Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων, που θα συνεδριάσει στο ∆ημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Λευτέρης Μυλωνάς) , που βρίσκεται στα Ψαχνά Ευβοίας ( Αβάντων 18) , την 27η του μηνός ∆εκεμβρίου του έτους 2018 , ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18 : 00 μ. μ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας ∆ιάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3463 / 2006 και 3852 / 2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο:
«Περί έγκρισης 14ης τροποποίησης προϋπολογισμού, οικ. έτους2018 ».

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr