Επιστροφές ΦΠΑ σε αγρότες – Ποιους αφορά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφές ΦΠΑ σε αγρότες – Ποιους αφορά

Ποιοι αγρότες θα δουν επιστροφές ΦΠΑ το επόμενο διάστημα
Περίπου 100.000 αγρότες συνολικά θα δουν επιστροφή του ΦΠΑ τον ερχόμενο Μάιο. Συγκεκριμένα, οι αγρότες θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport για την επιστροφή του ΦΠΑ.

 

 

Για τον υπολογισμό του δικαιώματος επιστροφής του ΦΠΑ, όπως αναφέρουν τα Δικαιολογητικά, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν θα χρειάζεται να προσκομίζουν στις ΔΟΥ τα σχετικά παραστατικά πωλήσεών τους, καθώς αυτά αντλούνται αυτόματα από την πλατφόρμα myDATA.

Συγκεκριμένα:

  • Διευρύνεται το χρονικό διάστημα για το οποίο μπορεί να ζητηθεί επιστροφή.
  • Επιταχύνεται και απλοποιείται η καταβολή του επιστρεπτέου ποσού, με πίστωση στον λογαριασμό των δικαιούχων ανά δεκαπενθήμερο.

Οι αγρότες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  • Για την καταβολή της επιστροφής είναι απαραίτητο οι δικαιούχοι να έχουν δηλώσει τον λογαριασμό IBAN που διατηρούν στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία».
  • Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται εντός του 2023 παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης των φορολογικών στοιχείων του 2022 από τον ίδιο τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος για όσα παραστατικά δεν έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.

Επιπλέον:

  • Οι αγρότες υποβάλλουν δήλωση – αίτηση για την επιστροφή του δικαιούμενου ποσού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διενεργείται με τη χρήση των κωδικών του Taxisnet της ΑΑΔΕ.
  • Η δήλωση – αίτηση επιστροφής υποβάλλεται από την 1η Απριλίου μέχρι και τη 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους για τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
  • Ειδικά για το έτος 2023, η δήλωση – αίτηση επιστροφής υποβάλλεται από τη 2α Μαΐου μέχρι και τη 15η Δεκεμβρίου. Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση – αίτηση επιστροφής εφόσον υφίστανται λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αρχική ή σε προηγούμενη αίτηση και από τα οποία προκύπτει επιπλέον ποσό για επιστροφή.

 

Με την είσοδο στην εφαρμογή για την υποβολή της αίτησης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ο αιτών πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς τον σκοπό προσδιορισμού τού προς επιστροφή ποσού.

Επιπλέον στο στάδιο αυτό ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού – ΙΒΑΝ από τον αιτούντα στην επιλογή «Μητρώο και επικοινωνία» του myAADE της ΑΑΔΕ.

Όπως αναφέρουν τα Δικαιολογητικά, κατά την αίτηση ανακτώνται και εμφανίζονται σε μορφή πίνακα δεδομένα λογιστικών στοιχείων (παραστατικών), που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, από τον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο του δικαιούχου, ως αγοραστή των αγροτικών προϊόντων ή λήπτη των υπηρεσιών του αγρότη του ειδικού καθεστώτος.

Τα σχετικά λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) που εκδίδει και διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ο αντισυμβαλλόμενος του δικαιούχου αγρότη του ειδικού καθεστώτος για σκοπούς της παρούσας απόφασης είναι ο τίτλος κτήσης, η εκκαθάριση για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων μέσω παραγγελιοδόχου καθώς και το πιστωτικό στοιχείο.

Ο χρήστης – αγρότης ειδικού καθεστώτος επιβεβαιώνει κάθε γραμμή του πίνακα ως προς τα εμφανιζόμενα στοιχεία. Κάθε γραμμή που επιβεβαιώνεται αθροίζεται στο τέλος του πίνακα ως συνολική αξία.

 

Με την ολοκλήρωση επιβεβαίωσης των στοιχείων η αρχική οθόνη ενημερώνεται με τη συνολική αξία και το ποσό για επιστροφή.

Η αίτηση επιστροφής γίνεται δεκτή εφόσον το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 5 ευρώ.

Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης – αίτησης θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς καταχώρισης αυτής στην εφαρμογή με αυτόματη απόδοση στον αιτούντα μοναδικού αριθμού καταχώρισης.

Επιπλέον στο στάδιο αυτό ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού – ΙΒΑΝ από τον αιτούντα στην επιλογή «Μητρώο και επικοινωνία» του myAADE της ΑΑΔΕ.

Κατά την αίτηση ανακτώνται και εμφανίζονται σε μορφή πίνακα δεδομένα λογιστικών στοιχείων (παραστατικών), που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, από τον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο του δικαιούχου, ως αγοραστή των αγροτικών προϊόντων ή λήπτη των υπηρεσιών του αγρότη του ειδικού καθεστώτος.

Τα σχετικά λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) που εκδίδει και διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ο αντισυμβαλλόμενος του δικαιούχου αγρότη του ειδικού καθεστώτος για σκοπούς της παρούσας απόφασης είναι ο τίτλος κτήσης, η εκκαθάριση για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων μέσω παραγγελιοδόχου καθώς και το πιστωτικό στοιχείο.

Ο χρήστης – αγρότης ειδικού καθεστώτος επιβεβαιώνει κάθε γραμμή του πίνακα ως προς τα εμφανιζόμενα στοιχεία. Κάθε γραμμή που επιβεβαιώνεται αθροίζεται στο τέλος του πίνακα ως συνολική αξία.

Με την ολοκλήρωση επιβεβαίωσης των στοιχείων η αρχική οθόνη ενημερώνεται με τη συνολική αξία και το ποσό για επιστροφή.

Η αίτηση επιστροφής γίνεται δεκτή εφόσον το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 5 ευρώ.

Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης – αίτησης θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς καταχώρισης αυτής στην εφαρμογή με αυτόματη απόδοση στον αιτούντα μοναδικού αριθμού καταχώρισης.

Επιπλέον στο στάδιο αυτό ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού – ΙΒΑΝ από τον αιτούντα στην επιλογή «Μητρώο και επικοινωνία» του myAADE της ΑΑΔΕ.

Κατά την αίτηση ανακτώνται και εμφανίζονται σε μορφή πίνακα δεδομένα λογιστικών στοιχείων (παραστατικών), που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, από τον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο του δικαιούχου, ως αγοραστή των αγροτικών προϊόντων ή λήπτη των υπηρεσιών του αγρότη του ειδικού καθεστώτος.

Τα σχετικά λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) που εκδίδει και διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ο αντισυμβαλλόμενος του δικαιούχου αγρότη του ειδικού καθεστώτος για σκοπούς της παρούσας απόφασης είναι ο τίτλος κτήσης, η εκκαθάριση για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων μέσω παραγγελιοδόχου καθώς και το πιστωτικό στοιχείο.

Ο χρήστης – αγρότης ειδικού καθεστώτος επιβεβαιώνει κάθε γραμμή του πίνακα ως προς τα εμφανιζόμενα στοιχεία. Κάθε γραμμή που επιβεβαιώνεται αθροίζεται στο τέλος του πίνακα ως συνολική αξία.

Με την ολοκλήρωση επιβεβαίωσης των στοιχείων η αρχική οθόνη ενημερώνεται με τη συνολική αξία και το ποσό για επιστροφή.

Η αίτηση επιστροφής γίνεται δεκτή εφόσον το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 5 ευρώ.

Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης – αίτησης θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς καταχώρισης αυτής στην εφαρμογή με αυτόματη απόδοση στον αιτούντα μοναδικού αριθμού καταχώρισης.

Επιπλέον στο στάδιο αυτό ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού – ΙΒΑΝ από τον αιτούντα στην επιλογή «Μητρώο και επικοινωνία» του myAADE της ΑΑΔΕ.

Κατά την αίτηση ανακτώνται και εμφανίζονται σε μορφή πίνακα δεδομένα λογιστικών στοιχείων (παραστατικών), που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, από τον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο του δικαιούχου, ως αγοραστή των αγροτικών προϊόντων ή λήπτη των υπηρεσιών του αγρότη του ειδικού καθεστώτος.

Τα σχετικά λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) που εκδίδει και διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ο αντισυμβαλλόμενος του δικαιούχου αγρότη του ειδικού καθεστώτος για σκοπούς της παρούσας απόφασης είναι ο τίτλος κτήσης, η εκκαθάριση για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων μέσω παραγγελιοδόχου καθώς και το πιστωτικό στοιχείο.

Ο χρήστης – αγρότης ειδικού καθεστώτος επιβεβαιώνει κάθε γραμμή του πίνακα ως προς τα εμφανιζόμενα στοιχεία. Κάθε γραμμή που επιβεβαιώνεται αθροίζεται στο τέλος του πίνακα ως συνολική αξία.

Με την ολοκλήρωση επιβεβαίωσης των στοιχείων η αρχική οθόνη ενημερώνεται με τη συνολική αξία και το ποσό για επιστροφή.

Η αίτηση επιστροφής γίνεται δεκτή εφόσον το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 5 ευρώ.

Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης – αίτησης θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς καταχώρισης αυτής στην εφαρμογή με αυτόματη απόδοση στον αιτούντα μοναδικού αριθμού καταχώρισης.

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr