Ρύθμιση Οφειλών στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων – Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρύθμιση Οφειλών στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων – Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 28η Φεβρουαρίου 2022.

Ο Δήμος Διρφύων–Μεσσαπίων, στο πλαίσιο του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α/2021), ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών, από
οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται, που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν από τις 15/2/2020 έως και τις 30/11/2021.

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 28η Φεβρουαρίου 2022.

Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4764/2020 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή
που θα βεβαιωθούν από τις 15/2/2020 έως και τις 30/11/2021 προς ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού
και νομικά πρόσωπα αυτών, όπως και οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες,
συμπεριλαμβανομένων και των απωλειών ρυθμίσεων, από 15/2/2020 έως 30/2021.
Β. Δικαιούχοι υπαγωγής στη ρύθμιση είναι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί
οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 όπως αυτά ορίζονται στην
ΚΥΑ 18440/2021. Η πλήρωση των προϋποθέσεων αποδεικνύεται αντίστοιχα από τις δηλώσεις στο
ΕΡΓΑΝΗ, τις βεβαιώσεις ανεργίας από το Μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, τις δηλώσεις COVID-19 για
τη μείωση μισθωμάτων.
Γ. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις (από 2 έως 100), με
ανάλογη απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής
που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής ή μη υποβολής ή
ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.
Δ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις
καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία
αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
Ε. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ για φυσικά
πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για τις επιχειρήσεις κάθε είδους.
Η αίτηση υποβάλλεται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
[email protected] είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία κατόπιν ραντεβού στα γραφεία του Δήμου
Διρφύων – Μεσσαπίων [Αρμόδιος Υπάλληλος: Λειβαδιά Σταματία (τηλ.22283-50238)].

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr