«Τρέχουν» οι αιτήσεις για τα 10.000 ευρώ στο πρόγραμμα Αλλάζω συσκευή 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τρέχουν» οι αιτήσεις για τα 10.000 ευρώ στο πρόγραμμα Αλλάζω συσκευή 2

Η προθεσμία για τις αιτήσεις που τρέχουν θα λήξει ξαφνικά όταν καλυφθεί ο προϋπολογισμός. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ορισμένη ημερομηνία.

Η εξοικονόμηση ενέργειας μπαίνει ξανά στο πλάνο από το υπουργείο Περιβάλλοντος που φέρνει νέο πρόγραμμα επιδότησης για αντικατάσταση συσκευών. Ωστόσο, δεν αφορά την πλειοψηφία των πολιτών, όπως ήταν ο πρώτος γύρος του προγράμματος.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις που τρέχουν θα λήξει ξαφνικά όταν καλυφθεί ο προϋπολογισμός. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ορισμένη ημερομηνία.

Στο «Αλλάζω συσκευή 2» μπαίνουν μόνο επιχειρήσεις που θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν επιδότηση 10.000 ευρώ για δαπάνες αγοράς εξοπλισμού ή υπηρεσιών με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

Το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή για Επιχειρήσεις» έχει ως στόχο (και είναι αναγκαία η τήρηση του) η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2) κατά μέσο όρο 30%.

Οι επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν για δαπάνες που αφορούν στην εγκατάσταση σε:

Συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (όπου εμπεριέχονται και Ηλιοθερμικά συστήματα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσης θερμότητας).
Συστήματα ηλιακής θέρμανσης.
Έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου).

Αίτηση και δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες και μεγάλες- που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και έχουν ιδρυθεί έως την 31η.12.2023.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχουν εκδώσει το 1ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ – ή τον Ενεργειακό Έλεγχο, εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών) της εγκατάστασης υλοποίησης της επένδυσης ή να το υποβάλουν εντός 20 ημερών από τη στιγμή της υποβολής της προσωρινά υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του gov.gr (ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 97,5 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με ελάχιστο αριθμό 10 εργαζομένων και μέγιστο αριθμό 250 και με ετήσιο κύκλο εργασιών που κυμαίνεται από 2 έως 50 εκατ. ευρώ.

Το ύψος μέγιστης ενίσχυσης θα δοθεί ως εξής:

Μικρές Επιχειρήσεις – 50% (10.000 ευρώ) των επιλέξιμων δαπανών οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ.
Μεσαίες Επιχειρήσεις – 40% (10.000 ευρώ) των επιλέξιμων δαπανών οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 25.000 ευρώ.

Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις: Ποιες δαπάνες εργασιών καλύπτονται
Καλύπτονται αναλυτικά οι ανάγκες:

της δαπάνης εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του Νέου εξοπλισμού (αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνος μετρητής κλπ.) – έως 25% του συνολικού προϋπολογισμού),
της δαπάνης για την έκδοση δύο Ενεργειακών Πιστοποιητικών, (Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)) για την εγκατάσταση υλοποίησης της επένδυσης που έχει δηλωθεί στην αίτηση – έως 400 ευρώ ανά ΠΕΑ

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr