ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εύβοια: Προτάσεις διορθωτικών παρεμβάσεων κατέθεσαν Αγιοστρατίτη – Γεροντίτης

Προτάσεις επί αναγκαίων διορθωτικών παρεμβάσεων στις ισχύουσες διατάξεις για τους όρους παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας, για την εστιασμένη στήριξη του λιανεμπορίου και για την βελτίωση των Προγραμμάτων Απασχόλησης Ανέργων του ΟΑΕΔ
Εύβοια: Προτάσεις διορθωτικών παρεμβάσεων κατέθεσαν Αγιοστρατίτη – Γεροντίτης

Προτάσεις επί αναγκαίων διορθωτικών παρεμβάσεων στις ισχύουσες διατάξεις για τους όρους παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας, για την εστιασμένη στήριξη του λιανεμπορίου και για την βελτίωση των Προγραμμάτων Απασχόλησης Ανέργων του ΟΑΕΔ, κατέθεσαν ο Προέδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας κ. Γιάννης Γεροντίτης και η κα Παρασκευή Αγιοστρατίτη μέλος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, κατά την συνεδρίαση αυτού στις 20/5/2021.
Αναλυτικά οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου πρότειναν :
Α. Προτάσεις επι διορθωτικών παρεμβάσεων στις ισχύουσες διατάξεις για τους όρους παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας.
1. Να δοθεί η δυνατότητα, με έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως έγινε και το προηγούμενο έτος (2020), όσοι είχαν συνάψει μισθωτήρια απευθείας παραχώρησης έκτασης αιγιαλού και παραλίας το έτος 2020, να συνάψουν με υποβολή απλής αίτησης χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών νέες μισθώσεις για τις ίδιες θέσεις.
2. Να τροποποιηθούν οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001 που προβλέπει ότι η ελεύθερη ζώνη μεταξύ παραχωρούμενης ζώνης και ακτογραμμής να έχει πλάτος πέντε (5) μέτρα και να ορισθεί, όπως ίσχυε και παλαιότερα, το πλάτος της ελεύθερης ζώνης στα τρία (3) μέτρα. Το πλάτος των 5 μέτρων καθιστά πολλές φορές την παραχώρηση αδύνατη, αφού είναι λίγες οι παραλίες με μεγάλος πλάτος και ως εκ τούτου μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων δεν έχουν την δυνατοτητα να λάβουν άδεια παραχώρησης.
3. Για το έτος 2021 η παραχώρηση να είναι χωρίς αντάλλαγμα, άλλως με σημαντικά μειωμένο αντάλλαγμα. Η απόφαση για τη μείωση του ανταλλάγματος – και οι όροι καταβολής του – πρέπει να εκδοθεί άμεσα, αφού 31.03.2021 είναι η καταληκτική ημερομηνία καταβολής του ανταλλάγματος, για αυτούς που έχουν συμβόλαια τριετίας.
4. Για την σύναψη της νέας μίσθωσης να μην αποτελεί προϋπόθεση η προσκόμιση φορολογικής, και δημοτικής ενημερότητας (βλ. άρθρο 3 παρ. Β5 ΥΑ 47458 ΕΞ 2020 και άρθρο 13 παρ.10 ν. 2971/2001) όπως ισχύει σήμερα, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν.
5. Να τροποποιηθεί εκ νέου η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 2701/2001, που είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 45 του ν. 4688/2020 και να απαλειφθεί η προβλεπόμενη κύρωση του αποκλεισμού για ένα έτος από το δικαίωμα σύναψης μίσθωσης για τον αυθαίρετο κάτοχο, τον σύζυγο καθώς και για τις εταιρείες στις οποίες είναι εταίρος και ως κύρωση να επιβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ορθολογισμένο και αναλογικό με την παράβαση πρόστιμο και αποβολή από τον αυθαίρετα καταληφθέντα χώρο.
6. Να δοθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες η δυνατότητα αύξησης της παραχωρούμενης έκτασης – σε όσες περιπτώσεις αυτό είναι εφικτό – μέχρι 50% (ως είχε εφαρμοστεί κατά το έτος 2020 στους Δήμους).
7. Η βεβαίωση σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (άρθρο 13 παρ.11 ν. 2971/2001), να προσκομίζεται άπαξ και να μην απαιτείται σε περίπτωση ανανέωσης υφιστάμενης παραχώρησης.
8. Οι συμβάσεις παραχωρήσεις να είναι ημερολογιακά ετήσιες, ώστε να εκλείψει το ενδιάμεσο φαινόμενο απαίτησης από την επιχείρηση, εκκένωσης του παραχωρούμενου χώρου.
9. Οι αρμοδιότητες των Κτηματικών Υπηρεσιών να μεταφερθούν στους Δήμους που γνωρίζουν τις ειδικότερες συνθήκες κάθε περιοχής και έχουν το απαραίτητο προσωπικό. Περαιτέρω για την παραχώρηση των εκτάσεων και τον έλεγχο των επιχειρήσεων πρέπει να είναι αρμόδια μία και όχι περισσότερες υπηρεσίες (σήμερα αρμοδιότητες έχουν τόσο το Λιμενικό, όσο και η Κτηματική Υπηρεσία και ο Δήμος).
Β. Εστιασμένη στήριξη του λιανεμπορίου.
Πρώτον, να δοθεί μία λύση στο ζήτημα των μεταχρονολογημένων επιταγών. Πρακτικές προτάσεις που «περνούν» από την ΑΑΔΕ και όχι τη ΔΙΑΣ, έχει επεξεργαστεί η επιστημονική ομάδα του ΙΝ.ΕΜ.Υ — ΕΣΕΕ, με σεβασμό στις ανάγκες τόσο των εκδοτών όσο και των κομιστών.
Δεύτερον, να υπάρξει και για το λιανεμπόριο επιδότηση κεφαλαίου κίνησης μέσω ΕΣΠΑ, όπως έγινε με την εστίαση. Δεν είναι μόνο ζήτημα δικαιοσύνης και ισονομίας, αλλά και κοινής λογικής.
Τρίτον, δεν είναι δυνατόν να εξαιρούνται από την επιδότηση παγίων δαπανών 130 χιλιάδες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις. Μήπως δεν έχουν έξοδα λειτουργίας αυτοί οι έμποροι που εργάζονται μόνοι τους, ή απασχολούν με μερική απασχόληση τα της οικογένειάς τους; Είναι σαν να επικυρώνεται με κυβερνητική απόφαση μία συνθήκη αθέμιτου ανταγωνισμού, σε βάρος μάλιστα των πιο αδύναμων κρίκων της λιανεμπορικής αλυσίδας.
Τέταρτον, δεν υφίσταται κανένας λόγος για περαιτέρω καθυστέρηση στη θέσπιση του ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού. Είναι το «εργαλείο» που θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της εμπορικής επιχείρησης στην εποχή της εκτίναξης των ψηφιακών συναλλαγών.
Γ. Προτάσσεις βελτίωσης των Προγραμμάτων Απασχόλησης Ανέργων του ΟΑΕΔ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Τα Επιμελητήρια να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, απασχόλησης ανέργων ηλικίας 18-29 ετών και ΚΥΡΙΩΣ στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 22-29 ετών (πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Επισημαίνεται ότι το μόνο πρόγραμμα που μπορούν τα Επιμελητήρια να προσλάβουν ανέργους είναι το πρόγραμμα 55-67 ετών.
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
Η αξιολόγηση του φακέλου πληρωμής θα πρέπει να γίνεται άμεσα, κάθε μήνα, έτσι ώστε οι εργοδότες/επιχειρήσεις να μην χρειάζεται να προπληρώνουν. Η πληρωμή μέχρι σήμερα γίνεται μετα από τέσσερις – πέντε μήνες (κάθε δυο μήνες κατατίθεται πλήρης φάκελος για πληρωμή και θέλει άλλους δυο μήνες για τον έλεγχο του φακέλου ο ΟΑΕΔ). Αυτό αποτρέπει τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Στα προγράμματα του ΟΑΕΔ να προβλεφθούν και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να προσλαμβάνουν ανέργους για μικρά διαστήματα (πχ τρίμηνο, τετράμηνο). Στα προγράμματα του ΟΑΕΔ να προβλεφθούν και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν και με ωρομίσθια εργασία (delivery, φροντιστήρια κλπ).
Δ. Λοιπές προτάσεις
Άρση της υποχρεωτικότητας κατάθεσης δημοτικής ενημερότητας των επιχειρήσεων εστίασης, όπως θεσμοθετήθηκε πρόσφατα για τη φορολογική.
Άμεση θεσμοθέτηση αδέσμευτου λογαριασμού κίνησης των επιχειρήσεων, ως εντελώς απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων, σε αυτές τις πρωτόγνωρα δυσμενείς συνθήκες επιχειρείν που επέβαλε η Πανδημία.

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΤΣΩΚΟΣ