ΥΠΕΣ: Αυτά τα ποσά λαμβάνουν οι Δήμοι της Εύβοιας και Σκύρου από τους ΚΑΠ [Πίνακας]

Μετά από απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 106.305.808,71 €, το οποίο αποδίδεται ως δεύτερη (Β΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2020σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

Δείτε τι λαμβάνουν οι Δήμοι της Εύβοιας και της Σκύρου

125 50417-ΔΙΡΦΥΩΝΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 184.861,95 0,00 0,00 0,00 0,00 184.861,95
126 50423- ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 127.836,82 6.391,84 0,00 0,00 0,00 121.444,98
127 50410- ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 225.009,99 0,00 0,00 0,00 0,00 225.009,99
128 50411 -ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 135.669,65 0,00 0,00 0,00 0,00 135.669,65
129 50420 -ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 303.962,44 0,00 0,00 0,00 40.000,00 263.962,44
130 50409-ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 143.470,80 0,00 0,00 0,00 0,00 143.470,80
131 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 63.918,33 0,00 0,00 0,00 0,00 63.918,33
132 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 888.125,46 0,00 0,00 0,00 0,00 888.125,46