Επιμελητήριο Ευβοίας: Παράταση μέχρι 31/10/2020 για την υποβολή αιτήματοςχορήγησης της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης

Παράταση μέχρι 31/10/2020 για την υποβολή αιτήματοςχορήγησης της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος στους πληγέντες (8.000 για τιςεπιχειρήσεις και 5.000 για τα φυσικά πρόσωπα) από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020. (ΦΕΚ 4203/Β΄/29.9.2020).

Το Επιμελητήριο Ευβοίας καλεί όλες τις επιχειρήσεις των Δήμων Χαλκιδέων και Διρφύων Μεσσαπίων που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 και μέχρι στιγμής δεν έχουν υποβάλλει αίτηση, να υποβάλλουν άμεσα αίτηση όπως ακριβώς ορίζεται στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.ΚΚ. οικ.6517/Α380/27.8.2010(Β΄3711) κοινή υπουργική απόφαση. Για την λήψη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται η συμπλήρωση ΜΟΝΟΝ μίας αίτησης η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του v.1599/1986(Α΄75).