Φωτιές- Εύβοια: Άλλα 13,4 εκατ. ευρώ αποζημιώσεις- Αναλυτικά ποιους αφορά η έκτακτη ενίσχυση
Ειδησεις ευβοια

Φωτιές- Εύβοια: Άλλα 13,4 εκατ. ευρώ αποζημιώσεις- Αναλυτικά ποιους αφορά η έκτακτη ενίσχυση

Στο πλαίσιο των δύο νέες κοινών αποφάσεις των Υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βάσει των οποίων χορηγείται συνολικά προκαταβολή ύψους 13,4 εκατ. ευρώ, ωφελείται η Εύβοια

Σε νέα χορήγηση προκαταβολής 13,4 εκατ. ευρώ για τις πυρόπληκτες δενδρώδεις καλλιέργειες, η οποία αφορά εύλογα την Εύβοια που επλήγει σημαντικά στις καταστροφικές φωτιές του 2021, προχώρα το Υπουργείο Οικονομικών.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο μέτρο συμπεριλαμβάνονται και οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Σε συνέχεια της θέσπισης της σχετικής διαδικασίας στο πλαίσιο του άρθρου 12Β του ν. 4797/2021 για την κρατική αρωγή, με την οποία δόθηκε η δυνατότητα επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής λόγω φυσικής καταστροφής, καθώς και της αναθεώρησης του άρθρου 12 του ίδιου νόμου, αλλά και της χορήγησης προκαταβολής ύψους 20,3 εκατ. ευρώ σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής, όπως ελαιόδεντρα και λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες, από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021, δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 δύο νέες κοινές αποφάσεις των Υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βάσει των οποίων χορηγείται νέα προκαταβολή ύψους 13,4 εκατ. ευρώ.

Η νέα προκαταβολή αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά τακτοποίησαν αυτή την εκκρεμότητα μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης χορήγησης προκαταβολής, τα νομικά πρόσωπα, καθώς και τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Ειδικότερα, δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022, οι κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργου Γεωργαντά για τη χορήγηση προκαταβολής ύψους 4,2 εκατ. ευρώ σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και νομικά πρόσωπα, και για τη χορήγηση προκαταβολής ύψους 9,2 εκατ. ευρώ προς τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι υπέστησαν απώλειες σε φυτικά μέσα παραγωγής από τις πυρκαγιές της περιόδου Ιουλίου και Αυγούστου 2021 σε πληγείσες περιοχές της χώρας (ΦΕΚ Β’ 6606/21.12.2022).

Μέσω της εν λόγω διαδικασίας, το σύνολο των προκαταβολών που θα καταβληθεί σε 358 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και νομικά πρόσωπα και 1.949 κατά μη κύριο επάγγελμα αγρότες για τις ζημιές σε ελαιόδεντρα και άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες, φτάνει τα 13.410.038 ευρώ περίπου και αφορά σε 440.563 ελαιόδεντρα και 11.678 λοιπά δέντρα. Επισημαίνεται ότι η προκαταβολή ισούται με το 50% του τελικού ποσοστού δικαιούμενης επιχορήγησης, το οποίο έχει καθοριστεί σε 70% της τελικής εκτίμησης της ζημιάς για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και στο ήμισυ αυτού για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που έχουν υποβάλει δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και εμφανίζουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα κατά το 2020.

Σε συνέχεια, λοιπόν, εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής για τον καθορισμό αρχικής τιμής εκτίμησης στο ποσό των 144 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και των 96 ευρώ ανά δέντρο για λοιπές καλλιέργειες, το ποσό της προκαταβολής ανέρχεται σε 50,4 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και σε 33,6 ευρώ ανά δέντρο για λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ενώ τα αντίστοιχα ποσά για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ανέρχονται σε 25,2 και 16,8 ευρώ.

Αν, λοιπόν, ληφθεί υπόψη και η πρώτη φάση χορήγησης προκαταβολής που ολοκληρώθηκε την περασμένη άνοιξη, το σύνολο της προκαταβολής ανέρχεται σε 33,7 εκατ. ευρώ και αφορά 3.770 παραγωγούς (1.821 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και νομικά πρόσωπα και 1.949 μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες).

Ειδικά στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021 αλλά δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ, επομένως δεν μπορούσαν να λάβουν προκαταβολή κατά την πρώτη φάση του μέτρου, έπειτα από σχετική εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δόθηκε η ευκαιρία να εγγραφούν στο Μητρώο εντός του περασμένου καλοκαιριού, προκειμένου να ενταχθούν και αυτοί στους δικαιούχους.

Παράλληλα, επίσης έπειτα από σχετική εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, προωθήθηκε -και ακολούθως ψηφίστηκε στον νόμο του Υπουργείου Οικονομικών για την εταιρική διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου (ν. 4972/2022)- ειδική διάταξη για την τροποποίηση του άρθρου 12 του νόμου 4797/2021, με την οποία δίνεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής και στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής εξαιτίας θεομηνίας, επιτρέποντας έτσι τη χορήγηση προκαταβολής και στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες των οποίων τα φυτικά μέσα παραγωγής επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 (η διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Μαΐου 2021).

Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σημείωσε σχετικά: «Η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο του σχεδίου της για τη στήριξη και την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021, μεταρρύθμισε το θεσμικό πλαίσιο και δημιούργησε νέες διαδικασίες, προκειμένου να διευρύνει την περίμετρο των δικαιούχων στήριξης, με ιδιαίτερη έμφαση στους αγρότες, αλλά και το εύρος κάλυψης για κάθε δικαιούχο. Έτσι, σε συνέχεια της θέσπισης της νέας διαδικασίας στο πλαίσιο του ν. 4797/2021 για την κρατική αρωγή, με την οποία δόθηκε η δυνατότητα επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής λόγω φυσικής καταστροφής, προχώρησε τον περασμένο Απρίλιο η χορήγηση προκαταβολής 20,3 εκατ. ευρώ σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής, όπως ελαιόδεντρα και λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες, από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021.

Πιο συγκεκριμένα, για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με ελαιοκαλλιέργειες, το ποσό της προκαταβολής ανήλθε σε 50,4 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και 33,6 ευρώ για καθένα από τα λοιπά δέντρα, όταν, σύμφωνα με το πλαίσιο και τις τακτικές που παρέλαβε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η αποζημίωση, λόγου χάρη, για τα ελαιόδεντρα ήταν κοντά στα 20 ευρώ ανά δέντρο και χορηγούταν μετά από τέσσερα χρόνια.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, η επιχορήγηση αφορά το 70% της αρχικά εκτιμηθείσας απώλειας, ύψους 144 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και 96 ευρώ ανά δέντρο για τις λοιπές καλλιέργειες, το οποίο μεταφράζεται -με την ολοκλήρωση της διαδικασίας- σε 100,8 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και 67,2 ευρώ για καθένα από τα λοιπά δέντρα που έχουν ολοσχερώς καταστραφεί από την πυρκαγιά. Η Κυβέρνηση, λοιπόν, προβαίνει σε αποζημιώσεις που είναι πολλαπλάσιες από αυτές που χορηγούνταν κατά την προηγούμενη περίοδο – και μάλιστα σε πολύ συντομότερους χρόνους. Δηλαδή, η στήριξη είναι υπερπολλαπλάσια και ο χρόνος χορήγησης αυτής υποπολλαπλάσιος από ότι ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς.

Παρ’ όλα αυτά, διαπιστώθηκαν μία σειρά από πρόσθετα ζητήματα που έπρεπε να διευθετηθούν, όπως το γεγονός ότι αρκετοί κατά κύριο επάγγελμα αγρότες δεν ήταν εγγεγραμμένοι, ως όφειλαν, στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν και αυτοί προκαταβολή. Έτσι, έπειτα από σχετική εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επέτρεψε σε αυτούς τους παραγωγούς να γραφτούν στο ΜΑΑΕ.

Παράλληλα, τέθηκε το ζήτημα της χορήγησης προκαταβολής και προς τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με φυτικά μέσα παραγωγής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Για να προχωρήσει και αυτή η διαδικασία, προωθήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο ειδική διάταξη που τροποποιεί το άρθρο 12 του νόμου 4797/2021, επιτρέποντας τη χορήγηση προκαταβολής και προς αυτή την ομάδα παραγωγών, αρκεί να έχουν υποβάλει δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να εμφανίζουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα κατά το 2020.

Σε συνέχεια, λοιπόν όλων αυτών των ενεργειών, με τη δημοσίευση δύο κοινών αποφάσεων των Υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προχωρά η χορήγηση προκαταβολής συνολικού ύψους 13,4 εκατ. ευρώ προς κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που ενεγράφησαν το περασμένο καλοκαίρι στο ΜΑΑΕ και προς μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Η δεύτερη, λοιπόν, φάση πληρωμής θα πραγματοποιηθεί άμεσα, μέσα στις επόμενες ημέρες. Έτσι, αν λάβουμε υπόψη και τις δύο φάσεις πληρωμών, το σύνολο της προκαταβολής ανέρχεται σε 33,7 εκατ. ευρώ και αφορά 3.770 παραγωγούς (1.821 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και 1.949 μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες). Μία ενίσχυση σημαντική και ουσιαστική προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που απέχει από ό,τι ίσχυε στο παρελθόν και την οποία θα ακολουθήσει η παρακολούθηση της διαδικασίας αποκατάστασης με σχετικές προβλέψεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζουμε σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε, να στηρίξουμε ουσιαστικά τους αγρότες που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του προηγούμενου έτους.

Ευχαριστίες στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον Υπουργό Οικονομικών, στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, καθώς και στους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς και υπηρεσιακούς παράγοντες για τη συντονισμένη προσπάθεια που έχει καταβληθεί όλη την τελευταία περίοδο».

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr