Φορολογικός οδηγός: Τα πάνω-κάτω στα εκκαθαριστικά από το lockdown – Ποιοι είναι οι κερδισμένοι [αναλυτικοί πίνακες με ποσά]
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικός οδηγός: Τα πάνω-κάτω στα εκκαθαριστικά από το lockdown – Ποιοι είναι οι κερδισμένοι [αναλυτικοί πίνακες με ποσά]

Τα πάνω-κάτω στα εκκαθαριστικά από το lockdown – Ποιοι είναι οι κερδισμένοι

Φορολογικός οδηγός: Μετά το Πάσχα, το οποίο φέτος εορτάζεται στις 2 Μαΐου, και εντός του πρώτου δεκαημέρου του Μαΐου προτίθεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να θέσει σε λειτουργία στο σύστημα TAXISnet την εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Συνολικά 8,9 εκατομμύρια φορολογούμενοι αναμένεται και φέτος να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους για τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους. Φέτος όμως τα πράγματα αναμένεται να είναι εντελώς διαφορετικά ως προς τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων. Κι αυτό διότι με νόμους που ψηφίστηκαν τα έτη 2019 και 2020 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στις παραμέτρους υπολογισμού των φόρων, όπως η μείωση του κατώτατου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9%, η μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά μία ποσοστιαία μονάδα για τα εισοδηματικά κλιμάκια άνω των 20.000 ευρώ, καθώς επίσης και η προσωρινή κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2020 που δεν προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις.

Περιοριστικά μέτρα

Με δεδομένη και τη σημαντική μείωση την οποία έχουν υποστεί τα φορολογητέα εισοδήματα των περισσότερων φυσικών προσώπων, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, οι φορολογούμενοι φέτος, στη συντριπτική τους πλειονότητα, είτε δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο είτε θα καταστούν δικαιούχοι είσπραξης επιστροφών φόρου είτε θα κληθούν να πληρώσουν ποσά φόρων σημαντικά μειωμένα σε σύγκριση με αυτά που εκλήθησαν να καταβάλουν πέρυσι.

Με βάση τα όσα ισχύουν αυτήν τη στιγμή, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν τα φυσικά πρόσωπα φέτος, για να δηλώσουν τα εισοδήματα του έτους 2020, θα εφαρμοστούν τέσσερις σημαντικές αλλαγές στους κανόνες υπολογισμού των φόρων, από τις οποίες θα προκύψουν μεγάλου ύψους μειώσεις στις επιβαρύνσεις των περισσότερων φορολογουμένων. Οι αλλαγές αυτές θα είναι οι ακόλουθες:

1 Αναμόρφωση της κλίμακας υπολογισμού του φόρου για εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές και αγροτικές δραστηριότητες. Στην κλίμακα εκκαθάρισης του φόρου για τα εισοδήματα αυτά επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

α) Μείωση εισαγωγικού (ελάχιστου) φορολογικού συντελεστή από 22% στο 9% για τις πρώτες 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος.

β) Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος από τις 20.000,01 έως τις 30.000 ευρώ, από το 29% στο 28%.

γ) Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος από τις 30.000,01 έως τις 40.000 ευρώ, από το 37% στο 36%.

δ) Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος πάνω από τις 40.000 ευρώ, από το 45% στο 44%. 

Μείωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου που παρέχεται για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις και για τα εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. Η έκπτωση φόρου μειώνεται ως εξής:

 • από 1.900 σε 777 ευρώ για κάθε φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,
 • από 1.950 σε 810 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο,
 • από 2.000 σε 900 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα,
 • από 2.100 σε 1.120 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με τρία εξαρτώμενα τέκνα,
 • από 2.100 σε 1.340 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα,
 • από 2.100 σε 1.560 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με πέντε εξαρτώμενα τέκνα,
 • από 2.100 σε 1.780 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με έξι εξαρτώμενα τέκνα,
 • από 2.100 σε 2.000 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με επτά εξαρτώμενα τέκνα.

Η μείωση της ετήσιας έκπτωσης για όσους μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες βαρύνονται με εξαρτώμενα τέκνα είναι σε ποσοστό πολύ μικρότερη από τη μείωση του ελάχιστου συντελεστή φόρου, με αποτέλεσμα το αφορολόγητο όριο εισοδήματος, το οποίο προκύπτει εμμέσως από τη διαίρεση της έκπτωσης φόρου με τον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή, να αυξηθεί:

 • από 8.863,63 ευρώ σε 9.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με ένα εξαρτώμενο τέκνο,
 • από 9.090,90 ευρώ σε 10.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με δύο εξαρτώμενα τέκνα,
 • από 9.545,45 ευρώ σε 11.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με τρία εξαρτώμενα τέκνα, 12.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με τέσσερα τέκνα, 13.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με πέντε τέκνα, 14.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με έξι τέκνα, 15.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με επτά τέκνα κ.ο.κ.

Περιορισμός της ισχύουσας κατά περίπτωση έκπτωσης φόρου των 777-1.340 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ και δεν βαρύνονται με εξαρτώμενα τέκνα ή βαρύνονται με 1 έως 4 εξαρτώμενα τέκνα. Για τους φορολογουμένους αυτούς, η ισχύουσα κατά περίπτωση έκπτωση φόρου, όπως προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω περιγραφέντα, μειώνεται κατά το 2% του πέραν των 12.000 ευρώ τμήματος του ετήσιου εισοδήματος.

Προσωρινή κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2020 που δεν προέρχονται από μισθούς και συντάξεις. Στους φορολογουμένους που απέκτησαν το 2020 εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ προερχόμενα μόνο από μισθούς ή και συντάξεις θα επιβληθεί και φέτος, κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης υπολογιζόμενη κλιμακωτά, ως εξής:

 • 2,2% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 12.001 έως 20.000 ευρώ,
 • 5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ,
 • 6,5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ,
 • 7,5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 40.001 έως και 65.000 ευρώ,
 • 9% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 65.001 έως και 220.000 ευρώ και
 • 10% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος πάνω από τις 220.000 ευρώ.

Τα εισοδήματα του 2020 από όλες τις άλλες πηγές, δηλαδή από επιχειρηματικές και αγροτικές δραστηριότητες, από ακίνητα, από μερίσματα, από τόκους, από υπεραξίες μετοχών και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων κ.λπ., εξαιρούνται από την επιβολή Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης.

Φορολογικός οδηγός: Eπιστροφές φόρων έως 1.930 ευρώ 

Πάνω από 1.000.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αναμένεται να λάβουν φέτος από την εφορία πιστωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, για το 2020. Με τα σημειώματα αυτά θα καλούνται να εισπράξουν επιστροφές φόρων μεγάλου ύψους, που θα φθάνουν ακόμη και στα 1.930 ευρώ.

Αιτία για την εξέλιξη αυτή θα είναι οι εισοδηματικές απώλειες που υπέστησαν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι κατά τη διάρκεια του 2020, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν από την κυβέρνηση για την προστασία της δημόσιας Υγείας έναντι της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού. Στην εξέλιξη αυτή θα συμβάλει, επίσης, και η σημαντική μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που ισχύει για τα εισοδήματα του 2020.

Πτώση εσόδων

Κατά το τρέχον έτος αναμένεται θεαματική πτώση των εσόδων του Δημοσίου από τη φορολογία εισοδήματος. Τα περίφημα γενικά και τοπικά lockdowns που επιβλήθηκαν εντός του προηγούμενου έτους είχαν ως συνέπεια περισσότεροι από 1.700.000 μισθωτοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα να τεθούν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας για χρονικά διαστήματα από 3 έως και 10 μήνες. Ολοι αυτοί οι φορολογούμενοι έλαβαν από το κράτος, για τα χρονικά διαστήματα που δεν εργάστηκαν, αποζημιώσεις ειδικού σκοπού ύψους 800 και 534 ευρώ. Αυτές οι οικονομικές ενισχύσεις, οι οποίες καταβλήθηκαν με σκοπό τη μερική ή και την ολική αναπλήρωση των απολεσθέντων εισοδημάτων τόσων πολλών εργαζομένων, είναι αφορολόγητες και, ως εκ τούτου, δεν συνυπολογίζονται στα ετήσια φορολογητέα εισοδήματά τους.

Συνέπεια των παραπάνω εξελίξεων θα είναι 1.700.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν φέτος την άνοιξη και το καλοκαίρι, για το φορολογικό έτος 2020, να εμφανίσουν ποσά ετήσιων φορολογητέων εισοδημάτων σημαντικά μειωμένα σε σύγκριση με αυτά που εμφάνισαν πέρυσι, με τις δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2019. Οι μειώσεις στα ετήσια φορολογητέα εισοδήματα θα είναι τουλάχιστον 30% και σε πολλές περιπτώσεις θα φθάνουν ή και θα υπερβαίνουν το 50%!

Εξαιτίας της αναμενόμενης αυτής εξέλιξης, θα εμφανιστούν περισσότερες από 1.000.000 περιπτώσεις μισθωτών εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που θα είναι δικαιούχοι μεγάλων ποσών επιστροφών φόρου. Κι αυτό θα συμβεί επειδή κατά τη διάρκεια του 2020 οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης επί των μισθών των εργαζομένων αυτών υπολογίστηκαν, όσους μήνες αυτοί εργάζονταν κανονικά, ωσάν οι αποδοχές τους να ήταν σε ετήσια βάση ίδιες με τα επίπεδα στα οποία είχαν διαμορφωθεί πριν ξεσπάσει η πανδημία του κορονοϊού. Ομως, τα ποσά των φόρων που αναλογούν στα -σημαντικά μειωμένα- ετήσια φορολογητέα εισοδήματα του 2020 είναι, τελικά, πολύ μικρότερα από αυτά που παρακρατήθηκαν συνολικά στη διάρκεια του 2020. Συνεπώς, τα επιπλέον ποσά που παρακρατήθηκαν θα πρέπει να επιστραφούν από το Δημόσιο στους εργαζομένους με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν φέτος.

Αναστολή

Για παράδειγμα, ιδιωτικός υπάλληλος με μηνιαίο φορολογητέο μισθό 1.250 ευρώ εργάσθηκε τους 6 από τους 12 μήνες του 2020, ενώ τους υπόλοιπους 6 μήνες η σύμβαση εργασίας του είχε τεθεί σε αναστολή. Τους μήνες που εργάστηκε, στους μισθούς που έλαβε, καθώς επίσης και στα επιδόματα εορτών και αδείας που εισέπραξε, οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης υπολογίστηκαν με αναγωγή των μηνιαίων αποδοχών του σε ετήσιες κατόπιν πολλαπλασιασμού των μηνιαίων αποδοχών του με τον αριθμό 14, δηλαδή με τον αριθμό των μηνών για τους οποίους είχε υποτεθεί ότι θα ελάμβανε κανονικούς μισθούς. Οι φορολογικές κρατήσεις του υπολογίστηκαν, ουσιαστικά, σαν να ελάμβανε κανονικά τους μισθούς του για ολόκληρο το 2020. Ωστόσο, ο υπάλληλος αυτός εργάστηκε κανονικά μόνο 6 μήνες και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά του από μισθούς, συνυπολογιζομένων και των επιδομάτων εορτών και αδείας, ήταν τελικά πολύ μικρότερο από αυτό το οποίο ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό των φορολογικών κρατήσεων. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 2020 παρακρατήθηκαν από τις αποδοχές του φόρος εισοδήματος 1.013,14 ευρώ και Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 69,14 ευρώ, δηλαδή συνολικά 1.134,14 ευρώ.

Αναγωγή

Τα ποσά αυτά προέκυψαν επειδή, σε καθέναν από τους μήνες που εργάστηκε ο συγκεκριμένος υπάλληλος, ο υπολογισμός των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης γινόταν με αναγωγή του μηνιαίου μισθού των 1.250 ευρώ σε ετήσιο εισόδημα 17.500 ευρώ (διά πολλαπλασιασμού των 1.250 ευρώ με τον αριθμό 14). Ομως, τελικά ο εργαζόμενος αυτός, επειδή δεν δούλεψε για 6 μήνες, δεν έλαβε τελικά 17.500 ευρώ το 2020 αλλά μόνο 10.500 ευρώ, στα οποία αναλογεί φόρος εισοδήματος μόλις 233 ευρώ και Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 0 ευρώ, λόγω του ότι το εισόδημά του υποχώρησε κάτω από το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ που ισχύει στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης. Ως εκ τούτου, ο εργαζόμενος αυτός δικαιούται να πάρει πίσω ως συνολική επιστροφή φόρου το επιπλέον ποσό φόρου εισοδήματος και ολόκληρο το ποσό της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε από τις αποδοχές του το 2020, δηλαδή την αρνητική διαφορά μεταξύ των παρακρατηθέντων φόρων συνολικού ύψους 1.134,14 ευρώ και του τελικά αναλογούντος φόρου εισοδήματος των 233 ευρώ! Η διαφορά αυτή, η οποία θα πρέπει να του καταβληθεί φέτος ως επιστροφή φόρου, ανέρχεται σε 849,28 ευρώ (1.134,14 ευρώ μείον 233 ευρώ).

Ελαφρύνσεις κατά 27% έως 49% για 400.000 ιδιοκτήτες ακινήτων

Μειωμένα κατά 20% – 30% θα είναι τα ετήσια εισοδήματα από ενοίκια τα οποία θα δηλώσουν φέτος στην εφορία περίπου 400.000 ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων. Αιτία η απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει αναγκαστικό «κούρεμα» κατά 40% στα ενοίκια των μηνών Μαρτίου-Ιουνίου και Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να μειώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων οι οποίες μισθώνουν τα ακίνητα όπου στεγάζουν τις δραστηριότητές τους και έχουν υποστεί τεράστιες οικονομικές ζημιές εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και να ελαφρύνει οικονομικά τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις αυτές, των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή.

Εξαιτίας της μείωσης των φορολογητέων εισοδημάτων τους κατά 20% – 30% αλλά και λόγω της μη επιβολής Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, τα ποσά των φόρων που θα κληθούν να καταβάλουν οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες ακινήτων, με τα εκκαθαριστικά των φετινών φορολογικών δηλώσεων, θα είναι μειωμένα κατά 27% έως και 49%.

Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης ο οποίος το 2019 εισέπραττε κάθε μήνα ενοίκιο 2.000 ευρώ από επιχειρηματία μισθωτή δήλωσε το 2020 στην εφορία συνολικό ετήσιο εισόδημα από ενοίκια 24.000 ευρώ (12 μήνες Χ 2.000 ευρώ ανά μήνα) και πλήρωσε φόρο εισοδήματος 6.000 ευρώ και Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 376 ευρώ. Δηλαδή πλήρωσε συνολικά 6.376 ευρώ. Το 2020 ο ίδιος ιδιοκτήτης υποχρεώθηκε να εισπράξει μειωμένα κατά 40% τα ενοίκια 8 μηνών εκ του συνόλου των 12 μηνών του έτους, με αποτέλεσμα το ετήσιο εισόδημά του, το οποίο οφείλει φέτος να δηλώσει στην εφορία για το 2020, να είναι μειωμένο κατά 6.400 ευρώ ή κατά 26,67% και να έχει περιοριστεί στις 17.600 ευρώ. Για το εισόδημα του 2020 θα απαλλαγεί από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης και τελικά θα κληθεί να πληρώσει μόνο φόρο εισοδήματος ύψους 3.760 ευρώ. Η συνολική φορολογική του επιβάρυνση θα είναι μειωμένη κατά 2.616 ευρώ ή κατά 43,6%.

Επίσης, ιδιοκτήτης ο οποίος το 2019 εισέπραττε κάθε μήνα ενοίκιο 3.000 ευρώ από επιχειρηματία μισθωτή δήλωσε το 2020 στην εφορία συνολικό ετήσιο εισόδημα από ενοίκια 36.000 ευρώ (12 μήνες Χ 3.000 ευρώ ανά μήνα) και πλήρωσε φόρο εισοδήματος 10.300 ευρώ και Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 1.066 ευρώ. Δηλαδή πλήρωσε συνολικά 11.366 ευρώ. Το 2020 ο ίδιος ιδιοκτήτης υποχρεώθηκε να εισπράξει μειωμένα κατά 40% τα ενοίκια 8 μηνών εκ του συνόλου των 12 μηνών του έτους, με αποτέλεσμα το ετήσιο εισόδημά του, το οποίο οφείλει φέτος να δηλώσει στην εφορία για το 2020, να είναι μειωμένο κατά 9.600 ευρώ ή κατά 26,67% και να έχει περιοριστεί στις 26.400 ευρώ. Για το εισόδημα του 2020 θα απαλλαγεί από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης και τελικά θα κληθεί να πληρώσει μόνο φόρο εισοδήματος ύψους 6.840 ευρώ. Η συνολική φορολογική του επιβάρυνση θα είναι μειωμένη κατά 4.526 ευρώ ή κατά 43,94%.

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘOYN ΟI ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ 2021 ΓΙΑ ΤΟ 2020 ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑ 40% (*) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑΤΟ 2019 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑΤΟ 2020 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΦΟΡΩΝ       ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
200 2.400 360 0 360,00 1.760 264 0 264 -96,00 -26,67%
300 3.600 540 0 540,00 2.640 396 0 396 -144,00 -26,67%
400 4.800 720 0 720,00 3.520 528 0 528 -192,00 -26,67%
500 6.000 900 0 900,00 4.400 660 0 660 -240,00 -26,67%
600 7.200 1.080 0 1.080,00 5.280 792 0 792 -288,00 -26,67%
700 8.400 1.260 0 1.260,00 6.160 924 0 924 -336,00 -26,67%
800 9.600 1.440 0 1.440,00 7.040 1.056 0 1.056 -384,00 -26,67%
900 10.800 1.620 0 1.620,00 7.920 1.188 0 1.188 -432,00 -26,67%
1.000 12.000 1.800 0 1.800,00 8.800 1.320 0 1.320 -480,00 -26,67%
1.100 13.200 2.220 26,40 2.246,40 9.680 1.452 0 1.452 -794,40 -35,78%
1.200 14.400 2.640 52,80 2.692,80 10.560 1.584 0 1.584 -1.108,80 -42,00%
1.300 15.600 3.060 79,20 3.139,20 11.440 1.716 0 1.716 -1.423,20 -46,51%
1.400 16.800 3.480 105,60 3.585,60 12.320 1.912 0 1.912 -1.673,60 -48,09%
1.500 18.000 3.900 132,00 4.032,00 13.200 2.220 0 2.220 -1.812,00 -46,46%
2.000 24.000 6.000 376,00 6.376,00 17.600 3.760 0 3.760 -2.616,00 -43,60%
2.500 30.000 8.100 676,00 8.776,00 22.000 5.300 0 5.300 -3.476,00 -42,91%
3.000 36.000 10.300 1.066,00 11.366,00 26.400 6.840 0 6.840 -4.526,00 -43,94%
3.500 42.000 13.000 1.476,00 14.476,00 30.800 8.380 0 8.380 -6.096,00 -46,89%
4.000 48.000 15.700 1.926,00 17.626,00 35.200 9.940 0 9.940 -7.686,00 -48,96%
4.500 54.000 18.400 2.376,00 20.776,00 39.600 11.920 0 11.920 -8.856,00 -48,13%
5.000 60.000 21.100 2.826,00 23.926,00 44.000 13.900 0 13.900 -10.026,00 -47,52%
(*) Με μείωση των 8 μηνιαίων ενοικίων του 2020 κατά 40%
ΤΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2020, ΛΟΓΩ… COVID
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΕΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)
1.250 126,64 1.013,14 8,64 69,14 10.500 233,00 0,00 -849,28
1.500 187,36 1.498,86 16,14 129,14 12.600 695,00 13,20 -919,80
1.600 217,36 1.738,86 21,14 169,14 13.440 879,80 31,68 -996,52
1.700 247,36 1.978,86 26,14 209,14 14.280 1064,60 50,16 -1073,24
1.800 277,36 2.218,86 31,14 249,14 15.120 1249,40 68,64 -1149,96
1.900 307,36 2.458,86 36,14 289,14 15.960 1434,20 87,12 -1226,68
2.000 337,36 2.698,86 41,14 329,14 16.800 1619,00 105,60 -1303,40
2.100 367,36 2.938,86 46,14 369,14 17.640 1803,80 124,08 -1380,12
2.200 401,93 3.215,43 52,00 416,00 18.480 1988,60 142,56 -1500,27
2.300 439,93 3.519,43 58,50 468,00 19.320 2173,40 161,04 -1652,99
2.400 477,93 3.823,43 65,00 520,00 20.160 2358,20 184,00 -1801,23
2.500 515,93 4.127,43 71,50 572,00 21.000 2543,00 226,00 -1930,43

Πτώση έως 80% φέτος στους φόρους εισοδήματος

Κάθετη πτώση έως και 80% στις φορολογικές επιβαρύνσεις περισσότερων από 1.500.000 μικρομεσαίων επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών φέρνουν οι εισοδηματικές απώλειες που υπέστησαν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι κατά τη διάρκεια του 2020, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν από την κυβέρνηση για την προστασία της δημόσιας Υγείας έναντι της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού.

Στη θετική αυτή εξέλιξη θα συμβάλουν και η σημαντική μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που ισχύει για τα εισοδήματα του 2020, και η προσωρινή κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, που ισχύει επίσης για τα εισοδήματα του 2020, πλην μισθών και συντάξεων.

Αναστολή 5-7 μηνών

Τα lockdowns που επιβλήθηκαν εντός του προηγούμενου έτους είχαν ως συνέπεια πάνω από 1.500.000 ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι να αναστείλουν τη λειτουργία τους για 5 έως και 7 μήνες τουλάχιστον μέσα στο 2020 ή να υπολειτουργούν τουλάχιστον για 9 μήνες μέσα στο προηγούμενο έτος, κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματοποίησαν σημαντικά μειωμένους τζίρους.

Ολοι αυτοί οι φορολογούμενοι επιβίωσαν οικονομικά χάρις στις διαφόρων κατηγοριών έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που έλαβαν από το Δημόσιο, όπως τα ποσά της «επιστρεπτέας προκαταβολής», που κυμάνθηκαν από 1.000 έως και 350.000 ευρώ. Αυτές οι οικονομικές ενισχύσεις που καταβλήθηκαν από το κράτος με σκοπό τη μερική ή και την ολική αναπλήρωση των απολεσθέντων εισοδημάτων των ατομικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι αφορολόγητες και, ως εκ τούτου, δεν συνυπολογίζονται στα ετήσια φορολογητέα εισοδήματά τους.

Συνέπεια των παραπάνω εξελίξεων θα είναι οι παραπάνω φορολογούμενοι, στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν φέτος την άνοιξη και το καλοκαίρι, για το φορολογικό έτος 2020, να εμφανίσουν ποσά ετήσιων φορολογητέων εισοδημάτων σημαντικά μειωμένα σε σύγκριση με αυτά που εμφάνισαν πέρυσι, με τις δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2019. Οι μειώσεις στα ετήσια φορολογητέα εισοδήματα θα είναι τουλάχιστον 30% και σε πολλές περιπτώσεις θα φθάνουν ή και θα υπερβαίνουν το 50%!

Εξαιτίας της αναμενόμενης αυτής εξέλιξης, οι φορολογούμενοι με ατομικές επιχειρήσεις (έμποροι, βιοτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες) θα κληθούν, με τα εκκαθαριστικά των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, να πληρώσουν φόρους μειωμένους κατά 60% έως και πάνω από 80%, όχι μόνο λόγω της μεγάλης πτώσης των καθαρών φορολογητέων εισοδημάτων, αλλά και εξαιτίας της μείωσης του κατώτατου συντελεστή φόρου από το 22% στο 9% και της μη επιβολής Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης.

Παραδείγματα

Για παράδειγμα, ατομική επιχείρηση με ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα 16.000 ευρώ το 2019 υποχρεώθηκε το 2020 να μείνει κλειστή για 6 μήνες, με αποτέλεσμα το καθαρό φορολογητέο εισόδημά της κατά το έτος αυτό να μειωθεί κατά 50% και να περιοριστεί στις 8.000 ευρώ. Για το 2019 πλήρωσε πέρυσι φόρο εισοδήματος και Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης συνολικού ποσού 3.608 ευρώ. Για το 2020 θα κληθεί φέτος να καταβάλει μόνο φόρο εισοδήματος 720 ευρώ, ενώ θα απαλλαγεί από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης. Η επιβάρυνσή της θα είναι φέτος μειωμένη κατά 2.888 ευρώ ή κατά 80,04%!

Επίσης, ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα 20.000 ευρώ το 2019 υποχρεώθηκε το 2020 να αναστείλει τη λειτουργία του γραφείου του για 6 μήνες, με αποτέλεσμα το καθαρό φορολογητέο εισόδημά του κατά το έτος αυτό να μειωθεί κατά 50% και να περιοριστεί στις 10.000 ευρώ. Για το 2019 πλήρωσε πέρυσι φόρο εισοδήματος και Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης συνολικού ποσού 4.576 ευρώ. Για το 2020 θα κληθεί φέτος να καταβάλει μόνο φόρο εισοδήματος 900 ευρώ, ενώ θα απαλλαγεί από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης. Η επιβάρυνσή του θα είναι φέτος μειωμένη κατά 3.676 ευρώ ή κατά 80,33%!

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 2020,ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΦΟΡΩΝ
ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ(*) ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (**) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ(*) ΣΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
6.000 1.320 0 1.320 3.000 270 0 270 -1.050 -79,55%
7.000 1.540 0 1.540 3.500 315 0 315 -1.225 -79,55%
8.000 1.760 0 1.760 4.000 360 0 360 -1.400 -79,55%
9.000 1.980 0 1.980 4.500 405 0 405 -1.575 -79,55%
10.000 2.200 0 2.200 5.000 450 0 450 -1.750 -79,55%
11.000 2.420 0 2.420 5.500 495 0 495 -1.925 -79,55%
12.000 2.640 0 2.640 6.000 540 0 540 -2.100 -79,55%
13.000 2.860 22 2.882 6.500 585 0 585 -2.297 -79,70%
14.000 3.080 44 3.124 7.000 630 0 630 -2.494 -79,83%
15.000 3.300 66 3.366 7.500 675 0 675 -2.691 -79,95%
16.000 3.520 88 3.608 8.000 720 0 720 -2.888 -80,04%
17.000 3.740 110 3.850 8.500 765 0 765 -3.085 -80,13%
18.000 3.960 132 4.092 9.000 810 0 810 -3.282 -80,21%
19.000 4.180 154 4.334 9.500 855 0 855 -3.479 -80,27%
20.000 4.400 176 4.576 10.000 900 0 900 -3.676 -80,33%
21.000 4.690 226 4.916 10.500 1.010 0 1.010 -3.906 -79,45%
22.000 4.980 276 5.256 11.000 1.120 0 1.120 -4.136 -78,69%
23.000 5.270 326 5.596 11.500 1.230 0 1.230 -4.366 -78,02%
24.000 5.560 376 5.936 12.000 1.340 0 1.340 -4.596 -77,43%
25.000 5.850 426 6.276 12.500 1.450 0 1.450 -4.826 -76,90%
26.000 6.140 476 6.616 13.000 1.560 0 1.560 -5.056 -76,42%
27.000 6.430 526 6.956 13.500 1.670 0 1.670 -5.286 -75,99%
28.000 6.720 576 7.296 14.000 1.780 0 1.780 -5.516 -75,60%
29.000 7.010 626 7.636 14.500 1.890 0 1.890 -5.746 -75,25%
30.000 7.300 676 7.976 15.000 2.000 0 2.000 -5.976 -74,92%
35.000 9.150 1.001 10.151 17.500 2.550 0 2.550 -7.601 -74,88%
40.000 11.000 1.326 12.326 20.000 3.100 0 3.100 -9.226 -74,85%
50.000 24.500 2.076 26.576 25.000 4.500 0 4.500 -22.076 -83,07%

(*) Αθροισμα φόρου εισοδήματος και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης.

(**) Το φορολογητέο εισόδημα του 2020 εμφανίζεται μειωμένο κατά 50%, λόγω της οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr