ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή – Kριτήρια και προϋποθέσεις

Τα εισοδήματα του 2020 που δηλώθηκαν πέρυσι στην ΑΑΔΕ θα ληφθούν και φέτος υπόψη για να προσδιοριστούν οι δικαιούχοι των μερικών και ολικών απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή – Kριτήρια και προϋποθέσεις

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του ν. 4916/2022 τροποποιήθηκε το καθεστώς των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης απαλλαγών στον ΕΝΦΙΑ, ώστε η έκπτωση κατά 50% στον συνολικό ΕΝΦΙΑ, η οποία ισχύει για φορολογουμένους με χαμηλά εισοδήματα, καθώς και η πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, που ισχύει για πολύτεκνους και αναπήρους με χαμηλά εισοδήματα, να υπολογιστεί με βάση τα οικογενειακά εισοδήματα που δήλωσαν οι δικαιούχοι πέρυσι για το φορολογικό έτος 2020 κι όχι με βάση τα εισοδήματα του 2021, δεδομένου ότι για το έτος αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα όσα ισχύουν φέτος για τον ΕΝΦΙΑ:

1) Απαλλάσσεται από το 50% του αναλογούντος ΕΝΦΙΑ κάθε φορολογούμενος που πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α) Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του φορολογικού έτους 2020 δεν έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατείχε ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του την 1η-1-2022 δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
γ) Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατείχε ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του την 1η-1-2022 δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα.

2) Στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν άτομα ανάπηρα κατά ποσοστά 80% και άνω χορηγείται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του φορολογικού έτους 2020 δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα όσα διευκρινίζονται με την υπ’ αριθμόν Α1058/6-5-2022 απόφαση που υπέγραψε πρόσφατα ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλής:

– Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου ή συμβιούντος και των εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από το νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα, οι σχέσεις συζύγου ή συμβιούντος και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο έχει λήξει κατά το χρόνο φορολογίας η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Δηλαδή, φέτος λαμβάνονται από τα στοιχεία των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2020. Κι αυτό διότι για το έτος αυτό έχει λήξει ήδη η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ενώ για το 2021 δεν έχει ακόμη λήξει η συγκεκριμένη προθεσμία.

– Για να προσδιοριστεί το συνολικό φορολογητέο εισόδημα αθροίζονται:

α) το συνολικό καθαρό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από το άθροισμα των ποσών των μισθών, των συντάξεων, των κερδών από επιχειρηματικές-γεωργικές δραστηριότητες, των μισθωμάτων από ακίνητα, των τόκων, των μερισμάτων και των κερδών από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία έχουν δηλωθεί στους κωδικούς του Πίνακα 4 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020,

β) τα ποσά των απαλλαχθέντων και αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων που έχουν δηλωθεί στους κωδικούς των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5, 6, 9 και 10 του Πίνακα 6 της δήλωσης εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020,

γ) τα ποσά των καταβληθέντων ενοικίων κύριας και φοιτητικής κατοικίας που έχουν δηλωθεί στους κωδικούς των περιπτώσεων 11, 12 του Πίνακα 6 της δήλωσης εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020

δ) το αδιάθετο ποσό επαναπατρισθέντων κεφαλαίων που έχει δηλωθεί στους κωδικούς της περίπτωσης 19 του Πίνακα 6 της δήλωσης εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020,

ε) το ποσό της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων διαβίωσης, όπου αυτή εφαρμόζεται.

– Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων που κατέχει κάθε φορολογούμενος προκύπτει από το άθροισμα των κύριων και βοηθητικών χώρων των συγκεκριμένων ακινήτων, αποπερατωμένων και ημιτελών.

– Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας προσδιορίζεται με βάση τη δηλωθείσα στο Ε9 περιουσιακή κατάσταση, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί την 1η-1-2022, λαμβανομένων υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος επί κάθε δηλωθέντος ακινήτου.

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΦΙΑ 

Κλιμάκιοσυνολικής

αντικειμενικής

αξίας

φορολογητέας

ακίνητης

περιουσίας (*)

(σε ευρώ)

Συντελεστήςφόρου Φόρος κλιμακίου Συνολική αξίας ακίνητης περιουσίας Σύνολοφόρου
0,01 – 400.000 0,00% 0 400.000 0
400.000,01 – 500.000 0,20% 200 500.000 200
500.000,01 – 600.000 0,30% 300 600.000 500
600.000,01 – 700.000 0,40% 400 700.000 900
700.000,01 – 800.000 0,50% 500 800.000 1.400
800.000,01 – 900.000 0,60% 600 900.000 2.000
900.000,01 – 1.000.000 0,70% 700 1.000.000 2.700
1.000.000,01 – 2.000.000 0,90% 9.000 2.000.000 11.700
Υπερβάλλον 1,00%

*Αντικαθιστά τον συμπληρωματικό και επιβάλλεται πλέον επί του 100% της πλήρους κυριότητας κάθε ακινήτου χωριστά για όσους ιδιοκτήτες έχουν αστική ακίνητη περιουσία (κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών οικόπεδα) συνολικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ.

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΤΣΩΚΟΣ