Πιστώνονται σήμερα 11,4 εκατ. ευρώ σε 3.997 δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς 3.997 δικαιούχων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής πιστώνεται σήμερα το ποσό συνολικού ύψους 111,4 εκατ. ευρώ.

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν λάβει την άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 51.529, στους οποίους έχει καταβληθεί συνολικό ποσό ύψους 580,1 εκατ. ευρώ.

Η καταβολή της στους υπόλοιπους, λίγους, δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, μετά από έλεγχο.