα εφαρμοστεί στις συντάξιμες αποδοχές τους και από εκεί θα μετακυλισθεί στα ποσά της ανταποδοτικής τους σύνταξης.

Αυξημένα ποσά συντάξεων και έξοδο με μειωμένα όρια ηλικίας 56 και 58 ετών «κλειδώνουν» οι δημόσιοι υπάλληλοι για το 2023.

Η αύξηση του πληθωρισμού του 2022 κατά 9,6% θα εφαρμοστεί στις συντάξιμες αποδοχές τους και από εκεί θα μετακυλισθεί στα ποσά της ανταποδοτικής τους σύνταξης.

Το «μπόνους» αυτό συνδυάζεται και με τη δυνατότητα για μειωμένη σύνταξη στα 56 και στα 58, εφόσον οι ηλικίες αυτές συμπληρώθηκαν ως το 2022 με 25 έτη υπηρεσίας το 2011 και το 2012. Οσοι συμπληρώνουν τις ηλικίες αυτές από 1ης/1/2023 και μετά βγαίνουν στα 62 για μειωμένη σύνταξη, εκτός αν στο 62ο έτος έχουν 40 έτη ασφάλισης, οπότε παίρνουν πλήρη σύνταξη.

Σύνταξη από το Δημόσιο με όρια ηλικίας από 56 ως 62 ετών το 2023 παίρνουν οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:

 1. Γονείς ανήλικου τέκνου που συμπληρώνουν 25ετία το 2011 και τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 2011. Βγαίνουν είτε με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 52 είτε με μειωμένη στα 56, εφόσον τα συμπλήρωσαν ως το 2022. Γονιός ανήλικου τέκνου με 25ετία το 2011 και ηλικία 52 το 2017 θα πάρει πλήρη σύνταξη στα 58 έτη και 5 μήνες ή μειωμένη στα 56, που τα έκλεισε το 2021. Γονιός που έκλεισε τα 52 το 2018 προλαβαίνει να πάρει μειωμένη στα 56 (τα έκλεισε το 2022), ενώ για πλήρη θα περιμένει τα 60 και 2 μήνες.
 2. Γονείς ανήλικου τέκνου που συμπληρώνουν 25ετία το 2012 και τρίτεκνοι γονείς με 23 έτη το 2012. Βγαίνουν είτε με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 55 είτε με μειωμένη στα 58, εφόσον τα συμπλήρωσαν ως το 2022. Γονιός ανήλικου τέκνου με 25ετία το 2012 και ηλικία 55 το 2019 θα πάρει πλήρη σύνταξη στα 62 έτη και 6 μήνες ή μειωμένη στα 58, που τα έκλεισε το 2022. Γονιός που έκλεισε τα 55 το 2020 θα πάρει μειωμένη στα 62 (γιατί δεν είχε τα 58 ως το 2022, αλλά από 1ης/1/2023 και μετά), ενώ για πλήρη θα περιμένει τα 64. Εναλλακτικά μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους, ώστε στα 62 να έχει 40 έτη και να πάρει πλήρη σύνταξη.
 3. Ανδρες και γυναίκες με πρόσληψη στο Δημόσιο μετά το 1983 που συμπληρώνουν 25ετία ως το 2010 και ως το 2021 έχουν στο σύνολο 37 έτη (με τυχόν ασφάλιση εκτός Δημοσίου πριν το 1983). Με 37 έτη μετά την 1η/1/2022 απαιτούνται 40 έτη συνολικά και ηλικία 62.
 4. Ανδρες και γυναίκες που συμπληρώνουν 25ετία το 2010 ή το 2011 και έχουν συνολικά 35 ή 36 έτη αντίστοιχα, με συμπληρωμένη την ηλικία των 58 ετών ως το 2021. Με 35 ή 36 έτη μετά την 1η/1/2022 ή με ηλικία 58 μετά το 2022 θα συνταξιοδοτηθούν για πλήρη σύνταξη με 40 έτη συνολικά και ηλικία 62.
 5. Ανδρες και γυναίκες που συμπληρώνουν 25ετία το 2012 και έχουν συνολικά 37 έτη με συμπληρωμένη την ηλικία των 59 ετών ως το 2021. Με 37 έτη μετά την 1η/1/2022 ή με ηλικία 59 μετά το 2022 θα συνταξιοδοτηθούν για πλήρη σύνταξη με 40 έτη συνολικά και ηλικία 62.

Προσοχή:

*Το δικαίωμα για σύνταξη με ανήλικο τέκνο ασκείται και από τους δύο γονείς στο Δημόσιο.

*Στις περιπτώσεις που απαιτούνται 36 ή 37 έτη ασφάλισης (με 25ετία το 2011 ή το 2012) και αυτά συμπληρώνονται μετά το 2022, οι υπάλληλοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τα μειωμένα όρια ηλικίας (56 ή 58 ετών), εφόσον τα συμπλήρωσαν ως το 2022.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο

 1. Σύνταξη γονέων ανηλίκων με 25ετία το 2011
Ηλικία 52 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 2017 58,5
το 2018 60,2
το 2019 61,1
το 2020 63,7
το 2021 65,3
από 1ης/1/2022 67
 1. Σύνταξη γονέων ανηλίκων με 25ετία το 2012
Ηλικία 55 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 2017 59,6
το 2018 61
το 2019 62,6
το 2020 64
το 2021 65,6
από 1ης/1/2022 67
 1. Mε 25ετία ως το 2010 και 35 στο σύνολο
35 έτη Ηλικία στην 35ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 2018 58 60
το 2019 58 60,5
το 2020 58 61
το 2021 58 61,5
από 1ης/1/2022 58 62      και 40 έτη
 1. Με 25ετία ως το 2010 και 37 στο σύνολο
37 έτη Ηλικία στην 37ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 2018 55 58,6
το 2019 55 59,5
το 2020 55 60,3
το 2021 55 61,2
από 1ης/1/2022 55 62      και 40 έτη
 1. Με 25ετία το 2011 και 36 στο σύνολο
36 έτη Ηλικία στην 36ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 2018 58 60
το 2019 58 60,5
το 2020 58 61
το 2021 58 61,5
από 1ης/1/2022 58 62      και 40 έτη
 1. Με 25ετία το 2012 και 37 στο σύνολο
37 έτη Ηλικία στην 36ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 2018 59 60,6
το 2019 59 60,11
το 2020 59 61,3
το 2021 59 61,8
από 1ης/1/2022 59 62 και 40 έτη

Συντάξεις: Ερώτηση & Απάντηση

Η έξοδος με μειωμένη σύνταξη πριν από το 62ο έτος ποιους ακριβώς αφορά στο Δημόσιο και τι γίνεται όταν υπάρχουν και «ένσημα» σε άλλα Ταμεία πριν από την ημερομηνία διορισμού; Πώς εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις ο διαχωρισμός στους πριν και μετά το 1993 ασφαλισμένους;

Η μειωμένη πριν τα 62 ισχύει για όσους έχουν την ηλικία 56 ή 58 (κατά κανόνα) ως το 2022, με 25ετία που συμπληρώθηκε το 2011 ή το 2012. Αφορά όσους ασφαλίστηκαν-διορίστηκαν πριν το 1993, αλλά και όσους ασφαλίστηκαν πριν το 1993 και διορίστηκαν στο Δημόσιο μετά το 1993, καθώς για την 25ετία συνυπολογίζονται και οι χρόνοι ασφάλισης σε άλλα Ταμεία.

Με μειωμένη σύνταξη μπορούν να αποχωρήσουν από το Δημόσιο το 2023 άνδρες και γυναίκες που συµπλήρωσαν 25ετία το 2011 και ηλικία 56 ετών ως το 2022, καθώς και άνδρες και γυναίκες που συµπλήρωσαν 25ετία το 2012 και ηλικία 58 ετών ως το 2022. Οι άνδρες και οι γυναίκες που συµπλήρωσαν 25ετία το 2011 ή το 2012, αλλά έχουν τις ηλικίες των 56 και 58 ετών από 1ης/1/2023 και μετά βγαίνουν στα 62 για μειωμένη. Το ίδιο ισχύει, δηλαδή μειωμένη στα 62, και για όσους συμπλήρωσαν 25ετία από 1ης/1/2013 και μετά, ανεξάρτητα από το αν έκλεισαν τα 56 ή τα 58 ως το 2022.

Οι συντάξεις με πλήρη και μειωμένα ποσά λόγω ηλικίας

Κριτήριο για τις αυξήσεις συντάξεων είναι οι συντάξιμες αποδοχές, γιατί με αυτές καθορίζεται και το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης, το οποίο δεν αλλάζει σε περίπτωση μειωμένης, καθώς η ποινή επιβάλλεται στην εθνική σύνταξη.

Οι συντάξιμες αποδοχές βγαίνουν από τον μέσο όρο των μισθών από το 2002 ως τη συνταξιοδότηση και αναπροσαρμόζονται κατ’ έτος με τις θετικές μεταβολές του πληθωρισμού. Για το 2023, η ευτυχής συγκυρία είναι ότι όλες οι συντάξιμες αποδοχές των ετών 2002 ως και 2022 θα αναπροσαρμοστούν με πληθωρισμό 9,6%. Αυτό θα επηρεάσει προς τα πάνω και τα ποσά της ανταποδοτικής σύνταξης όσων αποχωρήσουν το 2023.

Για παράδειγμα:

*Δημόσιος υπάλληλος που αποχωρεί με 35 έτη το 2023 και με συντάξιμες αποδοχές 1.190 ευρώ θα πάρει 498,09 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη (υπολογισμένη με το ποσοστό αναπλήρωσης για τα 35 έτη, που είναι 37,31%) και 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη. Στο σύνολο θα έχει 911,85 ευρώ μικτά και 857,14 ευρώ μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο. Αν βγει με μειωμένη, θα πάρει την ίδια ανταποδοτική σύνταξη (498,09 ευρώ) και η εθνική θα έχει την ποινή μείωσης 30%, δηλαδή μείωση κατά 124,13 ευρώ, και θα λάβει 289,63 ευρώ. Στο σύνολο θα πάρει 787,72 ευρώ μικτά και 740,45 ευρώ πριν το φόρο.

*Δημόσιος υπάλληλος που αποχωρεί με 37 έτη το 2023 και οι συντάξιμες αποδοχές του είναι 1.770 ευρώ θα πάρει 749,77 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη και 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη. Στο σύνολο θα έχει 1.163,53 ευρώ μικτή σύνταξη και 1.093,72 ευρώ μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο. Με μειωμένη θα πάρει 977 ευρώ.

*Δημόσιος υπάλληλος που αποχωρεί με 40 έτη το 2023 και με συντάξιμες αποδοχές 2.205 ευρώ θα πάρει 1.102,72 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη (υπολογισμένη με το ποσοστό αναπλήρωσης για τα 40 έτη, που είναι 50,01%) και 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη. Στο σύνολο θα έχει 1.516,48 ευρώ μικτή σύνταξη και 1.382,73 ευρώ μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο.

Συντάξεις: ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
Εξτρα σύνταξη με κέρδος από τα πλασματικά έτη θα έχουν όσοι αξιοποιήσουν χρόνο ασφάλισης για να αυξήσουν τα συντάξιμα έτη, γιατί έτσι θα ανεβάσουν σημαντικά την ανταποδοτική σύνταξη. Ασφαλισμένος με συντάξιμες αποδοχές 1.480 ευρώ και 35 έτη ασφάλισης θα πάρει 908 ευρώ σύνταξη προ φόρου. Με δύο επιπλέον χρόνια (37 αντί 35) παίρνει σύνταξη 1.078 ευρώ και με 3,6 έτη (38,6 έτη αντί 35) θα πάρει 1.031,39 ευρώ. Με τα πλασματικά έτη μπορεί να πάρει κέρδος ως και 124 ευρώ το μήνα. Το κέρδος είναι μεγαλύτερο για όσους αυξάνουν τα έτη ως τα 40, καθώς «πριμοδοτούνται» με συντελεστή αναπλήρωσης 50% για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης.

Συντάξεις: ΧΑΜΕΝΟΙ
Οι ασφαλισμένοι μπορεί να βγουν ζημιωμένοι από τα πλασματικά και να περιορίσουν τα κέρδη τους αν η αίτηση για την αναγνώριση των επιπλέον ετών ασφάλισης έγινε από 1ης/1/2020 και μετά, καθώς θα πληρώσουν την εξαγορά με ασφάλιστρο 20% επί του μηνιαίου μισθού τους. Αυτό σημαίνει ότι θα αργήσουν να κάνουν απόσβεση της εξαγοράς με την παραπάνω σύνταξη που θα τους δώσουν τα πλασματικά συντάξιμα χρόνια. Ωστόσο, οι περισσότεροι επιλέγουν συμψηφισμό αναδρομικών σύνταξης με τις εξαγορές πλασματικού χρόνου, δηλαδή εφάπαξ πληρωμή, αντί για πληρωμή σε δόσεις, για να μην έχουν λιγότερα στην τσέπη.

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr