Πληρωμές: Ποιες υποχρεώσεις πρέπει να τακτοποιηθούν έως σήμερα

Μια σειρά από υποχρεώσεις ασφαλιστικού χαρακτήρα θα πρέπει να τακτοποιήσουν έως σήμερα, 30 Ιουνίου οι φορολογούμενοι.
Αναλυτικά, αυτές είναι οι εξής:
-ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου Μαΐου
Έως σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου του 2020 θα πρέπει οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν την ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου Μαΐου και να καταβάλλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές για τους εργαζομένους τους.
-Οι δόσεις των ρυθμίσεων
Σήμερα θα πρέπει να καταβάλουν τη δόση τους οι ασφαλισμένοι που είχαν ενεργή ρύθμιση τον περασμένο Μάρτιο και επειδή εντάχθηκαν στους πληττόμενους βάσει ΚΑΔ πάγωσαν την αποπληρωμή των ρυθμίσεων τους για 3 μήνες. Mε πληροφορίες από enikonomia.gr.