Δήμος Ερέτριας: Συνεδριάζει την Τρίτη 15 Μαρτίου η οικονομική επιτροπή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Ερέτριας: Συνεδριάζει την Τρίτη 15 Μαρτίου η οικονομική επιτροπή

Αναλυτικά η πρόσκληση της συνεδρίασης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Συνεδριάζει οικονομική επιτροπή του Δήμου Ερέτριας

Η πρόσκληση με τα θέματα της συνεδρίασης

Καλείστε όπως προσέλθετε στην 5η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ερέτριας στην οδό Αρχαίου Θεάτρου την 15η Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1ον : Λήψη απόφασης περί 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022.
Θέμα 2ον : Λήψη απόφασης «Περί έγκρισης Έκθεσης Δ ́ Τριμήνου 2021 του Δήμου Ερέτριας για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού».
Θέμα 3ον : Ορισμός Υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ΔΕΔΔΗΕ, χορήγηση νέας παροχής σύνδεσης με το δίκτυο δημοτικού φωτισμού στην Καλλιθέα.
Θέμα 4ον :Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ. αρ. 68/2022 Απόφασης Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΣΑ7ΩΡ9-ΜΝ9, περί μίσθωσης μηχανημάτων για εκχιονισμό οδών.
Θέμα 5ον : Λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας λουκουμιών για τις εκδηλώσεις της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου 2022.
Θέμα 6ον : Λήψη απόφασης για Υποβολή Πρότασης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την Ένταξη της πράξης με Τίτλο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2022», προϋπολογισμού 705.539,28 € στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020 στο μέτρο 4: ́ ́Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού ́ ́- Υπομέτρο 4.3: ́ ́ Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας ́ ́.
Θέμα 7ον : Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (Β ́ΦΑΣΗ)»
Θέμα 8ον : Λήψη απόφασης για Υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021, Β’ Πρόσκληση Πράσινου Ταμείου (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Θέμα 9ον : Λήψη απόφασης για αναθεώρηση της υπ. αρ. 26/2021 μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή περίφραξης σε παιδικές χαρές Δ. Ερέτριας».
Θέμα 10ον : Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών μέχρι 2 μήνες για το κοιμητήριο Ερέτριας .
Θέμα 11ον : Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου στην υπ. αρ. 6792/2021 κλήση της πρώην Δημάρχου ενώπιον του Tριμελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας (υπόθεση αδέσποτων).

Θέμα 12ον : Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου στην με αρ. καταχώρησης ΑΚ1472/7-10-2021 πράξης του Ι Τμήματος Διοικητικού Εφετείου Πειραιά της αιτήσεως ακυρώσεως του Δήμου Ερέτριας κατά 1)Της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και 2)της εταιρείας «ENERCOPLAN ENERGY – ERC & INVESTMENT IKE»
Θέμα 13ον: Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου στην υπ. αρ. ΚΛ/15-2-2022 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά Ζ ́ Τμήματος (Υπόθεση Μίχου Νικολάου , Στρουμπούλη Σταυρούλας ).

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr