Τι συζήτησε ο Φάνης Σπανός με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ

Σύσκεψη τής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Ε.Κ.Α.Β.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Σύσκεψη στο Μέγαρο της Περιφέρειας μεταξύ του Πρόεδρου του Ε.Κ.Α.Β κου Ν. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ και του Περιφερειαρχη Στερεάς Ελλάδας κου Φ. ΣΠΑΝΟΥ. Διαπιστώθηκε ότι ή συνεργασία βρίσκεται σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, αποφασίστηκε η επιτάχυνση των διαδικασιών τόσο για την προμήθεια μέσω ΕΣΠΑ των νέων Ασθενοφόρων, όσο και η αγορά 2 μηχανών ταχείας ανταπόκρισης για την πόλη της Χαλκίδας πού έχουν εγκριθεί από το προηγούμενο περιφερειακό συμβούλιο αλλά η δαπάνη για την επισκευή και συντήρηση των ήδη ασθενοφόρων μέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός.
Επίσης τέθηκαν στο τραπέζι η συμβολή της Περιφέρειας στή στέγαση των δομών του Ε.Κ.Α.Β όπου χρειάζεται και η συμβολή στήν εκπαίδευση από μέρους του Ε.Κ.Α.Β στο προσωπικό της Περιφέρειας, καθότι το Ε.Κ.Α.Β είναι μόνος δημόσιος φορέας υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων.